REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

ES­HOT so­fö­rü ­yol­cu­yu bi­çak­la­di

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
ES­HOT so­fö­rü ­yol­cu­yu bi­çak­la­di
449 Görüntüleme
04 Temmuz 2013 - 8:35
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

ES­HOT’­ta ön ka­pi­dan in­mek is­te­yen yol­cu, so­för ta­ra­fin­dan yak­la­sik 50 yol­cu­nun gö­zü önün­de bi­çak­lan­di. Olay ye­rin­den ES­HOT­’u ile ka­çan sa­his po­li­se si­gi­nir­ken, ya­ra­li­nin du­ru­mu­nun iyi ol­du­gu ög­re­nil­di.

­TOR­BA­LI dün gü­ne fe­ci bir bi­çak­la­ma ola­yi ile uyan­di. Olay, Tor­ba­li­-Ga­zi­e­mir ara­si se­fer ya­pan 720 nu­ma­ra­li, 35 VF 668 pla­ka­li ES­HOT yol­cu oto­bü­sün­de, sa­at 08.00 si­ra­la­rin­da ger­çek­les­ti. Ga­zi­e­mir’­den ge­len ES­HOT ara­ci, Ya­zi­ba­si du­ra­gi­na gel­di­gi si­ra­da yol­cu Mu­rat Gü­cün (22), in­mek için ön ka­pi­yi kul­lan­mak is­te­di. An­cak so­för Ha­kan Ko­sif (36), ön ka­pi­dan in­me­nin ya­sak ol­du­gu­nu söy­le­ye­rek tar­tis­ma­ya bas­la­di. Tar­tis­ma­nin bü­yü­me­si so­nu­cu çi­kan kav­ga­da, yol­cu Mu­rat Gü­cün, so­fö­re asa­gi­ya in­me­si söy­le­di. Tar­tis­ma asa­gi­da de­vam eder­ken ES­HOT so­fö­rü Ha­kan Ko­sif ce­bin­den çi­kar­di­gi bi­çak­la yol­cu Mu­rat Gü­cün­’ü sol ba­ca­gin­dan bi­çak­la­di.

­YAKINLARI LINÇ ET­MEK IS­TE­DI­LER
­YOL­CU­LA­RIN hep­si pa­nik içe­ri­sin­de asa­gi iner­ken Mu­rat Gü­cün, olay ye­ri­ne ça­gir­di­gi ya­kin­la­ri ta­ra­fin­dan has­ta­ne­ye gö­tü­rül­dü. Ya­ra­li­nin ya­kin­la­ri ve ar­ka­das­la­ri ES­HOT so­fö­rü­nü linç et­mek için ko­va­la­ma­ya bas­la­di. Bu­nun üze­ri­ne so­för Ha­kan Ko­sil, ES­HOT ile bir­lik­te ka­ça­rak Tor­ba­li mer­ke­ze gel­di. Il­çe pos­ta­ne­si önün­den dö­ne­me­den ES­HOT’­tan inen so­för, PTT bi­na­si­na si­gi­na­rak po­li­si arat­tir­di. Olay ye­ri­ne ge­len po­lis ekip­le­ri Ha­kan Ko­sif­’i Il­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­gü’­ne gö­tür­dü. Em­ni­yet­te sor­gu­su ta­mam­la­nan Ko­sif, ad­li­ye­ye sevk edil­di. Ko­sif, sag­lik ra­po­ru al­ma­ya gö­tü­rü­lür­ken Mu­rat Gü­cün­’ün ya­kin­la­ri has­ta­ne önün­de bek­le­di­gi için po­lis­ler ta­ra­fin­dan ar­ka ka­pi­dan çi­ka­ril­di.

­EM­NI­YET­TE FE­NA­LAS­TI
­BIR bi­çak dar­be­si ile ya­ra­la­nan Mu­rat Gü­cün, Tor­ba­li Dev­let Has­ta­ne­si’­ne kal­di­ril­di. Ya­ra­si de­rin olan ve ka­na­ma­si sü­ren Gü­cün­’e di­kis atil­dik­tan son­ra ifa­de­si alin­mak üze­re Il­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­gü’­ne gö­tü­rül­dü. Em­ni­yet­te ye­ni­den ka­na­ma­si bas­la­yan Gü­cün, tek­rar Tor­ba­li Dev­let Has­ta­ne­si’­ne kal­di­ril­di. Olay­la il­gi­li ge­nis çap­ta tah­ki­kat de­vam edi­yor.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web