REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

­Ser­kan Acar Tur­nu­va­si, ­ku­pa tö­re­ni ile so­na er­di

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Ser­kan Acar Tur­nu­va­si, ­ku­pa tö­re­ni ile so­na er­di
526 Görüntüleme
25 Haziran 2013 - 8:33
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Bir haf­ta bo­yun­ca 7 Ey­lül Stad­yu­mu’n­da ger­çek­le­sen 1. Ser­kan Acar Fut­bol Tur­nu­va­si, so­run­suz bir se­kil­de son bul­du. Tur­nu­va­da de­re­ce­ye gi­ren ta­kim­lar için ku­pa tö­re­ni ya­pil­di

15 Ha­zi­ran Cu­mar­te­si gü­nü bas­la­yan ve bir haf­ta sü­ren 1. Ser­kan Acar Tur­nu­va­si, ön­ce­ki gün son bul­du. Çev­re il ve il­çe­ler­den tur­nu­va­ya ka­ti­lan Fe­ner­bah­çe Spor Okul­la­ri, 1 haf­ta bo­yun­ca tur­nu­va maç­la­ri­na çi­ka­rak hü­ner­le­ri­ni ser­gi­le­di. En iyi ta­kim­lar ise fi­nal­de kar­si­las­ti. Fi­na­list­ler geç­ti­gi­miz cu­mar­te­si gü­nü kar­si kar­si­ya gel­di. Fi­nal gü­nü­ne ef­sa­ne fut­bol­cu Ser­kan Acar­’in 2 ço­cu­gu, Tor­ba­li Kay­ma­ka­mi Ay­din Me­mük, Tor­ba­li Be­le­di­ye Bas­kan Yar­dim­ci­si Ye­ner Ul­ker, Tor­ba­li Fe­ner­bah­çe­li­ler Der­ne­gi Bas­ka­ni Il­kay Öz­tas, Il­çe Mil­li Egi­tim Mü­dü­rü Ru­hi Gün­dog­du ve Il­çe Genç­lik ve Spor Mü­dü­rü Erol Ko­yun­cu’­nun ya­ni si­ra çok sa­yi­da fut­bol­se­ver va­tan­das ka­til­di.

­Ö­DUL­LER DA­GI­TIL­DI
­DU­ZEN­LE­NEN tur­nu­va son­ra­sin­da sam­pi­yon olan ta­kim­la­ra ku­pa ve ma­dal­ya­la­ri Tor­ba­li Kay­ma­ka­mi Ay­din Me­mük ta­ra­fin­dan ve­ril­di. Tur­nu­va­nin son bul­ma­si son­ra­sin­da spor­cu­lar ve tek­nik he­yet için ku­pa ve ma­dal­ya tö­re­ni dü­zen­len­di. Tüm fut­bol­cu­la­ra ma­dal­ya ve­ri­lir­ken sam­pi­yon­la­ra ku­pa da ve­ril­di. Da­ha son­ra tek­nik he­ye­te ise pla­ket­ler ve­ril­di. Spor­cu­la­ra ve tek­nik he­ye­te ve­ri­len ödül­ler son­ra­sin­da bu tur­nu­va­yi or­ga­ni­ze eden Tor­ba­li Kay­ma­ka­mi Ay­din Me­mük, Tor­ba­li Be­le­di­ye Bas­kan Yar­dim­ci­si Ye­ner Ul­ker, Be­le­di­ye Park ve Bah­çe­ler So­rum­lu­su Me­tin Gö­zü­tok, Tor­ba­li Fe­ner­bah­çe­li­ler Der­ne­gi Bas­ka­ni Il­kay Öz­tas, Il­çe Mil­li Egi­tim Mü­dü­rü Ru­hi Gün­dog­du, Il­çe Genç­lik ve Spor Mü­dü­rü Erol Ko­yun­cu ve Fe­ner­bah­çe­li­ler Der­ne­gi Ba­sin Söz­cü­sü Ka­dir Gö­zü­tok­’a da pla­ket ve­ril­di.

“­TUR­NU­VA­DA EME­GI GE­ÇEN­LE­RI TEB­RIK EDI­YO­RUM”
­ÇEV­RE il ve il­çe­ler­den tur­nu­va­ya ka­ti­lan Fe­ner­bah­çe Spor Okul­la­ri ta­kim­la­ri, tur­nu­va­la­ri­ni ta­mam­la­di. Ya­pi­lan tö­ren son­ra­sin­da Tor­ba­li Kay­ma­ka­mi Ay­din Me­mük, bu gi­bi tur­nu­va­la­rin dü­zen­len­me­si­nin çok olum­lu ol­du­gu­nu söy­le­di. Me­mük, “Geç­ti­gi­miz ay­lar­da ha­ya­ti­ni kay­be­den Ser­kan Acar­’i dü­zen­le­nen fut­bol tur­nu­va­siy­la an­dik. Acar Ai­le­si’­nin aci­si­ni tüm Tür­ki­ye pay­las­ti. Acar­’a Al­lah’­tan rah­met, ai­le­si­ne bas­sag­li­gi di­li­yo­rum. Fut­bol tur­nu­va­si­na ge­lir­sek, çok ba­sa­ri­li bir tur­nu­va ol­du. Bu­ra­da, ka­zan­mak­tan zi­ya­de dost­luk ha­va­si es­ti. Tur­nu­va­ya ka­ti­lan tüm spor­cu­la­ri ca­ni gö­nül­den teb­rik edi­yo­rum. Tek­nik he­yet bas­ta ol­mak üze­re, eme­gi ge­çen her­ke­se te­sek­kür ede­rim” sek­lin­de ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web