Büyük Torbalı

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

­Ay­ran­ci­lar ku­pa­ya uzan­di

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Ay­ran­ci­lar ku­pa­ya uzan­di
1.080 Görüntüleme
23 Mart 2013 - 7:21
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Or­ta­o­kul­lar ara­sin­da ya­pi­lan fut­bol tur­nu­va­si dün so­na er­di. Mi­nik­le­rin ma­çi de­vam eder­ken, or­ta­o­kul­lar­da dün oy­na­nan fi­nal ma­çi son­ra­sin­da Ay­ran­ci­lar Or­ta­o­ku­lu sam­pi­yon ol­du.

­MAR­TIN ilk haf­ta­sin­da bas­la­yan Or­ta­o­kul­lar ara­sin­da­ki fut­bol tur­nu­va­si dün so­na er­di. Fut­bol tur­nu­va­si, Il­çe Mil­li Egi­tim Mü­dür­lü­gü ve Genç­lik Spor Il­çe Mü­dür­lü­gü ta­ra­fin­dan bu yil da ba­sa­riy­la ta­mam­lan­di. Ser­dar Genç Il­kög­re­tim Oku­lu Eyüp Ka­ra­göz Te­sis­le­ri’n­de dün oy­na­nan iki maç so­nun­da yil­diz ka­te­go­ri­sin­de­ki sam­pi­yon da bel­li ol­du. Dün oy­na­nan ilk maç­ta Fa­tih Or­ta­o­ku­lu ile Mus­ta­fa Ço­ban Or­ta­o­ku­lu kar­si­las­ti. Ya­pi­lan kar­si­las­ma­da Mus­ta­fa Ço­ban Or­ta­o­ku­lu, ra­ki­bi­ni 43’­lük skor­la geç­me­yi ba­sar­di. Gü­nün bi­rin­ci­lik ma­çi ise sa­at 13.00’­te Ay­ran­ci­lar Or­ta­o­ku­lu ile Ti­ca­ret Oda­si 80. Yil Or­ta­o­ku­lu ara­sin­da ya­pil­di. Ol­duk­ça cos­ku­lu ge­çen kar­si­las­ma­yi 41’­lik skor­la Ay­ran­ci­lar Or­ta­o­ku­lu ka­zan­di. Ög­ren­ci­ler, ma­çin ar­din­dan ge­len sam­pi­yon­lu­gu do­ya­si­ya kut­la­di.

­SAM­PI­YON SON GUN BEL­LI OL­DU
­OR­TA­O­KUL­LAR ka­te­go­ri­sin­de oy­na­nan tur­nu­va­da her sey son maç­la­ra kal­di. Grup­la­rin­da de­re­ce­ye gi­re­rek fi­nal gru­bu­na ka­lan Mus­ta­fa Ço­ban, Ay­ran­ci­lar, 80. Yil ve Fa­tih or­ta­o­kul­la­ri çe­tin bir mü­ca­de­le­nin içi­ne gir­di. Fi­nal gru­bun­da­ki ilk iki gün so­nun­da her ta­ki­min 3 pu­a­ni bu­lu­nu­yor­du ve sam­pi­yo­nun be­lir­len­me­si de son gü­ne kal­di. Adi­na ya­ki­sir ge­çen tur­nu­va­nin sam­pi­yo­nu da son maç­lar­da bel­li ol­du. Dün oy­na­nan kar­si­las­ma­lar­da Mus­ta­fa Ço­ban, Fa­tih Or­ta­o­ku­lu’­nu 43 yen­di. Mus­ta­fa Ço­ban, tur­nu­va­da 3. ol­ma ba­sa­ri­si­ni gös­ter­di. Gü­nün fi­nal kar­si­las­ma­sin­da ise 80. Yil, Ay­ran­ci­lar­’a 41’­lik skor­la ye­nil­di. Ra­ki­bi kar­si­sin­da gü­zel bir per­for­mans ser­gi­le­yen Ay­ran­ci­lar, zor­lu ge­çen tur­nu­va­nin sam­pi­yo­nu ol­du.

­DE­RE­CE­YE GI­REN­LER KU­PA­LA­RI­NI AL­DI
­TUR­NU­VA son­ra­sin­da dü­zen­le­nen ku­pa tö­re­nin­de se­vi­nen ve üzü­len ta­kim­lar yer al­di. Ay­ran­ci­lar Or­ta­o­ku­lu, sam­pi­yon­luk ku­pa­si­ni Genç­lik Spor Il­çe Mü­dü­rü Erol Ko­yun­cu’­nun elin­den al­di. Tur­nu­va­da ikin­ci olan Ti­ca­ret Oda­si 80. Yil Or­ta­o­ku­lu’­nun ku­pa­si­ni ise Il­çe Mil­li Egi­tim Su­be Mü­dü­rü Sa­kir Ay­gün ver­di. Tur­nu­va­da en çok sans­siz­lik ya­sa­yan ta­kim­lar­dan bi­ri olan ve tur­nu­va­da 3. olan Mus­ta­fa Ço­ban Or­ta­o­ku­lu’­nun ku­pa­si­ni ise Ay­ran­ci­lar Or­ta­o­ku­lu Mü­dü­rü ver­di. Tur­nu­va son­ra­sin­da bir açik­la­ma ya­pan Genç­lik Spor Il­çe Mü­dü­rü Erol Ko­yun­cu, “Tur­nu­va­miz tam 18 gün sür­dü. Bu sü­re­ci ba­sa­ri­li bir se­kil­de ta­mam­la­dik. Ba­zi okul­la­ri­miz tur­nu­va­dan ele­nir­ken ba­zi ta­kim­la­ri­miz da gü­zel so­nuç­lar el­de et­ti. Or­ta­o­kul­lar yil­diz ka­te­go­ri­sin­de­ki maç­la­ri­miz so­na er­di. Mi­nik­ler ka­te­go­ri­si maç­la­ri­miz tüm hi­ziy­la de­vam edi­yor. Bun­da da 1 Ni­san’­da fi­nal ma­çi ya­pi­la­cak” sek­lin­de ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web