REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

UEFA Kupasi’ni aliriz

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
UEFA Kupasi’ni aliriz
136 Görüntüleme
16 Mart 2013 - 7:21
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

 Avrupa’da yoluna devam eden Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe de UEFA’da çeyrek finale yükseldi. Dernek Baskani Ilkay Öztas, takimlarinin UEFA kupasini kazanacagina inandiklarini belirtti.

­TURK fut­bol dün­ya­sin­da art ar­da ge­len se­vin­di­ri­ci ha­ber­ler, ül­ke fut­bo­lu­nu da üst si­ra­la­ra ta­si­yor. Ga­la­ta­sa­ray­’in Sam­pi­yon­lar Li­gi’n­de çey­rek fi­na­le yük­sel­me­sin­den son­ra sim­di de Fe­ner­bah­çe UE­FA Av­ru­pa Li­gi’n­de adi­ni çey­rek fi­na­le yaz­dir­di. Av­ru­pa’­da yo­lu­na de­vam eden Tür­ki­ye’­nin en bü­yük iki ta­ki­mi’­nin çey­rek fi­nal­de­ki ra­kip­le­ri de dün çe­ki­len ku­ray­la bel­li ol­du. Fe­ner­bah­çe’­nin çey­rek fi­na­le yük­sel­me­si­ni de­ger­len­di­ren Tor­ba­li Fe­ner­bah­çe­li­ler Der­ne­gi Bas­ka­ni Il­kay Öz­tas, “Bu se­ne 3 kul­var­da mü­ca­de­le edi­yo­ruz. He­de­fi­miz, her kul­var­da ba­sa­ri­ya ulas­mak. UE­FA’­da Pl­zen­’i ele­ye­rek önem­li bir ne­ti­ce al­dik ve ku­lüp ta­ri­hin­de bir il­ke im­za at­tik. Bu se­ne UE­FA Ku­pa­si’­ni ala­ca­gi­mi­za da yü­rek­ten ina­ni­yo­rum” di­ye ko­nus­tu.

PL­ZEN­’I DE­VIR­DI, TA­RI­HIN­DE IL­KE IM­ZA AT­TI
­AV­RU­PA ku­pa­la­rin­da ha­ri­ka­lar ya­ra­tan Türk ta­kim­la­ri dur du­rak bil­mi­yor. Ga­la­ta­sa­ray­’in Sc­hal­ke 04­’ü ele­yip adi­ni çey­rek fi­na­le yaz­dir­ma­sin­dan son­ra ben­zer bir ba­sa­ri da Fe­ner­bah­çe’­den gel­di. UE­FA Av­ru­pa Li­gi 3. tur rö­vans ma­çin­da­ki tem­sil­ci­miz Fe­ner­bah­çe, Sük­rü Sa­ra­çog­lu Sta­di’n­da Çek Cum­hu­ri­ye­ti tem­sil­ci­si Vik­to­ria Pl­zen ile kar­si­las­ti. Fe­ner­bah­çe, dep­las­man­da al­di­gi 10’­lik ga­li­bi­ye­tin rö­van­sin­da ra­ki­biy­le 1-1 be­ra­be­re kal­di ve çey­rek fi­na­le yük­sel­di. Çey­rek fi­na­le yük­se­len Fe­ner­bah­çe, ta­ri­hin­de ilk kez bir Çek eki­bi kar­si­sin­da tur at­la­di. Çek ra­kip­le­riy­le ele­me­li tur­lar­da da­ha ön­ce 3 kez es­le­sen sa­ri la­ci­vert­li­ler, ra­kip­le­ri­ne ele­ne­rek ku­pa­la­ra ve­da et­mis­ti. Ta­ri­hin­de ilk kez UE­FA Av­ru­pa Li­gi’n­de çey­rek fi­na­le yük­se­ldi.

­2 TAKIMA DA BA­SA­RI­LAR
­GA­LA­TA­SA­RAY ve Fe­ner­bah­çe, Av­ru­pa ku­pa­la­rin­da yo­lu­na de­vam eder­ken çey­rek fi­nal es­les­me­le­ri de dün Nyon’­da çe­ki­len ku­ra­dan son­ra so­nuç­lan­di. Ga­la­ta­sa­ray, dün­ya de­vi Re­al Mad­rid ile es­le­sir­ken, Fe­ner­bah­çe de Ital­yan­la­rin güç­lü ta­ki­mi La­zio ile es­les­ti. Il­kay Öz­tas, “Her iki maç­ta da ta­ki­mi­miz çok iyi mü­ca­de­le et­ti. He­de­fi­miz UE­FA Ku­pa­si’­ni ka­zan­mak. Bu­nu ba­sa­ra­cak gü­ce ve de­ne­yi­me sa­hi­biz. Ra­ki­bi­miz La­zio da tam di­si­mi­ze gö­re. 3 kul­var­da da emin adim­lar­la yo­lu­mu­za de­vam edi­yo­ruz. La­zio ile dep­las­man­da oy­na­ya­ca­gi­miz ilk ma­çin se­yir­ci­siz ol­ma­si bi­zim için bir avan­taj. Bu si­kin­ti­yi iki maç­ta da ya­sa­mis­tik” de­di. Ga­la­ta­sa­ray­’a çey­rek fi­nal­de ba­sa­ri­lar di­le­yen Öz­tas, “Zor­lu bir ku­ra çek­ti­ler ama ken­di­le­ri­ne ba­sa­ri­lar di­li­yo­rum. Uma­rim her iki ta­kim­da ya­ri fi­na­le yük­se­lir ve ül­ke pu­a­ni­ni da­ha da yük­sel­tir” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web