REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

Ga­la­ta­sa­ray­’in tek­li­fi ­Kurt Ai­le­si­ne ta­kil­di

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Ga­la­ta­sa­ray­’in tek­li­fi ­Kurt Ai­le­si­ne ta­kil­di
459 Görüntüleme
28 Mart 2013 - 7:14
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Oy­na­di­gi fut­bol­la göz­ dol­du­ran Cen­giz To­pel ög­ren­ci­si Meh­met Em­re Kurt­’a Ga­la­ta­sa­ray­’in alt ya­pi­sin­dan tek­lif gel­di. Kurt­’un ai­le­si tek­li­fi ge­ri çe­vir­di.

­IL­ÇE Mil­li Egi­tim Mü­dür­lü­gü’­nün bu yil dü­zen­le­di­gi ve de­vam et­mek­te olan fut­bol tur­nu­va­si, tüm he­ye­ca­niy­la de­vam edi­yor. De­vam eden fut­bol tur­nu­va­sin­da iki oyun­cu­ya ta­lip çik­mis­ti. Ay­ran­ci­lar Or­ta­o­ku­lu Fut­bol Ta­ki­mi’n­da oy­na­yan Ha­lil Kol­’a Mil­li Ta­kim’­dan da­vet gel­di. Ha­lil Kol gi­bi ay­ni okul­da for­ma gi­yen ve mi­nik ta­kim­da top kos­tu­ran 12 ya­sin­da­ki Gök­han So­lar­’a da Fe­ner­bah­çe tek­lif yap­mis­ti. Cen­giz To­pel Or­ta­o­ku­lu Fut­bol Ta­ki­mi’n­da top kos­tu­ran 12 ya­sin­da­ki Meh­met Em­re Kurt­’a da ta­lip çik­ti. Kurt, oy­na­di­gi fut­bol­la her­ke­si ken­di­ne hay­ran bi­ra­ki­yor. Genç spor­cu ada­yi­na, gös­ter­di­gi ba­sa­ri­li fut­bo­lu son­ra­sin­da Tür­ki­ye’­nin en bü­yük ku­lüp­le­ri ara­si­nda yer alan Ga­la­ta­sa­ray’in alt ya­pi­sin­dan tek­lif ya­pil­di. Ol­duk­ça ba­sa­ri­li olan Kurt, Ga­la­ta­sa­ray­’a git­mek is­te­di­gi­ni fa­kat ai­le­si­nin ka­ra­ri­na da say­gi­li ol­du­gu­nu ifa­de et­ti.

­A­I­LE­SI IS­TE­ME­DI
­OL­DUK­ÇA ba­sa­ri­li bir fut­bol­cu ol­ma­ya aday olan Meh­met Em­re Kurt, bir­çok ta­ki­mi pe­sin­de kos­tu­ru­yor. Meh­met Em­re Kurt, ye­te­ne­gi ile bir­çok ta­ki­min dik­ka­ti­ni çe­ki­yor. Genç fut­bol­cu­yu ken­di renk­le­ri­ne bag­la­mak is­te­yen ta­kim­lar­dan bi­ri­si de Ga­la­ta­sa­ray. Ho­ca­la­ri ta­ra­fin­dan da­i­ma tak­dir edi­len ve oy­na­di­gi fut­bol­la bü­yü­le­yen Meh­met­’in ai­le­si, genç oyun­cu­yu Ga­la­ta­sa­ray­’a gön­der­mek is­te­me­di­gi­ni bil­dir­di. Genç fut­bol­cu ada­yi, da­ha çok ça­li­sa­rak iler­le­yen yil­lar­da ben­zer tek­lif­le­ri al­mak için mü­ca­de­le ede­ce­gi­ni söy­le­di.

­“ÖN­CE OKUL”
­MEH­MET Em­re Kurt­ ai­le­si izin ve­r me­di­gi için Ga­la­ta­sa­ray­’a gi­de­mi­yor. Kurt, “Her­kes ta­ra­fin­dan be­ge­ni­le­rek iz­len­mem be­ni mut­lu edi­yor. Ho­ca­la­ri­min sa­ye­sin­de su an­da okul ta­ki­min­da oy­nu­yo­rum. Okul ta­ki­mim için her se­yi yap­ma­ya ha­zi­rim. Tur­nu­va­da gös­ter­di­gim ba­sa­ri­li per­for­mans­ nedeniyle Ga­la­ta­sa­ray­’in alt ya­pi­sin­dan tek­lif gel­di. Tek­li­fi duy­du­gum an­da çok mut­lu ol­dum. Bu­nu ai­lem­le pay­las­ti­gimda be­ni Is­tan­bul­’a gön­der­me­k istemediler. Ders­le­ri­min da­ha önem­li ol­du­gu­nu ve be­ni bu yas­ta tek ba­si­na gön­der­mek is­te­me­dik­le­ri­ni söy­le­di­ler. Ga­la­ta­sa­ray ku­lü­bün­den tek­lif gel­di ama gi­de­me­dim. Ai­le­min ka­ra­ri­na say­gi du­yu­yo­rum” dedi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web