REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­­­Ca­mi­ye gi­de­bil­mek için her gün 3 km yü­rü­yor­lar

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­­­Ca­mi­ye gi­de­bil­mek için her gün 3 km yü­rü­yor­lar
680 Görüntüleme
16 Mayıs 2013 - 8:33
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­Kar­si­ya­ka Ma­hal­le­si’n­de ya­sa­yan va­tan­das­lar her gün ca­mi­ye git­mek için 3 ki­lo­met­re­lik yol ka­te­di­yor. Va­tan­das­lar bu ko­nu­da yet­ki­li­ler­den yar­dim is­te­ye­rek ma­hal­le­le­ri­ne ca­mi ya­pil­ma­si ko­nu­sun­da im­za kam­pan­ya­si bas­lat­ti­lar

­KAR­SI­YA­KA Ma­hal­le­si’n­de bu­lu­nan va­tan­das­lar, ma­hal­le­le­rin­de ca­mi bu­lun­ma­di­gi için im­za kam­pan­ya­si bas­lat­ti. Her gün Ata­türk Ma­hal­le­si’n­de bu­lu­nan ca­mi­ye git­tik­le­ri­ni bil­di­ren va­tan­das­lar, ma­hal­le­le­ri­ne ca­mi yap­ti­ril­ma­si için Tor­ba­li Be­le­di­ye­si ve Il­çe Müf­tü­lü­gü­’ne di­lek­çe ile im­za­ gön­de­re­cek. Tem­si­li ola­rak im­za top­la­dik­la­ri­ni söy­le­yen Mus­ta­fa Al­pay­din, yet­ki­li­ler­den bu ko­nu­da yar­dim is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. Yil­lar­dir Kar­si­ya­ka Ma­hal­le­si­’ne hiz­met ve­ril­me­di­gi­ni öne sü­ren va­tan­das­lar, yar­dim is­te­me­dik­le­ri­ni tek is­tek­le­ri­nin ma­hal­le­ye ca­mi yap­ti­ril­ma­si ol­du­gu­nu söy­le­di.

­YU­RU­MEK­TEN USAN­DI­LAR!
­HER gün 3 ki­lo­met­re yol yü­rü­dük­le­ri­ni bil­di­ren Kar­si­ya­ka Ma­hal­lesi sa­kin­le­ri, bi­r an ön­ce ca­mi ya­pil­ma­sini istiyorlar. Yag­mur­lu ha­va­lar­da ca­mi­ye git­mek­te si­kin­ti çek­tik­le­ri­ni söy­le­yen Mus­ta­fa Al­pay­din, “Ma­hal­le­miz yil­lar­dir ye­tim gi­bi bi­ra­kil­di. Hiç­bir yet­ki­li ma­hal­le­mi­ze ge­lip de so­run­la­ri çöz­me­di. Ne is­te­diy­sek hiç­bi­ri ye­ri­ne gel­me­di. Biz­ler ma­hal­le­li ola­rak hak­ki­mi­zi is­ti­yo­ruz. Ma­hal­le­miz­de bir­çok ek­sik­lik bu­lu­nu­yor. Her gün 3 ki­lo­met­re uzak­lik­ta bu­lu­nan ca­mi­ye  gi­dip ge­li­yo­ruz. Zor ko­sul­lar­da iba­de­ti­mi­zi ye­ri­ne ge­tir­me­ye ça­li­si­yo­ruz. Ma­hal­le­miz­de çok sa­yi­da yas­li in­sa­ni­miz var, ken­di­le­ri za­man za­man na­ma­za ye­ti­se­mi­yor. Bu­nun gi­bi bir­çok so­ru­nu­muz bu­lu­nu­yor” seklinde konustu.

“IL­ÇE MUF­TU­LU­GUN­DEN DES­TEK BEK­LI­YO­RUZ”

TEK is­tek­le­ri­nin Kar­si­ya­ka Ma­hal­le­si­’ne ca­mi yap­tir­mak ol­du­gu­nu söy­le­yen Mus­ta­fa Al­pay­din, “Tek is­te­gi­miz ca­mi ya­pil­ma­si­dir. 6 bin 500 nü­fu­su bu­lu­nan ma­hal­le­de bir ca­mi­nin bu­lun­ma­ma­si ol­duk­ça il­ginç bir du­rum. Çok sa­yi­da in­sa­ni­miz ca­mi­ yap­ti­ril­ma­si için ha­re­ke­te geç­ti. Top­la­nan im­za­lar ve di­lek­çe­ler 1 haf­ta son­ra yet­ki­li­le­re ve­ri­le­cek. Bir çö­züm bu­lun­ma­di­gi sü­re­ce her se­fe­rin­de bir üst yet­ki­li­ye gi­de­rek so­ru­nu­mu­zu di­le ge­tir­ecegiz. Il­çe Müf­tü­lü­gü­’nden bu ko­nu­da da des­tek bek­li­yo­ruz” seklinde konustu.
­

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web