Büyük Torbalı

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

9 sporcu Göztepe Akademisi’nde

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
9 sporcu Göztepe Akademisi’nde
287 Görüntüleme
23 Mayıs 2013 - 8:30
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Torbali Göztepe Futbol Spor Okulu’nda egitim gören 9 sporcu, basarili olduklari için Göztepe Akademisi’ne seçildi. Seçilen sporcular, önümüzdeki hafta akademide top kosturacak

­GEÇ­TI­GI­MIZ haf­ta­lar­da 1. Lig’­de mü­ca­de­le eden ve lig­den düs­me­me adi­na çik­ti­gi son maç­ta ra­ki­bi­ne ye­ni­le­rek 2. kü­me­ye dü­sen Göz­te­pe, alt ya­pi­si­na da­ha çok önem ver­me­ye bas­la­di. Spor okul­la­rin­da­ki ye­te­nek­li spor­cu­lar se­çi­le­rek aka­de­mi­ye alin­ma­ya bas­lan­di. Göz­te­pe Spor Ku­lü­bü’n­den olu­san bir he­yet, Iz­mir’­de bu­lu­nan spor okul­la­ri­ni do­las­ma­ya bas­la­di. He­yet, ge­le­cek yil­lar­da Göz­te­pe A ta­ki­min­da for­ma gi­ye­cek olan ye­te­nek­li spor­cu­la­ri kes­fet­mek için ön­ce­ki gün Tor­ba­li’­ya gel­di. Haf­ta so­nu ya­pi­lan ant­ren­man­da spor­cu­la­ri göz­lem­le­yen he­yet, 9 spor­cu­yu be­ge­ne­rek li­sans çi­kar­ma­ya ka­rar ver­di. 9 spor­cu­yu bün­ye­si­ne kat­mak için önü­müz­de­ki gün li­sans­la­rin çi­kar­ti­la­ca­gi bil­di­ril­di. U13 ve U16 ta­kim­la­rin­da oy­na­ya­cak olan spor­cu­la­ri tes­pit eden Göz­te­pe he­ye­ti, Tor­ba­li’­da ye­te­nek­li spor­cu­la­rin ol­du­gu­nu söy­le­di.

­GÖZ­TE­PE HE­YE­TI TOR­BA­LI’­YA HAY­RAN KAL­DI
­TOR­BA­LI Göz­te­pe Spor Oku­lu, Göz­te­pe he­ye­ti­nin göz be­be­gi ha­li­ne gel­di. Geç­ti­gi­miz gün­ler­de il­çe­ye ge­le­rek Tor­ba­li’­dan 9 spor­cu­yu aka­de­mi­ye ka­tan he­yet, il­çe­de ba­sa­ri­li spor­cu­la­rin ol­du­gu­nu bil­dir­di. Her ge­çen gün Göz­te­pe’­ye olan il­gi­nin faz­la­las­ti­gi­ni bil­di­ren Tor­ba­li Göz­te­pe Spor Oku­lu Ant­re­nör­le­ri, ba­sa­ri­li ta­kim için çok ça­lis­tik­la­ri­ni ve ye­te­nek­li spor­cu­la­ri kes­fe­de­rek aka­de­mi­ye gön­der­dik­le­ri­ni bil­dir­di. Fark­li spor okul­la­ri her ay 1 ve­ya 2 spor­cu gön­de­rir­ken, Göz­te­pe Spor Oku­lu bu ay 9 spor­cu bir­den al­di. Bu bü­yük ba­sa­ri­la­rin mi­ma­ri olan ant­re­nör­ler ise ye­te­nek­li spor­cu­la­ri kes­fet­me­ye de­vam ede­cek­le­ri­ni be­lirt­ti.

“­BU YUZ­DEN GÖZ­TE­PE TER­CIH EDI­LI­YOR”
­HER ay Göz­te­pe Aka­de­mi­si’­ne spor­cu gön­de­re­cek­le­ri­ni bil­di­ren Ant­re­nör Is­ma­il Gü­nay­din, bu ay aka­de­mi­ye 9 spor­cu gön­der­dik­le­ri­ni bil­dir­di. “O­ku­lu­muz­da ol­duk­ça ba­sa­ri­li ve ye­te­nek­li spor­cu­lar bu­lu­nu­yor. Haf­ta so­nu ya­pi­lan ant­ren­man­lar­da spor­cu­la­ri­miz ol­duk­ça azim­li se­kil­de ça­li­si­yor­lar. Bu azim­le hiç­bir za­man bo­sa git­me­di ve 9 spor­cu­mu­zu da çok sü­kür aka­de­mi­ye gön­der­dik. Bu ay­dan son­ra bir­çok ög­ren­ci­mi­zi de aka­de­mi­ye gön­de­re­ce­giz. Biz­ler bu­ra­da ye­te­nek­li spor­cu­lar ye­tis­tir­me­nin ya­ni si­ra top­lu­ma fay­da­li iyi bi­rey­ler de ye­tis­ti­ri­yo­ruz. Her sey fut­bol­la bit­mi­yor. Bu­nun ya­nin­da sa­ha içi ve sa­ha di­sin­da ne­ler ya­pil­ma­si ge­rek­ti­gi­ni de ög­re­ti­yo­ruz. Bu yüz­den Göz­te­pe ter­cih edi­li­yor” sek­lin­de ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web