Büyük Torbalı
Bahçeşehir Bursluluk Sınavı
Büyük Torbalı

­Ta­pu’­da kor­ku­tan yan­gin

Ta­pu mü­dür­lü­gün­de mey­da­na ge­len yan­gin, yü­rek­le­ri agiz­la­ra ge­tir­di. Çok bü­yü­me­yen yan­gin son­ra­sin­da Tor­ba­li Kay­ma­kam­lik Bi­na­si’­nin ek­sik­lik­le­ri bir kez da­ha gün­de­me gel­di. ­TOR­BA­LI Ta­pu Si­cil Mü­dür­lü­gü’n­de ön­ce­ki ge­ce kor­ku­tan bir yan­gin mey­da­na gel­di. Ge­ce geç sa­at­ler­de bil­gi­sa­yar kab­lo­la­rin­da mey­da­na ge­len ki­sa dev­re­den do­la­yi çi­kan yan­gin, mad­di ha­sa­ra yol aç­ti. Ol­duk­ça önem­li ev­rak­la­rin bu­lun­du­gu ku­rum­da çi­kan bu […]

30 Mayıs 2013 - 8:31 'de eklendi ve 871 kez görüntülendi. A+A-

­Ta­pu’­da kor­ku­tan yan­gin

Ta­pu mü­dür­lü­gün­de mey­da­na ge­len yan­gin, yü­rek­le­ri agiz­la­ra ge­tir­di. Çok bü­yü­me­yen yan­gin son­ra­sin­da Tor­ba­li Kay­ma­kam­lik Bi­na­si’­nin ek­sik­lik­le­ri bir kez da­ha gün­de­me gel­di.

­TOR­BA­LI Ta­pu Si­cil Mü­dür­lü­gü’n­de ön­ce­ki ge­ce kor­ku­tan bir yan­gin mey­da­na gel­di. Ge­ce geç sa­at­ler­de bil­gi­sa­yar kab­lo­la­rin­da mey­da­na ge­len ki­sa dev­re­den do­la­yi çi­kan yan­gin, mad­di ha­sa­ra yol aç­ti. Ol­duk­ça önem­li ev­rak­la­rin bu­lun­du­gu ku­rum­da çi­kan bu yan­gin, yü­rek­le­ri agiz­la­ra ge­tir­di. Ku­rum­da gö­rev­li ge­ce nö­bet­çi­si po­lis ve it­fa­i­ye ekip­le­ri­nin anin­da mü­da­ha­le­siy­le yan­gin çok geç­me­den ön­len­mis ol­du. Olay ye­ri­ne ge­len çok sa­yi­da it­fa­i­ye eki­bi, asi­ri du­man­dan do­la­yi ki­mi za­man zor an­lar ya­sa­di ve gaz mas­ke­le­ri gi­ye­rek yan­gi­na mü­da­ha­le et­ti. Olay ye­ri­ne ge­len Tor­ba­li Kay­ma­ka­mi Ay­din Me­mük, yan­gi­nin ki­sa za­man­da sön­dü­rül­dü­gü açik­la­ma­sin­da bu­lun­du. Si­ra­dan bir yan­gin gi­bi gö­rü­nen bu du­rum, as­lin­da kay­ma­kam­lik bi­na­sin­da­ki bas­ka ek­sik­lik­le­ri göz önü­ne ser­di.

­BU­YU­ME­DEN SÖN­DU­RUL­DU
­O­LAY, sa­li ge­ce­si sa­at 01.00 si­ra­la­rin­da mey­da­na gel­di. Ku­rum bi­na­sin­da ge­ce nö­be­tin­de bu­lu­nan po­lis me­mu­ru, ta­pu mü­dür­lü­gün­den du­man­lar yük­sel­di­gi­ni fark edin­ce, du­ru­mu he­men it­fa­i­ye­ye bil­dir­di. Ki­sa za­man­da har­la­nan ates, ku­rum için­de­ki ev­rak­la­ri tu­tus­tur­ma­ya bas­la­di. Bil­gi­sa­yar kab­lo­la­rin­dan çik­ti­gi tah­min edi­len yan­gi­na mü­da­ha­le et­mek için it­fa­i­ye ekip­le­ri gaz mas­ke­si ta­ka­rak içe­ri­ye gir­di ve yan­gi­ni sön­dür­dü. Olay­da kor­ku­la­cak bir sey ol­ma­di­gi­ni be­lir­ten Kay­ma­kam Ay­din Me­mük, it­fa­i­ye ekip­le­ri­ne öz­ve­ri­li ça­lis­ma­la­rin­dan do­la­yi te­sek­kür et­ti.

­YAN­GIN MER­DI­VE­NI YOK
1970 yi­lin­da ya­pil­di­gi tah­min edi­len kay­ma­kam­lik bi­na­si­nin bir­çok ek­si­gi bu­lu­nu­yor. Bi­na­da, kay­ma­kam­li­gin ya­ni si­ra be­sin üze­rin­de ku­rum bu­lu­nu­yor. Bi­na es­ki ya­pi ol­ma­si ne­de­niy­le her­han­gi bir yan­gin mer­di­ve­ni bu­lun­mu­yor. Ola­si bir bü­yük yan­gin­da ne­le­rin ya­sa­na­bi­le­ce­gi ise tah­min bi­le edi­le­mi­yor. Ek­sik­lik­le­ri ta­di­lat­lar­la ka­pat­ma­ya ça­li­si­lan kay­ma­kam­lik, geç­ti­gi­miz yil ta­di­lat ça­lis­ma­la­ri­ni bas­lat­mis ve asan­sör­den, en­gel­li mer­di­ve­ni­ne ka­dar ba­zi ek­sik­lik­le­ri ta­mam­la­mis­ti. Bu ça­lis­ma­la­ra top­lam­da 200 bin li­ra­nin üze­rin­de pa­ra har­can­mis­ti. Ay­ni za­man­da dep­re­me da­ya­nik­siz olup ol­ma­di­gi ko­nu­sun­da test­ler ya­pi­lan bi­na için net bir sey söy­len­mez­ken, dep­re­me da­ya­nik­li ol­ma­di­gi yö­nün­de de id­di­a­lar var. Kay­ma­kam Ay­din Me­mük, ye­ni ku­rum bi­na­si ya­pil­ma­si için bir­çok kez ar­sa ta­le­bin­de bu­lun­mus fa­kat bu ça­ba­la­ri hep bo­sa çik­mis­ti.

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Pazar fiyatlarını düşürmesi bekleniyor Pazar fiyatlarını düşürmesi bekleniyor...

Kışlık mahsullerde toptan satış günleri başladı. Türkiye'nin her noktasından kamyonlarla gelen sebze ve meyveler, haftanın belirli günl...

Torbalı’da Tiyatro Günleri başladı Torbalı’da Tiyatro Günleri başladı

Torbalı Tiyatro Günleri başladı. Gogol’un ölümsüz eseri ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ isimli tiyatro ile başlayan Tiyatro Günleri, bugün...

Denetimler devam edecek Denetimler devam edecek

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Torbalı’daki kafeterya ve kahvehaneleri mercek altına aldı. Ekipler yaptıkları denetimlerde kurallara uymayan...

Dekarda 500 kilo verdi Dekarda 500 kilo verdi

Torbalı'nın verimli arazilerinde yaklaşık 50 bin dekarlık geniş bir alana ekilen pamuk hasadı tamamlandı. Pamuk bu sene dekarda ortalam...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
SON EKLENEN HABERLER
Pazar fiyatlarını düşürmesi bekleniyor Pazar fiyatlarını düşürme...

Kışlık mahsullerde toptan satış günleri başladı. Türkiye'nin...

Torbalı’da Tiyatro Günleri başladı Torbalı’da Tiyatro Günler...

Torbalı Tiyatro Günleri başladı. Gogol’un ölümsüz eseri ‘Bir...

Denetimler devam edecek Denetimler devam edecek

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Torbalı’daki kafeterya ve kahvehan...

Dekarda 500 kilo verdi Dekarda 500 kilo verdi

Torbalı'nın verimli arazilerinde yaklaşık 50 bin dekarlık ge...

Şehir içi dolmuşlar denetlendi Şehir içi dolmuşlar denet...

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri den...

Balık almanın tam zamanı Balık almanın tam zamanı...

Balık tezgahlarında fiyatların ucuzlamasıyla vatandaşın yüzü...

Yatırım için Torbalı’yı tercih etti Yatırım için Torbalı̵...

Türk Savunma Sanayine anti radar özellikli kumaş üreten ve b...

Barış Yapı’da korkutan yangın Barış Yapı’da korkutan ya...

Barış Yapı Sitesi’nde saat 10:30 civarında gerçekleşen doğal...

Torbalı’nın nüfusu 300 bine dayanacak Torbalı’nın nüfusu ...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı araştırmalara göre...

Ulusal mimari yarışmanın takvimim belirlendi Ulusal mimari yarışmanın ...

Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri ve Otop...

FOTO GALERİ
Baha Kapı
EĞİTİM HABERLERİ
VİDEO GALERİ
torajans-reklam-yan