Büyük Torbalı

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

­I­ki ki­si­yi de­vir­di ­ sam­pi­yon ol­du

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­I­ki ki­si­yi de­vir­di ­ sam­pi­yon ol­du
1.098 Görüntüleme
09 Nisan 2013 - 9:02
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

15 ya­sin­da­ki Os­man Özel, iki haf­ta ön­ce ka­til­di­gi Tür­ki­ye MMA Sam­pi­yo­na­si’n­da iki ra­ki­bi­ni na­kavt ede­rek Tür­ki­ye Sam­pi­yo­nu ol­du. Ilk tur­nu­va­sin­da sam­pi­yon olan Özel, Mil­li Ta­kim­’a yük­sel­mek is­ti­yor.

­TOR­BA­LI’­NIN ba­sa­ri­li kick boks­çu­su 15 ya­sin­da­ki Os­man Özel, dü­zen­le­nen MMA Tür­ki­ye Sam­pi­yo­na­si’n­da ra­ki­bi­ni de­vi­re­rek sam­pi­yon ol­du. 3031 Mart­ta ya­pi­lan Tür­ki­ye Sam­pi­yo­nasi’n­da iki ra­ki­bi ile kar­si­las­ti. Her iki ra­ki­bi­ni de na­kavt eden Özel kar­si­las­ma son­ra­sin­da bi­rin­ci­lik ma­dal­ya­si­ni kap­ti. Ol­duk­ça ba­sa­ri­li bir per­for­mans gös­te­ren Özel, Tür­ki­ye Sam­pi­yonu ol­du. He­nüz kick boks spo­ru­na bu yil ye­ni bas­la­yan ve ilk res­mi ma­çi­na çik­ti­gi gi­bi ra­kip­le­ri­ni de­vi­ren Özel, ilk res­mi maç­ta gös­ter­di­gi ba­sa­ri­li per­for­man­si ho­ca­la­ri ta­ra­fin­dan tak­dir edil­di. Ilk re­mi maç­la­ri­na çik­tik­tan son­ra her iki ra­ki­bi­ni de na­kavt ede­rek dur­du­ran Özel sim­di­ler­de ant­re­nör­le­rin göz be­be­gi ol­du. ol­duk­ça ba­sa­ri­li olan Özel ise tek he­de­fi­nin tüm maç­la­ri­ni ka­zan­mak ve il­çe­nin adi­ni en iyi se­kil­de du­yur­mak ol­du­gu­nu söy­le­di.

­GENÇ YE­TE­NEK SA­SIR­TI­YOR
­HE­NUZ bu yil ye­ni kick boks spo­ru ile ta­ni­san ve 3031 Mart ta­rih­le­ri ara­sin­da Ada­na’­da dü­zen­le­nen Tür­ki­ye MMA Sam­pi­yo­na­sin­da 48 ki­log­ram­da ya­ri­san Os­man Özel, gös­ter­di­gi ba­sa­ri­li per­for­mans ile her­ke­sin dik­ka­ti­ni çek­me­yi ba­sar­di. çik­ti­gi ilk res­mi tur­nu­va­da ki ma­çi­ni da na­kavt ede­rek tüm ant­re­nör­le­rin dik­ka­ti­ni çek­me­yi ba­sar­di. Gös­ter­di­gi azim ile ba­sa­ri­la­ra ko­san Özel, tek is­te­gi­nin mil­li ta­ki­ma se­çil­mek ol­du­gu­nu söy­le­di. Ol­duk­ça ba­sa­ri­li olan Özel, es­ki kick boks spor­cu­cu Ham­di Kuz­gun gi­bi ol­mak is­te­di­gi­ni söy­le­di. Ken­di­si­nin çok ba­sa­ri­li ol­du­gu­nu Dün­ya ikin­ci­li­gi­nin de bu­lun­du­gu­nu söy­le­yen genç sporcu önü­müz­de­ki yil­lar­da kon­dis­yo­nu­nu yük­sel­te­ce­gi­ni ve tur­nu­va­lar­da ba­sa­ri­li ola­ca­gi­ni di­le ge­tir­di.

­MIL­LI TA­KIM­DA OL­MAK IS­TI­YO­RUM
­TOR­BA­LI En­düst­ri Tek­nik ve Mes­lek Li­se­sin­de 9. si­ni­fi oku­yan Os­man Özel ders­le­rin­de de ol­duk­ça ba­sa­ri­li. Özel, Dün­ya MMA Sam­pi­yo­na­si’n­da ba­sa­ri sag­la­mak is­ti­yor. Her gün ant­renman ya­pan Özel, Dün­ya Sam­pi­yo­na­si’n­da bi­rin­ci­li­gi el­de edip Tor­ba­li’­nin adi­ni du­yur­mak oldu­gu­nu söy­le­di. Ba­sa­ri­li ol­ma­si ha­lin­de mi­li ta­ki­ma se­çil­me ih­ti­ma­li­nin yük­sek ola­ca­gi söy­le­nen Özel, “Her spor­cu­nun is­te­di­gi gi­bi ben de mi­li ta­kim for­ma­si­ni giy­mek is­ti­yo­rum. 2 haf­ta son­ra An­tal­ya’­da dü­zen­le­ne­cek olan Dün­ya MMA Sam­pi­yo­na­si’n­da ba­sa­ri­li olup mil­li ta­ki­ma çag­ril­ma san­si­mi yük­selt­mek is­ti­yo­rum. Bu­nu ba­sa­ra­ca­gim­dan emi­nim” sek­lin­de ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web