Büyük Torbalı
Bahçeşehir Bursluluk Sınavı
Büyük Torbalı

­Ta­pu’­da kor­ku­tan yan­gin

Ta­pu mü­dür­lü­gün­de mey­da­na ge­len yan­gin, yü­rek­le­ri agiz­la­ra ge­tir­di. Çok bü­yü­me­yen yan­gin son­ra­sin­da Tor­ba­li Kay­ma­kam­lik Bi­na­si’­nin ek­sik­lik­le­ri bir kez da­ha gün­de­me gel­di. ­TOR­BA­LI Ta­pu Si­cil Mü­dür­lü­gü’n­de ön­ce­ki ge­ce kor­ku­tan bir yan­gin mey­da­na gel­di. Ge­ce geç sa­at­ler­de bil­gi­sa­yar kab­lo­la­rin­da mey­da­na ge­len ki­sa dev­re­den do­la­yi çi­kan yan­gin, mad­di ha­sa­ra yol aç­ti. Ol­duk­ça önem­li ev­rak­la­rin bu­lun­du­gu ku­rum­da çi­kan bu […]

30 Mayıs 2013 - 8:31 'de eklendi ve 779 kez görüntülendi. A+A-

­Ta­pu’­da kor­ku­tan yan­gin

Ta­pu mü­dür­lü­gün­de mey­da­na ge­len yan­gin, yü­rek­le­ri agiz­la­ra ge­tir­di. Çok bü­yü­me­yen yan­gin son­ra­sin­da Tor­ba­li Kay­ma­kam­lik Bi­na­si’­nin ek­sik­lik­le­ri bir kez da­ha gün­de­me gel­di.

­TOR­BA­LI Ta­pu Si­cil Mü­dür­lü­gü’n­de ön­ce­ki ge­ce kor­ku­tan bir yan­gin mey­da­na gel­di. Ge­ce geç sa­at­ler­de bil­gi­sa­yar kab­lo­la­rin­da mey­da­na ge­len ki­sa dev­re­den do­la­yi çi­kan yan­gin, mad­di ha­sa­ra yol aç­ti. Ol­duk­ça önem­li ev­rak­la­rin bu­lun­du­gu ku­rum­da çi­kan bu yan­gin, yü­rek­le­ri agiz­la­ra ge­tir­di. Ku­rum­da gö­rev­li ge­ce nö­bet­çi­si po­lis ve it­fa­i­ye ekip­le­ri­nin anin­da mü­da­ha­le­siy­le yan­gin çok geç­me­den ön­len­mis ol­du. Olay ye­ri­ne ge­len çok sa­yi­da it­fa­i­ye eki­bi, asi­ri du­man­dan do­la­yi ki­mi za­man zor an­lar ya­sa­di ve gaz mas­ke­le­ri gi­ye­rek yan­gi­na mü­da­ha­le et­ti. Olay ye­ri­ne ge­len Tor­ba­li Kay­ma­ka­mi Ay­din Me­mük, yan­gi­nin ki­sa za­man­da sön­dü­rül­dü­gü açik­la­ma­sin­da bu­lun­du. Si­ra­dan bir yan­gin gi­bi gö­rü­nen bu du­rum, as­lin­da kay­ma­kam­lik bi­na­sin­da­ki bas­ka ek­sik­lik­le­ri göz önü­ne ser­di.

­BU­YU­ME­DEN SÖN­DU­RUL­DU
­O­LAY, sa­li ge­ce­si sa­at 01.00 si­ra­la­rin­da mey­da­na gel­di. Ku­rum bi­na­sin­da ge­ce nö­be­tin­de bu­lu­nan po­lis me­mu­ru, ta­pu mü­dür­lü­gün­den du­man­lar yük­sel­di­gi­ni fark edin­ce, du­ru­mu he­men it­fa­i­ye­ye bil­dir­di. Ki­sa za­man­da har­la­nan ates, ku­rum için­de­ki ev­rak­la­ri tu­tus­tur­ma­ya bas­la­di. Bil­gi­sa­yar kab­lo­la­rin­dan çik­ti­gi tah­min edi­len yan­gi­na mü­da­ha­le et­mek için it­fa­i­ye ekip­le­ri gaz mas­ke­si ta­ka­rak içe­ri­ye gir­di ve yan­gi­ni sön­dür­dü. Olay­da kor­ku­la­cak bir sey ol­ma­di­gi­ni be­lir­ten Kay­ma­kam Ay­din Me­mük, it­fa­i­ye ekip­le­ri­ne öz­ve­ri­li ça­lis­ma­la­rin­dan do­la­yi te­sek­kür et­ti.

­YAN­GIN MER­DI­VE­NI YOK
1970 yi­lin­da ya­pil­di­gi tah­min edi­len kay­ma­kam­lik bi­na­si­nin bir­çok ek­si­gi bu­lu­nu­yor. Bi­na­da, kay­ma­kam­li­gin ya­ni si­ra be­sin üze­rin­de ku­rum bu­lu­nu­yor. Bi­na es­ki ya­pi ol­ma­si ne­de­niy­le her­han­gi bir yan­gin mer­di­ve­ni bu­lun­mu­yor. Ola­si bir bü­yük yan­gin­da ne­le­rin ya­sa­na­bi­le­ce­gi ise tah­min bi­le edi­le­mi­yor. Ek­sik­lik­le­ri ta­di­lat­lar­la ka­pat­ma­ya ça­li­si­lan kay­ma­kam­lik, geç­ti­gi­miz yil ta­di­lat ça­lis­ma­la­ri­ni bas­lat­mis ve asan­sör­den, en­gel­li mer­di­ve­ni­ne ka­dar ba­zi ek­sik­lik­le­ri ta­mam­la­mis­ti. Bu ça­lis­ma­la­ra top­lam­da 200 bin li­ra­nin üze­rin­de pa­ra har­can­mis­ti. Ay­ni za­man­da dep­re­me da­ya­nik­siz olup ol­ma­di­gi ko­nu­sun­da test­ler ya­pi­lan bi­na için net bir sey söy­len­mez­ken, dep­re­me da­ya­nik­li ol­ma­di­gi yö­nün­de de id­di­a­lar var. Kay­ma­kam Ay­din Me­mük, ye­ni ku­rum bi­na­si ya­pil­ma­si için bir­çok kez ar­sa ta­le­bin­de bu­lun­mus fa­kat bu ça­ba­la­ri hep bo­sa çik­mis­ti.

Etiketler :
,
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Son mahsuller toplanıyor Son mahsuller toplanıyor

İlçedeki en fazla ekilen yaz mahsullerinin başında gelen domates ve slajlık mısırın hasadında sona yaklaşıldı. Tarım arazilerinde iki ü...

İncir pazarı oluştu İncir pazarı oluştu

Geçtiğimiz ay Torbalı ovasında yetişip güneşinde kuruyan ve ilçedeki fabrikalarda işlenip tüm dünyaya ihraç olan kurutulmuş domatesi ul...

Çöken yollar onarıldı Çöken yollar onarıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü 21'inci bölge şefliği dün Torbalı’daki kavşaklarda çatışma başlattı. Araçların geçmekte zorluk çektiği kavş...

‘Acil’ önlem! ‘Acil’ önlem!

Hastaneye girişlerin Acil Servis kapısında yapılmaya başlanması ile çıkan arbedede biri kadın, 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Acil ser...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
Turuncu Koleji
SON EKLENEN HABERLER
Postpartum depresyon hastalığına dikkat! Postpartum depresyon hast...

Daha önce Siirt, KKTC Lefkoşa Hastanesi ve etüt ile kreşlerd...

AK Parti 18 yaşında AK Parti 18 yaşında

Kuruluşunun 18. yıl dönümünde Ak Parti haftalık yönetim topl...

Son mahsuller toplanıyor Son mahsuller toplanıyor

İlçedeki en fazla ekilen yaz mahsullerinin başında gelen dom...

İncir pazarı oluştu İncir pazarı oluştu

Geçtiğimiz ay Torbalı ovasında yetişip güneşinde kuruyan ve ...

9 gün sonra kızının doğum gününü kutlayacaktı 9 gün sonra kızının doğum...

Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı terör...

Sefer İpekli, Kent Konseyi başkanı seçildi Sefer İpekli, Kent Konsey...

Yerel seçim sonrası yapılması gereken Kent Konseyi Genel Kur...

Çöken yollar onarıldı Çöken yollar onarıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü 21'inci bölge şefliği dün Torbal...

‘Acil’ önlem! ‘Acil’ önlem!

Hastaneye girişlerin Acil Servis kapısında yapılmaya başlanm...

Torbalı, konut  satışında dördüncü Torbalı, konut satışında...

Temmuz 2019’a göre İzmir’de en fazla konut satışı yapılan dö...

Kadınlar mutfakta kış hazırlıklarına başladı Kadınlar mutfakta kış haz...

Salça, yufka, türlü, turşu ve kuru gıda gibi yiyecekler hazı...

FOTO GALERİ
Baha Kapı
EĞİTİM HABERLERİ
VİDEO GALERİ
torajans-reklam-yan