REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­­Pan­car­’in enis­te­si, Ta­tar Ra­ma­zan­’in as­çi­si ol­du

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­­Pan­car­’in enis­te­si, Ta­tar Ra­ma­zan­’in as­çi­si ol­du
651 Görüntüleme
04 Mayıs 2013 - 8:30
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Pan­­car Ma­­hal­­le­­si’­­nin se­­vi­­len is­­mi Nu­­ret­­tin Yurt­­se­­ver, Ta­­tar Ra­­ma­­zan ad­­li di­­zi­­de iz­­le­­yi­­ci­­le­­rin kar­­si­­sin­­da çi­­ki­­yor. Yurt­­se­­ver, sim­­di­­ye ka­­dar bir­­çok di­­zi­­de oyun­­cu ola­­rak rol al­­mis­­ti.

­­PAN­­CAR­­’IN enis­­te­­si ola­­rak bi­­li­­nen Nu­­ret­­tin Yurt­­se­­ver, yer­­li di­­zi­­le­­rin vaz­­ge­­çil­­mez yüz­­le­­rin­­den bir ta­­ne­­si. Sim­­di­­ye ka­­dar bir­­çok si­­ne­­ma ve di­­zi­­de oy­­na­­ya­­rak adin­­dan söz et­­ti­­ren Yurt­­se­­ver, bas­­ro­­lü­­nü ün­­lü oyun­­cu Bü­­lent Inal­­’in oy­­na­­di­­gi Ta­­tar Ra­­ma­­zan di­­zi­­sin­­de as­­çi ba­­si ola­­rak rol ali­­yor. Si­­ne­­ma­­ci­­lik sek­­tö­­rün­­de ilk fil­­mi­­ni yi­­ne Bü­­lent Inal ile oy­­na­­yan Yurt­­se­­ver, oy­­na­­di­­gi si­­ne­­ma ve di­­zi film­­le­­riy­­le adin­­dan söz et­­ti­­ri­­yor. Ta­­ma­­men te­­sa­­düf ese­­ri ka­­me­­ra kar­­si­­si­­na ge­­çen Yurt­­se­­ver, bir­­çok di­­zi ve si­­ne­­ma fil­­min­­de rol al­­ma­­yi ba­­sar­­di. Oyun­­cu kim­­li­­gi­­nin ya­­ni si­­ra ber­­ber­­lik, de­­niz­­ci­­lik ve ga­­ze­­te­­ci­­lik alan­­la­­rin­­da da gö­­rev ya­­pan Nu­­ret­­tin Yurt­­se­­ver, film yö­­net­­men­­le­­ri­­nin vaz­­ge­­çil­­mez oyun­­cu­­la­­rin­­dan.

­­TE­­SA­­DU­­FEN OYUN­­CU OL­­MUS
1951 yi­­lin­­da ai­­le­­siy­­le bir­­lik­­te Bul­­ga­­ris­­tan’­­dan göç eden Nu­­ret­­tin Yurt­­se­­ver, Ay­­din­­’a yer­­les­­ti. Ço­­cuk­­luk yil­­la­­ri bu­­ra­­da ge­­çen Yurt­­se­­ver, 20 yil bo­­yun­­ca ber­­ber­­lik yap­­ti. 1965 yi­­lin­­da Hür­­ri­­yet Ga­­ze­­te­­si’­­nin Ay­­din tem­­sil­­ci­­si ola­­rak gö­­rev ya­­pan Yurt­­se­­ver, bir­­çok ye­­rel ga­­ze­­te­­de ça­­lis­­ti. Ro­­man, ti­­yat­­ro oyu­­nu, hi­­ka­­ye, skeç ve ki­­sa oyun­­lar ya­­zan Nu­­ret­­tin Yurt­­se­­ver, 1977?­­de Tor­­ba­­li’­­ya gel­­di. Pan­­car­­’a yer­­le­­sen Yurt­­se­­ver, ga­­ze­­te­­ci­­lik mes­­le­­gi­­ne Tor­­ba­­li’­­da da de­­vam et­­ti. Kü­­çük yas­­ta si­­ne­­ma­­ya me­­rak sa­­lan ve genç­­li­­gin­­de hep ar­­tist ol­­ma­­yi he­­def­­le­­yen Nu­­ret­­tin Yurt­­se­­ver, sü­­rek­­li ola­­rak ken­­di­­si­­ni ge­­lis­­tir­­di. 1992 yi­­lin­­da bir yük ge­­mi­­sin­­de elekt­­rik­­çi ola­­rak ise bas­­la­­yan Pan­­car­­’in enis­­te­­si, dün­­ya­­nin bir­­çok ül­­ke­­si­­ne git­­me fir­­sa­­ti ya­­ka­­la­­di. 2008 yi­­li­­na ka­­dar de­­niz­­ci­­lik ya­­pan Yurt­­se­­ver, 40 ül­­ke­­yi do­­las­­ti. 1993 yi­­lin­­da Sin­­ga­­pur­­’a gi­­den ve ar­­ka­­das­­la­­riy­­la so­­kak­­ta gez­­di­­gi si­­ra­­da bir film çe­­ki­­mi­­nin or­­ta­­sin­­da ka­­lan Yurt­­se­­ver, set eki­­bin­­den bir gö­­rev­­li­­nin bir bö­­lüm­­de rol al­­ma­­si­­ni is­­te­­me­­siy­­le sek­­tö­­re adim at­­ti.

­­DI­­ZI REY­­TING RE­­KOR­­LA­­RI KI­­RA­­CAK
­­TE­­SA­­DUF ese­­ri ilk si­­ne­­ma oyun­­cu­­lu­­gu­­nu Sin­­ga­­pur’­­da oy­­na­­yan Nu­­ret­­tin Yurt­­se­­ver, Tür­­ki­­ye’­­de­­ki ilk fil­­mi­­ni 2003 yi­­lin­­da Kur­­sun Ya­­ra­­si ad­­li di­­zi­­de ün­­lü oyun­­cu Bü­­lent Inal ile oy­­na­­di. Ar­­din­­dan “Ki­­rik Ka­­nat­­lar”, “Cen­­net­­tin Sir­­la­­ri”, “Iz­­mir Çe­­te­­si” gi­­bi di­­zi­­ler­­de oy­­na­­yan Yurt­­se­­ver, su si­­ra­­lar Inal ile Ta­­tar Ra­­ma­­zan fil­­miy­­le ek­­ran­­lar­­da boy gös­­te­­ri­­yor. Di­­zi, si­­ra­­dan bir de­­mir­­ci iken ef­­sa­­ne­­ye dö­­nü­­sen, bo­­zuk dü­­zen­­le mü­­ca­­de­­le eden bir kah­­ra­­ma­­nin hikâ­­ye­­si­­ni ek­­ra­­na ge­­ti­­ri­­yor. Öz­­le­­nen oyun­­cu Bü­­lent Inal, Ta­­tar Ra­­ma­­zan ro­­lü ile se­­ven­­le­­riy­­le bu­­lu­­sur­­ken, Pan­­car­­’in enis­­te­­si Yurt­­se­­ver ise bir kösk­­te as­­çi ba­­si ola­­rak rol ali­­yor. Di­­zi­­nin çok iyi bir iz­­le­­yi­­ci kit­­le­­si­­ne ula­­sa­­ca­­gi­­ni be­­lir­­ten Yurt­­se­­ver, “Ta­­tar Ra­­ma­­zan­­’in ada­­let için ver­­di­­gi mü­­ca­­de­­le­­yi iz­­ler­­ken, mert­­li­­gin, ce­­sa­­re­­tin ve onu­­run zul­­me bas­­kal­­di­­ri­­si­­na ta­­nik ola­­cak­­si­­niz. Di­­zi rey­­ting ki­­ra­­cak. Ben de böy­­le bir di­­zi­­de rol al­­mak­­tan mut­­lu­­yum” de­­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web