Büyük Torbalı

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

Yazibasi sampiyon oldu

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Yazibasi sampiyon oldu
324 Görüntüleme
06 Mart 2013 - 7:20
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Menderes’in Karakuyu Köyü’nde gerçeklestirilen futbol turnuvasinda gülen takim Yazibasispor oldu. Final maçinda Çamönüspor’u penaltilarla deviren Yazibasi, sampiyonluk kupasini kazandi.

YA­ZI­BA­SIS­POR, Men­de­res Ka­ra­ku­yu’­da dü­zen­le­nen fut­bol tur­nu­va­sin­da sam­pi­yon ol­du. Haf­ta­lar­dir bü­yük bir çe­kis­me­ye sah­ne olan tur­nu­va­nin fi­na­li ön­ce­ki gün ger­çek­les­ti­ril­di. Ya­zi­ba­sis­por ile Ça­mö­nüs­por ta­kim­la­ri ara­sin­da oy­nan maç, fi­na­le ya­ki­sir bir kar­si­las­ma ol­du. Her iki ta­kim da di­se dis mü­ca­de­le eder­ken, kar­si­las­ma­yi bi­ne ya­kin ta­raf­tar iz­le­di. 1-1’­lik so­nuç­la ta­mam­la­nan ma­çi, pe­nal­ti­lar­da Ya­zi­ba­sis­por ka­zan­di. Bü­yük bir se­vin­ce sah­ne olan fi­nal kar­si­las­ma­sin­da ta­raf­tar­lar, da­ki­ka­lar­ca Ya­zi­ba­sis­por le­hi­ne te­za­hü­rat­ta bu­lun­du. Pe­nal­ti­la­ri 6-5 ka­za­na­rak sam­pi­yon­luk ku­pa­si­ni ka­za­nan Ya­zi­ba­sis­por’­da bü­yük se­vinç ya­sa­nir­ken, ra­kip ta­kim oyun­cu­la­ri ise maç so­nun­da yi­kil­di.

­RA­KI­BI­NI PE­NAL­TI­LAR­DA DE­VIR­DI
­YA­ZI­BA­SI­LI 300 ta­raf­tar, ta­kim­la­ri­na des­tek ver­mek için Ka­ra­ku­yu’­ya ka­dar git­ti. Ma­çin ilk 45 da­ki­ka­si 0-0 bi­ter­ken, kar­si­las­ma ise 1-1’­lik so­nuç­la ta­mam­lan­di. Uzat­ma da­ki­ka­la­rin­da da gol atan ol­ma­yin­ca sam­pi­yo­nu be­lir­le­mek için pe­nal­ti atis­la­ri­na ge­çil­di. Pe­nal­ti atis­la­rin­da ra­ki­bi­ne 6-5 üs­tün­lük ku­ran Ya­zi­ba­sis­por, tur­nu­va­yi sam­pi­yon ola­rak ta­mam­la­di. Ya­zi­ba­sis­por­’un sam­pi­yon ol­du­gu tur­nu­va­da Ça­mö­nüs­por ikin­ci, Yat­sans­por ise üçün­cü ol­du. Öte yan­dan Ya­zi­ba­sis­por ta­ki­min­dan Tol­ga Sert gol kra­li olur­ken, yi­ne ay­ni ta­kim­dan Mu­rat Öz­den ise tur­nu­va­nin en iyi ka­le­ci­si se­çil­di. Be­le­di­ye Bas­kan Yar­dim­ci­si Yil­diz Siv­ri­ka­ya, maç so­nun­da oyun­cu­la­ra ve tek­nik eki­be Ak­san Din­len­me Te­sis­le­ri’n­de ye­mek ver­di. Tek­nik Di­rek­tör Kam­ber Süt­çü, “Tur­nu­va bo­yun­ca çok iyi mü­ca­de­le et­tik ve hak­ki­miz olan sam­pi­yon­lu­gu ka­zan­dik. Biz­le­ri des­tek­le­yen ta­raf­tar­la­ri­mi­za ve ye­mek ter­tip­le­yen Be­le­di­ye Bas­kan Yar­dim­ci­miz Yil­diz Siv­ri­ka­ya’­ya te­sek­kür edi­yo­rum” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web