REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

El ara­ba­siy­la hasta yol­cu­lugu bi­te­cek

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
El ara­ba­siy­la hasta yol­cu­lugu bi­te­cek
336 Görüntüleme
19 Haziran 2013 - 8:35
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

“Kan­ser te­da­vi­si­ne el ara­ba­siy­la gi­di­yor” bas­lik­li ha­ber ge­nis yan­ki uyan­dir­di. Es­ref­pa­sa Has­ta­ne­si, Ara­zi Acar­’in te­da­vi­ni üst­len­di. Acar, am­bu­lans ile ali­nip has­ta­ne­ye gö­tü­rü­le­cek. Kaymakam da harekete geçti.

­TOR­BA­LI’­DA ya­sa­yan kan­ser has­ta­si 68 ya­sin­da­ki Ara­zi Acar­’in has­ta­ne yol­la­rin­da çek­ti­gi çi­le­yi gün­de­me ge­tir­di­gi­miz “Kan­ser te­da­vi­si­ne el ara­ba­siy­la gi­di­yor” bas­lik­li ha­ber ge­nis yan­ki uyan­dir­di. Ulu­sal ba­sin­da da ge­nis yer bu­lan ha­ber üze­ri­ne yar­dim­se­ver­ler ha­re­ke­te geç­ti. Ai­le­ye bir­çok yar­dim te­le­fo­nu ge­lir­ken Iz­mir Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si Es­ref­pa­sa Has­ta­ne­si has­ta ka­di­nin te­da­vi­si ve ula­si­mi­ni üst­len­di. Ga­ze­te­mi­ze ula­san Es­ref­pa­sa Has­ta­ne­si Bas­he­ki­mi Dok­tor Bo­ra Irer, Ara­zi Acar­’in bu­gün am­bu­lans ile evin­den ali­nip, haf­ta­nin 3 gü­nü te­da­vi edi­le­ce­gi­ni müj­de­le­di. Öte yan­dan ATV’­de Tat­li Sert prog­ra­min­dan da ai­le­ye te­ker­lek­li san­dal­ye sö­zü gel­di. Torbali Kaymakamligi da aileye yardim edecegini açikladi.

­EL ARA­BA­SIN­DA BIR DRAM
­TOR­BA­LI’­YA bag­li Be­sev­ler Mev­ki­i’n­de, yü­rü­me güç­lü­gü çe­ken kan­ser has­ta­si 68 ya­sin­da­ki Ara­zi Acar, has­ta­ne yo­lun­da çi­le çe­ki­yor. Acar, te­da­vi gün­le­ri has­ta­ne­ye gi­de­bil­mek için oto­büs du­ra­gi­na ka­dar olan 10 ki­lo­met­re­lik yo­lu her gün og­lu ta­ra­fin­dan el ara­ba­sin­da ta­si­na­rak ge­çi­ri­yor. Bir mer­mer fab­ri­ka­sin­da as­ga­ri üc­ret­le is­çi ola­rak ça­li­san og­lu­nun si­gor­ta­sin­dan ya­rar­la­nan Acar­’a, Iz­mir Ata­türk Egi­tim ve Aras­tir­ma Has­ta­ne­si’n­de ke­mo­te­ra­pi ve rad­yo­te­ra­pi te­da­vi­si uy­gu­la­ni­yor. Ça­pak Ma­hal­le­si’n­de­ki evin­den te­da­vi gün­le­ri has­ta­ne­ye gi­de­bil­me­si için Ara­zi Acar­’in yak­la­sik 60 ki­lo­met­re yol ka­tet­me­si ge­re­ki­yor. Ev­le­ri­ne 10 ki­lo­met­re uzak­lik­ta­ki Iz­mir Ay­din Ka­ra­yo­lu Kus­çu­bu­run Ma­hal­le­si’n­de­ki oto­büs du­ra­gi­na ka­dar, og­lu ta­ra­fin­dan mad­di du­rum­la­ri iyi ol­ma­di­gin­dan el ara­ba­sin­da ta­si­nan Acar­’in te­da­vi dö­nü­sü de ay­ni zor­lu yol­cu­lu­ga kat­lan­ma­si ge­re­ki­yor.

­AR­TIK GU­CU­MUZ KAL­MA­DI
­A­CAR Ai­le­si­nin dra­mi­nin ga­ze­te­miz­de gün­de­me gel­me­si­nin ar­din­dan ai­le­ye yar­dim te­le­fon­la­ri yag­ma­ya bas­la­di. Bir­çok ki­si­nin ken­di­le­ri­ni ara­ya­rak ne se­kil­de yar­dim ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni sor­du­gu­nu söy­le­yen Ara­zi Acar­’in ki­zi Gü­lenç Acar, “Bi­zim tek is­te­di­gi­miz an­ne­mi­zi sag­lik­li bir se­kil­de has­ta­ne­ye ulas­tir­mak. Nor­mal bir in­san bi­le top­lu ta­si­ma araç­la­rin­da yol­cu­luk ya­par­ken zor­la­nir­ken, kan­ser­li ve ya­ta­lak an­ne­miz tam bir çi­le çe­ki­yor. Uma­rim ar­tik bu çi­le bi­te­cek. An­ne­miz ar­tik has­ta­ne­ye am­bu­lans ile gi­de­ce­gi için çok mut­lu­yuz” de­di.

Sevim AKBAS

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web