Büyük Torbalı

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

­As­lan TT Are­na’­da kük­re­di ­Tor­ba­li­li­ar so­ka­ga dö­kül­dü

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­As­lan TT Are­na’­da kük­re­di ­Tor­ba­li­li­ar so­ka­ga dö­kül­dü
949 Görüntüleme
07 Mayıs 2013 - 8:31
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

32. haf­ta­da Are­na’­ya sam­pi­yon­luk için ayak ba­san As­lan, Si­vass­por­’u de­vi­re­rek sam­pi­yon ol­du. Sa­ri­Kir­mi­zi­li­la­rin 19. Sam­pi­yon­lu­gu son­ra­sin­da Tor­ba­li­li Ga­la­ta­sa­ray­li­lar, sam­pi­yon­lu­gu kon­voy­lar­la kut­la­di.
32. haf­ta­da Are­na’­ya sam­pi­yon­luk için ayak ba­san Ga­la­ta­sa­ray, Si­vass­por­’u müt­his lbir fut­bol­la de­vir­di. 90 da­ki­ka­yi 42 ga­lip ta­mam­la­yan Sa­ri­Kir­mi­zi­li ta­kim, lig­de 19. sam­pi­yon­lu­gu­na ula­sir­ken 18 sam­pi­yon­lu­gu bu­lu­nan eze­li ra­ki­bi Fe­ner­bah­çe’­yi de ge­ri­de bi­rak­ti. Sa­ri­Kir­mi­zi­li ta­kim sam­pi­yon­lu­ga bir kez da­ha adi­ni yaz­di­rir­ken, Tor­ba­li­li ta­raf­tar­lar ise ge­ce­nin iler­le­yen sa­at­le­ri­ne ka­dar kut­la­ma­lar yap­ti. Ta­kim­la­ri­nin sam­pi­yon­lu­gu ile Tor­ba­li so­kak­la­ri­na dö­kü­len ta­raf­tar­lar, ha­lay­lar çe­kip, araç­la­riy­la ki­lo­met­re­ler­ce kuy­ruk­lar olus­tu­ra­rak sev­gi gös­te­ri­sin­de bu­lun­du­lar.

­YI­NE TA­RIH YAZ­DI
­GA­LA­TA­SA­RAY, Spor To­to Sü­per Lig­’in 32. haf­ta­sin­da Si­vass­por­’u 42 mag­lup et­ti ve 19. sam­pi­yon­lu­gu­na ulas­ti. TT Are­na’­da oy­na­nan kar­si­las­ma­da sa­ri­kir­mi­zi­li eki­be ga­li­bi­ye­ti ge­ti­ren gol­ler Sel­çuk Inan (2) ve Bu­rak Yil­maz (2)’­den gel­di. Si­vass­por­’un gol­le­ri Ka­dir ve Ci­han’­dan gel­di. Ga­la­ta­sa­ray’­da Umut Bu­lut, 89’­de kir­mi­zi kart gör­dü. Lig­de­ki 19. sam­pi­yon­lu­gu­na ula­san Ga­la­ta­sa­ray, böy­le­ce “Sü­per Lig’­de en çok sam­pi­yon­luk ka­za­nan ta­kim” un­va­ni­ni da ele ge­çir­di. Cim Bom, 18 sam­pi­yon­lu­gu bu­lu­nan eze­li ra­ki­bi Fe­ner­bah­çe’­yi ge­ri­de bi­rak­ti. 1959’­da bas­la­yan lig ta­ri­hin­de Be­sik­tas­’in 13, Trab­zons­por­’un 6, Bur­sas­por­’un 1 sam­pi­yon­lu­gu bu­lu­nu­yor.

­KON­VOY­DA  SA­RI­KIR­MI­ZI COS­KU
­TA­KIM­LA­RI­NIN sa­ha­dan ga­lip ay­ri­lip sam­pi­yon­lu­gu­nu ilan et­me­si­nin ar­din­dan Tor­ba­li’­da­ki ta­raf­tar­lar so­ka­ga dö­kül­dü. Ken­tin dört bir ya­nin­dan sa­ri­kir­mi­zi bay­rak­la­ri ala­rak cad­de­le­re dö­kü­len ta­raf­ta­lar, me­sa­le­ler ya­ka­rak Tor­ba­li so­kak­la­ri­ni do­las­ti­lar. Araç­lar­la ki­lo­met­re­ler­ce kuy­ruk olus­tu­ran Ga­la­ta­sa­ray­li ta­raf­tar­lar, Er­tug­rul Ma­hal­le­si’n­den ha­re­ke­te geç­ti­ler. Has­ta­ne kav­sa­gin­dan Mu­rat­bey Ma­hal­le­si’­ne ka­dar yü­rü­dü­ler ve da­ha son­ra slo­gan­lar es­li­gin­de ta­kim­la­ri­nin ga­li­bi­yet se­vin­ci­ne or­tak ol­du­lar. Ta­raf­tar­la­rin ola­si bir tas­kin­lik yap­ma­ma­si için Em­ni­yet Mü­dür­lü­gü ise ge­nis ön­lem­ler al­di. Ken­tin tüm cad­de ve so­kak­la­rin­da gü­ven­li­gi sag­la­yan po­lis ekip­ler, ola­si bir ola­yin ya­san­ma­ma­si için kap­sam­li bir ça­lis­ma yü­rüt­tü. Edi­ni­len bil­gi­ye gö­re ta­raf­tar­la­rin bir­kaç gün içe­ri­sin­de Tor­ba­li’­da bü­yük bir kut­la­ma sö­le­ni ya­pa­cak­la­ri be­lir­til­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web