Büyük Torbalı

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

UEFA Kupasi’ni aliriz

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
UEFA Kupasi’ni aliriz
223 Görüntüleme
16 Mart 2013 - 7:21
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

 Avrupa’da yoluna devam eden Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe de UEFA’da çeyrek finale yükseldi. Dernek Baskani Ilkay Öztas, takimlarinin UEFA kupasini kazanacagina inandiklarini belirtti.

­TURK fut­bol dün­ya­sin­da art ar­da ge­len se­vin­di­ri­ci ha­ber­ler, ül­ke fut­bo­lu­nu da üst si­ra­la­ra ta­si­yor. Ga­la­ta­sa­ray­’in Sam­pi­yon­lar Li­gi’n­de çey­rek fi­na­le yük­sel­me­sin­den son­ra sim­di de Fe­ner­bah­çe UE­FA Av­ru­pa Li­gi’n­de adi­ni çey­rek fi­na­le yaz­dir­di. Av­ru­pa’­da yo­lu­na de­vam eden Tür­ki­ye’­nin en bü­yük iki ta­ki­mi’­nin çey­rek fi­nal­de­ki ra­kip­le­ri de dün çe­ki­len ku­ray­la bel­li ol­du. Fe­ner­bah­çe’­nin çey­rek fi­na­le yük­sel­me­si­ni de­ger­len­di­ren Tor­ba­li Fe­ner­bah­çe­li­ler Der­ne­gi Bas­ka­ni Il­kay Öz­tas, “Bu se­ne 3 kul­var­da mü­ca­de­le edi­yo­ruz. He­de­fi­miz, her kul­var­da ba­sa­ri­ya ulas­mak. UE­FA’­da Pl­zen­’i ele­ye­rek önem­li bir ne­ti­ce al­dik ve ku­lüp ta­ri­hin­de bir il­ke im­za at­tik. Bu se­ne UE­FA Ku­pa­si’­ni ala­ca­gi­mi­za da yü­rek­ten ina­ni­yo­rum” di­ye ko­nus­tu.

PL­ZEN­’I DE­VIR­DI, TA­RI­HIN­DE IL­KE IM­ZA AT­TI
­AV­RU­PA ku­pa­la­rin­da ha­ri­ka­lar ya­ra­tan Türk ta­kim­la­ri dur du­rak bil­mi­yor. Ga­la­ta­sa­ray­’in Sc­hal­ke 04­’ü ele­yip adi­ni çey­rek fi­na­le yaz­dir­ma­sin­dan son­ra ben­zer bir ba­sa­ri da Fe­ner­bah­çe’­den gel­di. UE­FA Av­ru­pa Li­gi 3. tur rö­vans ma­çin­da­ki tem­sil­ci­miz Fe­ner­bah­çe, Sük­rü Sa­ra­çog­lu Sta­di’n­da Çek Cum­hu­ri­ye­ti tem­sil­ci­si Vik­to­ria Pl­zen ile kar­si­las­ti. Fe­ner­bah­çe, dep­las­man­da al­di­gi 10’­lik ga­li­bi­ye­tin rö­van­sin­da ra­ki­biy­le 1-1 be­ra­be­re kal­di ve çey­rek fi­na­le yük­sel­di. Çey­rek fi­na­le yük­se­len Fe­ner­bah­çe, ta­ri­hin­de ilk kez bir Çek eki­bi kar­si­sin­da tur at­la­di. Çek ra­kip­le­riy­le ele­me­li tur­lar­da da­ha ön­ce 3 kez es­le­sen sa­ri la­ci­vert­li­ler, ra­kip­le­ri­ne ele­ne­rek ku­pa­la­ra ve­da et­mis­ti. Ta­ri­hin­de ilk kez UE­FA Av­ru­pa Li­gi’n­de çey­rek fi­na­le yük­se­ldi.

­2 TAKIMA DA BA­SA­RI­LAR
­GA­LA­TA­SA­RAY ve Fe­ner­bah­çe, Av­ru­pa ku­pa­la­rin­da yo­lu­na de­vam eder­ken çey­rek fi­nal es­les­me­le­ri de dün Nyon’­da çe­ki­len ku­ra­dan son­ra so­nuç­lan­di. Ga­la­ta­sa­ray, dün­ya de­vi Re­al Mad­rid ile es­le­sir­ken, Fe­ner­bah­çe de Ital­yan­la­rin güç­lü ta­ki­mi La­zio ile es­les­ti. Il­kay Öz­tas, “Her iki maç­ta da ta­ki­mi­miz çok iyi mü­ca­de­le et­ti. He­de­fi­miz UE­FA Ku­pa­si’­ni ka­zan­mak. Bu­nu ba­sa­ra­cak gü­ce ve de­ne­yi­me sa­hi­biz. Ra­ki­bi­miz La­zio da tam di­si­mi­ze gö­re. 3 kul­var­da da emin adim­lar­la yo­lu­mu­za de­vam edi­yo­ruz. La­zio ile dep­las­man­da oy­na­ya­ca­gi­miz ilk ma­çin se­yir­ci­siz ol­ma­si bi­zim için bir avan­taj. Bu si­kin­ti­yi iki maç­ta da ya­sa­mis­tik” de­di. Ga­la­ta­sa­ray­’a çey­rek fi­nal­de ba­sa­ri­lar di­le­yen Öz­tas, “Zor­lu bir ku­ra çek­ti­ler ama ken­di­le­ri­ne ba­sa­ri­lar di­li­yo­rum. Uma­rim her iki ta­kim­da ya­ri fi­na­le yük­se­lir ve ül­ke pu­a­ni­ni da­ha da yük­sel­tir” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web