Büyük Torbalı

­­­­Jan­­dar­­ma komutani bas­­kan yar­­dim­­ci­­si ol­­du

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­­­­Jan­­dar­­ma komutani bas­­kan yar­­dim­­ci­­si ol­­du
1.234 Görüntüleme
15 Nisan 2013 - 9:05
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

21 ay­­dir Tor­­ba­­li’­­da gö­­rev ya­­pan Il­­çe Jan­­dar­­ma Ko­­mu­­ta­­ni Yüz­­ba­­si Ye­­ner Ul­­ker, is­­ti­­fa et­­ti. Ul­­ker­­’in, bu­­gün­­den iti­­ba­­ren Tor­­ba­­li Be­­le­­di­­ye­­si’n­­de be­­le­­di­­ye bas­­kan yar­­dim­­ci­­si ola­­rak gö­­re­­ve bas­­la­­ya­­ca­­gi ög­­re­­nil­­di.

2011 yi­­lin­­da Trab­­zon­­’un Vak­­fi­­ke­­bir il­­çe­­sin­­den Tor­­ba­­li’­­ya ata­­nan Il­­çe Jan­­dar­­ma Ko­­mu­­ta­­ni Yüz­­ba­­si Ye­­ner Ul­­ker, gö­­re­­vin­­den is­­ti­­fa et­­ti. Mes­­lek­­te 22 yi­­li de­­vi­­ren Ul­­ker­­’in is­­ti­­fa ta­­le­­bi onay­­lan­­di ve ili­­si­­gi ke­­sil­­di. Uzun yil­­lar bo­­yun­­ca gö­­re­­vi­­ni ba­­sa­­ri­­li bir se­­kil­­de sür­­dü­­ren Yüz­­ba­­si Ye­­ner Ul­­ker­­’in bun­­dan böy­­le be­­le­­di­­ye bas­­kan yar­­dim­­ci­­li­­gi gö­­re­­vi­­ni sür­­dü­­re­­ce­­gi ög­­re­­nil­­di. Tor­­ba­­li Be­­le­­di­­ye Bas­­ka­­ni Is­­ma­­il Uy­­gur­­’un yar­­dim­­ci­­li­­gi­­ni ya­­pa­­cak olan Ye­­ner Ul­­ker­­’in be­­le­­di­­ye­­de han­­gi gö­­re­­vi üst­­le­­ne­­ce­­gi ise henüz netlik kazanmadi

­­BA­­SA­­RIY­­LA DO­­LU BIR KA­­RI­­YER
5 yil il­­çe­­de gö­­rev ya­­pan Il­­çe Jan­­dar­­ma Ko­­mu­­ta­­ni Bin­­ba­­si Oguz­­han Us­­lu’­­nun ta­­yi­­nin çik­­ma­­si ile ye­­ri­­ne Trab­­zon Vak­­fi­­ke­­bir Il­­çe Jan­­dar­­ma Ko­­mu­­ta­­ni Yüz­­ba­­si Ye­­ner Ul­­ker atan­­di. 2011 yi­­lin­­da mey­­da­­na ge­­len ata­­ma son­­ra­­sin­­da Ul­­ker, tem­­muz ayin­­da kol­­tu­­gu­­na otur­­du. Mes­­lek­­te 22 yi­­li ge­­ri­­de bi­­ra­­kan Ye­­ner Ul­­ker, il­­çe hal­­ki ile iç içe ola­­ca­­gi­­ni açik­­la­­mis­­ti. Tor­­ba­­li’­­nin ol­­duk­­ça bü­­yük bir il­­çe ol­­du­­gu­­nu ifa­­de eden Ul­­ker, “Il­­çe hak­­kin­­da bi­­raz aras­­tir­­ma yap­­tim. Ye­­ni gö­­rev ye­­ri­­miz­­de ba­­sa­­ri­­li ola­­bil­­mek için eki­­bi­­miz­­le bir­­lik­­te en iyi se­­kil­­de ça­­li­­sa­­ca­­giz” de­­mis­­ti. Ye­­ner Ul­­ker, gö­­rev yap­­ti­­gi 2 yil­­lik sü­­re zar­­fin­­da ol­­duk­­ça ak­­tif ola­­rak ça­­lis­­ti.

­­KU­­RUM­­LAR ARA­­SI GE­­ÇIS
­­TOR­­BA­­LI’­­DA gö­­rev yap­­ti­­gi 21 ay bo­­yun­­ca ba­­sa­­ri­­li ça­­lis­­ma­­la­­ra im­­za atan Ye­­ner Ul­­ker, Ma­­ya Tak­­vi­­mi’­­ne gö­­re ki­­ya­­me­­tin ko­­pa­­ca­­gi söy­­le­­nen Si­­rin­­ce Kö­­yü’­­nün gü­­ven­­li­­gi­­ni sag­­la­­yan eki­­bin de ba­­sin­­day­­di. Ol­­duk­­ça ba­­sa­­ri­­li bir as­­ker olan Ye­­ner Ul­­ker, mec­­bu­­ri hiz­­met sü­­re­­si­­ni ta­­mam­­la­­dik­­tan son­­ra özel ka­­nun­­lar­­la ku­­rum­­lar ara­­si ge­­çis yap­­ma hak­­ki­­na sa­­hip ol­­du. Is­­ti­­fa, Içis­­le­­ri Ba­­kan­­li­­gi ve Jan­­dar­­ma Ge­­nel Ko­­mu­­tan­­li­­gi ta­­ra­­fin­­dan  onay­­lan­­di. Is­­ti­­fa is­­lem­­le­­ri­­ni ta­­mam­­la­­mak için  An­­ka­­ra’­­ya gi­­den Ul­­ker­­’in ili­­si­­gi, geç­­ti­­gi­­miz cu­­ma gü­­nü res­­men ke­­sil­­di. Ilyas Çi­­men­­’in ar­­din­­dan Tor­­ba­­li Be­­le­­di­­ye­­si’­­nin 4. bas­­kan yar­­dim­­ci­­si ola­­rak gö­­re­­ve bas­­la­­ya­­cak olan  Ul­­ker­­’in gö­­re­­vi­­nin ne ola­­ca­­gi me­­rak­­la bek­­le­­ni­­yor. Ul­­ker­­, bu­­gün gö­­rev ba­­si yap­­acak.
bek­­le­­nir­­ken, me­­mur ola­­rak hiz­­met ve­­re­­cek.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web