Büyük Torbalı

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

­Be­sik­tas­li­la­rin ye­ni yu­va­si

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Be­sik­tas­li­la­rin ye­ni yu­va­si
974 Görüntüleme
19 Nisan 2013 - 9:01
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

TO­BED, kon­sep­tiy­le Tür­ki­ye’­de ilk olan der­nek bi­na­si­ni ya­rin dü­zen­le­ne­cek açi­lis tö­re­ni ile hiz­me­te aça­cak. Ku­lüp Bas­ka­ni Fik­ret Or­man­’in açi­li­si­ni ger­çek­les­ti­re­ce­gi der­nek bi­na­sin­da ba­yan­lar da maç iz­le­ye­bi­le­cek.

­KU­RUL­DU­GU gün­den bu ya­na ger­çek­les­tir­di­gi et­kin­lik­ler­le adin­dan sik­ça söz et­ti­ren Tor­ba­li Be­sik­tas­li­lar Der­ne­gi (TO­BED), sim­di de bü­yük bir or­ga­ni­zas­yo­na im­za at­ma­ya ha­zir­la­ni­yor. Ilk ge­nel ku­ru­lun­da ni­san ayi­nin 3. haf­ta­sin­da der­nek bi­na­si­nin hiz­me­te so­ku­la­ca­gi sö­zü­nü ve­ren Der­nek Bas­ka­ni Övünç De­mir, yö­ne­tim ku­ru­luy­la bir­lik­te bu sö­zü­nü ye­ri­ne ge­tir­di. Er­tug­rul Ma­hal­le­si 3005 So­kak üze­rin­de bu­lu­nan der­nek bi­na­si, ya­rin ger­çek­les­ti­ri­le­cek olan açi­lis tö­re­ni ile hiz­me­te gi­re­cek. Der­nek bi­na­si­nin açi­lis kur­de­le­si­ni Ku­lüp Bas­ka­ni Fik­ret Or­man ke­se­cek. Bu der­nek bi­na­si, kon­sept ola­rak Tür­ki­ye’­de ilk ol­ma özel­li­gi­ne sa­hip. Der­nek bi­na­si hem lo­kal hem de ma­ga­za ola­rak Be­sik­tas­li­la­ra hiz­met ve­re­cek. Ki­sa sü­re­de Tür­ki­ye’­de­ki Be­sik­tas­li­lar der­nek­le­ri ara­sin­da­ki en ak­tif der­nek olan TO­BED, açi­lis­la bir­lik­te göv­de gös­te­ri­si de ya­pa­cak.

­KI­SA SU­RE­DE ADIN­DAN SÖZ ET­TIR­DI
2012 yi­li­nin son­la­ri­na dog­ru ku­ru­lan Tor­ba­li Be­sik­tas­li­lar Der­ne­gi, ger­çek­les­tir­di­gi or­ga­ni­zas­yon­lar­la adin­dan söz et­tir­me­yi ba­sar­di. Ku­lü­bün önem­li yö­ne­ti­ci­le­ri­ni il­çe­de agir­la­dik­tan son­ra te­me­li ati­lan der­nek, ki­sa sü­re son­ra da ku­rul­du. Ku­rul­duk­tan son­ra bü­yük bir kong­re­ye im­za atan ve yö­ne­ti­mi­ni be­lir­le­yen TO­BED, ar­din­dan da ocak ayi­nin ilk haf­ta­sin­da ge­nis ka­ti­lim­li bir kan ba­gi­si kam­pan­ya­si ger­çek­les­tir­di. Ki­zi­lay ile bir­lik­te or­tak­la­sa dü­zen­le­nen kan ba­gi­si­na Ku­lüp Bas­ka­ni Fik­ret Or­man da ka­til­di. Fik­ret Or­man ve Der­nek Bas­ka­ni Övünç De­mir bir­lik­te kan ver­di. Be­sik­tas­li­la­rin bü­yük il­gi gös­ter­di­gi bu kam­pan­ya­nin ar­din­dan, der­ne­gin yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri Or­man­’a ia­de­i zi­ya­ret­te bu­lun­du. Ay­ri­ca, 50 ki­si­den olu­san Tor­ba­li­li Be­sik­tas­li­lar, Be­sik­tas­Fe­ner­bah­çe der­bi­si­ne gi­de­rek ta­kim­la­ri­ni des­tek­le­di.

­TUR­KI­YE’­DE BIR ILK
­KI­SA sü­re içe­ri­sin­de bü­yük or­ga­ni­zas­yon­la­ra im­za atan TO­BED, sim­di­ler­de hum­ma­li bir ça­lis­ma içe­ri­sin­de. Der­nek yö­ne­ti­mi, kong­re­de ver­di­gi ‘der­nek bi­na­si’ sö­zü­nü ye­ri­ne ge­tir­mek için 1 ay­dir yo­gun bir se­kil­de ça­li­si­yor. Er­tug­rul Ma­hal­le­si Tor­yap Si­te­si’­nin kar­si­sin­da bu­lu­nan der­nek bi­na­si kon­sept ola­rak da Tür­ki­ye’­de bir ilk ola­cak. Bah­çe­siy­le bir­lik­te 250 met­re­ka­re bü­yük­lü­ge sa­hip olan der­nek bi­na­si, ai­le­le­re de hiz­met ve­re­cek. Haf­ta­nin 7 gü­nü açik ola­cak olan der­nek bi­na­sin­da kü­tüp­ha­ne kis­mi olus­tu­ru­la­cak ve in­san­la­rin ki­tap oku­ma­si tes­vik edi­le­cek. Ay­ri­ca bi­na içe­ri­sin­de li­sans­li ürün sa­ti­si da ya­pi­la­cak. Bu alan­da üye ka­yit is­lem­le­ri de ger­çek­les­ti­ri­le­cek. Maç­la­rin da iz­le­ne­ce­gi der­nek bi­na­sin­da; köf­te, su­cuk, sa­lam ve tost gi­bi yi­ye­cek­ler de sa­ti­sa su­nu­la­cak.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web