Büyük Torbalı

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

­Pa­zar­te­si gü­nü okul­lar­da fut­bol he­ye­ca­ni bas­li­yor

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Pa­zar­te­si gü­nü okul­lar­da fut­bol he­ye­ca­ni bas­li­yor
1.131 Görüntüleme
28 Şubat 2013 - 7:23
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Her yil ya­pi­lan okul­lar ara­si fut­bol tur­nu­va­si, bu yil da bü­yük çe­kis­me­ye sah­ne ola­cak. 4 Mart ta­ri­hin­de bas­la­ya­cak olan ve 20 ta­ki­min kar­si­la­sa­ca­gi fut­bol tur­nu­va­si­nin ku­ra çe­kim­le­ri bel­li ol­du.

­IL­ÇE Mil­li Egi­tim Mü­dür­lü­gü ve Il­çe Genç­lik Spor Mü­dür­lü­gü’­nün or­tak­la­sa dü­zen­le­di­gi fut­bol tur­nu­va­si­nin kar­si­las­ma tak­vi­mi bel­li ol­du. Ön­ce­ki gün fut­bol ko­mi­te­si­nin top­lan­ma­si son­ra­sin­da 20122013 Egi­tim­Ög­re­tim Yi­li’n­da or­ta­o­kul­lar ara­sin­da dü­zen­le­ne­cek olan fut­bol tur­nu­va­si 4 Mart’­ta bas­la­ya­cak. Tur­nu­va, Se­hit Teg­men Ser­dar Genç Il­kög­re­tim Oku­lu bah­çe­sin­de bu­lu­nan ha­li sa­ha­da ger­çek­le­se­cek. Tur­nu­va­ya or­ta­o­kul­lar­dan 20 ta­kim ka­ti­la­cak. Mü­sa­ba­ka­lar 4’er grup ola­rak ya­pi­la­cak. Grup maç­la­ri 15 Mart’­ta so­na ere­cek. Pu­an usu­lü ola­rak ya­pi­la­cak olan tur­nu­va, 22 Mart’­ta ya­pi­la­cak olan fi­nal kar­si­las­ma­siy­la son bu­la­cak. Geç­ti­gi­miz yil da ya­pi­lan fut­bol tur­nu­va­si ol­duk­ça ke­yif­li geç­mis­ti. Bu yil da fut­bol ay­ni se­kil­de ke­yif­li geç­me­si bek­le­ni­yor.

­ILK MAÇ, KA­ZIM­PA­SA­AY­RAN­CI­LAR ATA­TURK ARA­SIN­DA
4 MART Pa­zar­te­si gü­nü bas­la­ya­cak olan fut­bol tur­nu­va­si me­rak­la bek­le­ni­yor. Genç­lik ve Spor Il­çe Mü­dür­lü­gü ta­ra­fin­dan or­ga­ni­ze edi­le­cek olan tur­nu­va­nin bü­yük bir çe­kis­me­ye sah­ne ol­ma­si bek­le­ni­yor. 20 or­ta­o­ku­lun ka­ti­la­ca­gi tur­nu­va­nin ilk gün ya­pi­la­cak olan kar­si­las­ma­la­ri söy­le: Sa­at 09.30’­da Ka­zim­pa­sa Or­ta­o­ku­lu ile Ay­ran­ci­lar Ata­türk Or­ta­o­ku­lu koz­la­ri­ni pay­la­sa­cak. Sa­at 10.30’­da ise Çe­ti­nel­ler Or­ta­o­ku­lu ile Ye­ni­köy Or­ta­o­ku­lu kar­si­la­sa­cak. Gü­nün 3. ma­çi, sa­at 11.30’­da Özel Ol­gun Ko­le­ji ile Öz­bey Or­ta­o­ku­lu ara­sin­da ya­pi­la­cak. Gü­nün son ma­çi ise sa­at 12.30’­da bas­la­yip Pa­muk­ya­zi Tam­sa Se­ra­mik Or­ta­o­ku­lu ile Se­hit Teg­men Ser­dar Genç Or­ta­o­ku­lu ara­sin­da ya­pi­la­cak.

“­VE­LI­LE­RI­MIZ ÇO­CUK­LA­RI­NI DES­TEK­LE­ME­YE GEL­SIN”
­OR­TA­O­KUL­LAR ara­sin­da ya­pi­la­cak olan fut­bol tur­nu­va­si son­ra­sin­da il­kög­re­tim okul­la­ri fut­bol tur­nu­va­si bas­la­ya­cak. Kü­çük­ler ka­te­go­ri­sin­de 16 ta­kim ya­ri­sa­cak. 21 Mart ta­ri­hin­de bas­la­ya­cak olan tur­nu­vay­la il­gi­li ola­rak bir açik­la­ma ya­pan Il­çe Mil­li Mü­dür­lü­gü Egi­tim Su­be Mü­dü­rü Sa­kir Ay­gün, “20122013 Egi­tim­Ög­re­tim Yi­li’­nin ilk fut­bol tur­nu­va­si 4 Mart’­ta bas­la­ya­cak. Tur­nu­va­ya 20 okul ka­ti­la­cak. Da­ha son­ra kü­çük fut­bol mü­sa­ba­ka­la­ri bas­la­ya­cak. Dü­zen­le­nen tur­nu­va­da en bü­yük ama­ci­miz, ög­ren­ci­le­ri­mi­ze spo­ru sev­dir­mek. Kö­tü alis­kan­lik­lar­dan uzak du­rul­ma­si için bu tür et­kin­lik­le­ri dü­zen­li­yo­ruz. Ay­ri­ca bu tur­nu­va­lar sa­ye­sin­de ög­ren­ci­ler bir­bir­le­riy­le kay­na­si­yor ve öz­gü­ven­le­ri de ye­ri­ne ge­li­yor. Pa­zar­te­si gü­nü bas­la­ya­cak olan tur­nu­va­mi­za tüm ve­li­le­ri­mi­zin de ka­til­ma­si­ni is­ti­yo­ruz” seklinde konustu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web