Büyük Torbalı

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

“Ya­ri fi­na­le yük­se­lir”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
“Ya­ri fi­na­le yük­se­lir”
1.049 Görüntüleme
14 Mart 2013 - 7:20
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Av­ru­pa Fa­ti­hi Ga­la­ta­sa­ray­’in Sam­pi­yon­lar Li­gi’n­de­ki za­fe­ri­ni de­ger­len­di­ren es­ki fut­bol­cu Fe­ti Oku­rog­lu, Sa­ri Kir­mi­zi­li ta­ki­min ra­kip kim olur­sa ol­sun ya­ri fi­na­le yük­se­le­ce­gi­ni be­lirt­ti.

­U­E­FA Sam­pi­yon­lar Li­gi 2. Tur rö­vans kar­si­las­ma­sin­da Ga­la­ta­sa­ray, Sc­hal­ke 04 dep­las­ma­nin­dan 3-2’­lik ga­li­bi­yet ile ay­ri­la­rak Dev­ler Li­gi’n­de çey­rek fi­na­le kal­di. UE­FA Sam­pi­yon­lar Li­gi 2. Tur rö­vans ma­çin­da Sc­hal­ke 04 ile koz­la­ri­ni pay­la­san Ga­la­ta­sa­ray, ilk ya­ri­yi 2-1 üs­tün­lük­le ka­pat­ti. Ikin­ci ya­ri­da ev sa­hi­bi­nin go­lü 63’­te Bas­tos ile gel­di. Mus­le­ra’­nin elin­den ka­çir­di­gi to­pu ta­mam­la­yan Bre­zil­ya­li oyun­cu, ma­ça ye­ni­den den­ge ge­tir­di. 2-2 de­vam eden ma­çin ka­de­ri­ni uzat­ma­la­rin son da­ki­ka­sin­da, ya­ni +5’­te, Umut boz­du ve Ga­la­ta­sa­ray­’in adi­ni çey­rek fi­na­le yaz­dir­di. Ga­la­ta­sa­ray­’in bu müt­his za­fe­ri­ni de­ger­len­di­ren, Ga­la­ta­sa­ray­’in es­ki fut­bol­cu­su Fe­ti Oku­rog­lu, “Ilk 8’e kal­mak çok bü­yük bir ba­sa­ri. Bü­tün ta­kim­la­rin san­si esit. Ama Ga­la­ta­sa­ray­’in ya­ri fi­na­le çi­ka­ca­gi­na yü­rek­ten ina­ni­yo­rum” de­di.

­MUT­HIS ZA­FER
­TUR­KI­YE’­YE UE­FA Ku­pa­si ve Sü­per Ku­pa se­vin­ci­ni ya­sa­tan Av­ru­pa Fa­ti­hi Ga­la­ta­sa­ray, uzun bir ara­dan son­ra ka­til­di­gi Sam­pi­yon­lar Li­gi’n­de des­tan yaz­ma­ya de­vam edi­yor. Grup maç­la­ri­na 2’­de si­fir ya­pa­rak bas­la­yan Ga­la­ta­sa­ray, da­ha son­ra al­di­gi 3 ga­li­bi­yet ve bir be­ra­ber­lik­le top­la­di­gi 10 pu­an sa­ye­sin­de adi­ni bir üst tu­ra yaz­dir­di. Ikin­ci tur­da Sc­hal­ke 04 ile es­le­sen Sa­ri Kir­mi­zi­li ekip, ilk maç­ta Türk Te­le­kom Are­na’­da ra­ki­biy­le 1-1 be­ra­be­re kal­mis­ti. Bu so­nu­cun ar­din­dan, spor oto­ri­te­le­ri Ga­la­ta­sa­ray­’in tur san­si­nin iyi­ce azal­di­gi­ni be­lirt­mis­ti. An­cak ön­ce­ki gün Vel­tins Are­na’­da Sc­hal­ke 04 ile kar­si­la­san Ga­la­ta­sa­ray, kar­si­las­ma­ya müt­his bir bas­kiy­la bas­la­di. 1-0 ge­ri­ye düs­me­si­ne rag­men mü­ca­de­le­yi bi­rak­ma­yan Sa­ri Kir­mi­zi­li­lar, ilk ya­ri­yi 2-1 ön­de ka­pa­di. Ikin­ci ya­ri­da Sc­hal­ke’­nin bas­ki­si gol ge­tir­di. An­cak oyun di­sip­li­nin­den ta­viz ver­me­yen Sa­ri Kir­mi­zi­li­lar, 90+5’­te Umut Bu­lut­’un kay­det­ti­gi gol ile kar­si­las­ma­dan 3-2’­lik za­fer­le ay­ril­di. Ga­la­ta­sa­ray bu so­nuç­la, Av­ru­pa’­da bir ba­sa­ri­ya da­ha im­za­si­ni at­ti. Sa­ri Kir­mi­zi­li ta­kim çey­rek fi­nal vi­ze­si alir­ken zor­lan­sa da Sam­pi­yon­lar Li­gi’n­de ilk se­kiz ara­si­na gi­re­rek Tür­ki­ye’­ye gu­rur ya­sat­ti.

­HER­KE­SIN SAN­SI ESIT
­AV­RU­PA’­DA ilk 8 ta­kim ara­si­na gi­ren Ga­la­ta­sa­ray, ya­rin çe­ki­le­cek olan ku­ra ön­ce­sin­de ra­ki­bi­ni bek­le­me­ye bas­la­di. Ga­la­ta­sa­ray­’in ta­ri­hi za­fe­ri­ni de­ger­len­di­ren Fe­ti Oku­rog­lu, “Ga­la­ta­sa­ray Av­ru­pa’­da çok de­ne­yim­li bir ta­kim. Bü­tün oyun­cu­lar maç­ta mü­kem­mel bir per­for­mans or­ta­ya koy­du. Ku­ra­dan kim çi­kar­sa çik­sin, Ga­la­ta­sa­ray­’in ya­ri fi­na­le yük­se­le­ce­gi­ne ina­ni­yo­rum. Ul­ke fut­bo­lu açi­sin­dan da çok önem­li bir ga­li­bi­yet­ti. Uma­rim Fe­ner­bah­çe de bu ak­sam ka­za­nir ve bir üst tu­ra yük­se­lir. Bu­rak, Ro­nal­do’y­la ya­ri­si­yor. Drog­ba ve Sne­ij­der gi­bi sko­ru her an de­gis­ti­re­cek oyun­cu­la­ra sa­hi­biz. In­sal­lah bu ba­sa­ri­nin de­va­mi ge­lir. Sc­hal­ke ma­çi, Ga­la­ta­sa­ray için siç­ra­ma ma­çiy­di. Oyun­cu­la­ra öz­gü­ven gel­di” di­ye ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web