REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­Sa­vas gi­bi maç

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Sa­vas gi­bi maç
639 Görüntüleme
03 Mayıs 2013 - 8:33
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­ For­bes Tor­ba­li Genç­lik Spor ve Ba­yin­dirs­por ta­kim­la­ri ara­sin­da oy­na­nan maç bü­yük olay­la­ra ne­den ol­du. Maç­ta sa­ha­ya ses bom­ba­la­ri ati­lir­ken, bir fut­bol­cu­nun köp­rü­cük ke­mi­gi ki­ril­di.

ÖN­CE­KI gün For­bes Tor­ba­li Genç­lik Spor U19 ta­ki­mi dep­las­man­da Ba­yin­dirs­por U19 ta­ki­mi­nin ko­nu­gu ol­du For­bes Tor­ba­li Genç­lik Spor ra­ki­bi­ne 31’­lik skor­la ye­nil­di. Zor­lu 90 da­ki­ka ön­ce­sin­de ve son­ra­sin­da ya­sa­nan olay­lar ise ma­ça dam­ga­si­ni vur­du. Maç ön­ce­si Ba­yin­dirs­por­lu bir grup, For­bes Tor­ba­li Genç­lik ta­ki­mi­na sal­dir­mak is­te­di. Olay­la­rin ya­tis­ma­si son­ra­sin­da 90 da­ki­ka­lik maç start al­di. Ha­ke­min dü­dü­gü ile bas­la­yan maç­ta olay­lar bir tür­lü bit­me­di. Ta­raf­ta­rin kü­für­lü slo­gan­la­rin­dan olum­suz et­ki­le­nen fut­bol­cu­lar, bu­na rag­men ilk ya­ri­da 10 öne geç­ti. Dev­re ara­sin­da, ta­raf­tar­lar so­yun­ma oda­si­na gi­ren oyun­cu­la­ra, sal­dir­ma­ya ça­lis­ti. Bü­yük olay­la­rin ya­san­di­gi maç­ta hiç bir gü­ven­lik eki­bi­nin ol­ma­ma­si da dik­kat çek­ti. For­bes Tor­ba­li Genç­lik Spor ta­kim oyun­cu­la­ri sa­ha­ya çik­mak is­te­mez­ken, güç­lük­le ik­na edil­di­ler. Ikin­ci ya­ri­nin bas­la­ma­siy­la For­bes ta­ki­mi­nin ka­le­ci­si­ne 5 adet ses bom­ba­si ve ya­ban­ci mad­de atil­di.
­FUT­BOL­CU­NUN KÖP­RU­CUK KE­MI­GI KI­RIL­DI
­BA­YIN­DIRS­POR ile For­bes Tor­ba­li Genç­lik Spor ara­sin­da oy­na­nan ma­çin ikin­ci ya­ri­si bü­yük olay­la­ra sah­ne ol­du. Ikin­ci ya­ri­nin ilk da­ki­ka­la­rin­da kim­li­gi be­lir­siz ki­si­ler ta­ra­fin­dan oyun­cu­la­ra ses bom­ba­si atil­di. Sa­ha­da hiç bir gü­ven­lik ön­le­mi­nin bu­lun­ma­ma­si da göz­ler­den kaç­ma­di. Bir sü­re oyu­nun dur­ma­si­na rag­men, sa­ha­nin ha­ke­mi oyu­nu de­vam et­tir­di. Oyu­nun iyi­ce sert­les­me­si son­ra­sin­da Ba­yin­dirs­por­lu bir oyun­cu, For­bes Tor­ba­li Gen­lik Spor ta­ki­mi oyun­cu­su Mit­hat Efe isim­li oyun­cu­ya sert bir se­kil­de fa­ul ya­pin­ca or­ta­lik ka­ris­ti. Ya­pi­lan fa­ul­de Mit­hat Efe isim­li oyun­cu­nun köp­rü­cük ke­mi­gin­de ki­rik tes­pit edi­lip Ant­re­nör ta­ra­fin­dan has­ta­ne­ye kal­di­ril­di. Maç so­nun­da ra­kip 10’­lik sko­ru 31’­lik skor ya­pin­ca sa­ha­dan is­te­di­gi­ni ala­rak ay­ril­di.

MAÇ­A GIT­ME­ME KA­RA­RI AL­DIK’
­BA­YIN­DIRS­POR U19 ta­ki­mi­ni ve ta­raf­tar­la­ri­ni sid­det­le ki­na­dik­la­ri­ni söy­le­yen For­bes Tor­ba­li Genç­lik Spor Ant­re­nö­rü Hü­se­yin Me­riç, böy­le fut­bol­cu­la­rin oy­na­ma­si­ni hat­ta ku­lü­be ce­za ve­ril­me­si ge­rek­ti­gi­ni söy­le­di. Sa­ha ko­mi­se­ri ise olay­la­ri tek tek ra­por ede­rek Ama­tör Sü­per Ku­lüp­ler Fe­de­ras­yo­nu’­na gön­der­di. Olay­lar son­ra­sin­da bir açik­la­ma ya­pan Me­riç, “Biz­ler spor yap­mak için bu­ra­da­yiz. Spor­cu ye­tis­tir­mek için va­riz. Biz­ler ön­ce­ki gün ya­pi­lan kar­si­las­ma­da ade­ta sa­va­sin or­ta­si­na düs­müs gi­bi ol­duk. Sa­ha di­si ve sa­ha için­de ye­me­di­gi­miz da­yak ye­me­di­gi­miz kü­für kal­ma­di. Biz­ler bir da­ha­ki yil­da Ba­yin­dirs­por­la­rin kar­si­las­ma­si­na git­me­me ka­ra­ri al­dik.” sek­lin­de ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web