REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­­E­­fen­­di­­mi­­zin Nur­­lu Ha­­ya­­ti ­­i­­çin son bas­­vu­­ru 19 Ni­­san

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­­E­­fen­­di­­mi­­zin Nur­­lu Ha­­ya­­ti ­­i­­çin son bas­­vu­­ru 19 Ni­­san
434 Görüntüleme
17 Nisan 2013 - 9:02
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Pey­­gam­­ber Efen­­di­­mi­­zin ha­­ya­­ti­­nin an­­la­­til­­di­­gi “E­­fen­­di­­mi­­zin Nur­­lu Ha­­ya­­ti” isim­­li ki­­tap, yak­­la­­sik 10 bin ög­­ren­­ci­­ye da­­gi­­til­­di. Ki­­ta­­bi oku­­yan ög­­ren­­ci­­ler­­den, ödül­­lü si­­na­­va ka­­ti­­la­­bil­­mek için yo­­gun bir bas­­vu­­ru var.

­­A­­LEM­­LE­­RE rah­­met ola­­rak gön­­de­­ri­­len Hz. Mu­­ham­­med­­’in (SAV) dün­­ya­­yi tes­­rif­­le­­ri­­nin bin 442. yil­­dö­­nü­­mü­­nü do­­la­­yi­­siy­­la bü­­tün dün­­ya ge­­ne­­lin­­de tüm li­­se ög­­ren­­ci­­le­­ri­­ne, pey­­gam­­ber efen­­di­­mi­­zin (S­­.A.S) ha­­ya­­ti­­ni an­­la­­tan Umit Kes­­mez­­’in “E­­fen­­di­­mi­­zin Nur­­lu Ha­­ya­­ti” isim­­li ki­­ta­­bi da­­gi­­til­­di. Ki­­ta­­bi oku­­yan li­­se­­li­­ler da­­ha son­­ra si­­na­­va tu­­tu­­la­­cak. Tor­­ba­­li’­­da­­ki bin­­ler­­ce ög­­ren­­ci­­ye bu ki­­tap­­tan da­­gi­­ti­­lir­­ken, yak­­la­­sik 600 ög­­ren­­ci si­­na­­va gi­­re­­bil­­mek için Kör­­fez Ders­­ha­­ne­­si’­­ne bas­­vu­­ru­­da bu­­lun­­du. Kay­­ma­­kam­­lik, Be­­le­­di­­ye, Müf­­tü­­lük, Mil­­li Egi­­tim Mü­­dür­­lü­­gü ve TO­­SED (Tor­­ba­­li Sa­­nat ve Egi­­tim Der­­ne­­gi) is­­bir­­li­­gi ile ger­­çek­­les­­ti­­ri­­len or­­ga­­ni­­zas­­yon­­da si­­nav bas­­vu­­ru­­sun­­da son ta­­rih 19 Ni­­san.

9 BIN 500 ÖG­­REN­­CI­­YE KI­­TAP DA­­GI­­TIL­­DI
­­TOR­­BA­­LI il­­çe si­­nir­­la­­ri için­­de­­ki li­­se­­ler­­de oku­­yan ög­­ren­­ci­­le­­re yö­­ne­­lik bu si­­nav için 19 Ni­­san­­’a ka­­dar Kör­­fez Ders­­ha­­ne­­si’n­­de ka­­yit yap­­ti­­ril­­ma­­si ge­­re­­ki­­yor. 20 Ni­­san ta­­ri­­hin­­de­­ki si­­nav test usu­­lü olup, de­­re­­ce­­ye gi­­ren ög­­ren­­ci­­le­­re SMS ile bil­­gi ve­­ri­­le­­cek. Sa­­at 11.00?­­de ya­­pi­­la­­cak si­­na­­vin ye­­ri ise Özel Ol­­gun Ko­­le­­ji ola­­rak be­­lir­­len­­di. 20 Ni­­san gü­­nü ya­­pi­­la­­cak olan si­­nav, sa­­at 11.00’­­de bas­­la­­ya­­cak. De­­re­­ce­­ye gi­­ren 30 ög­­ren­­ci­­ye diz üs­­tü bil­­gi­­sa­­yar, no­­te­­bo­­ok, ya­­rim al­­tin, çey­­rek al­­tin, bi­­sik­­let, fo­­tog­­raf ma­­ki­­ne­­si, gram al­­tin ve mp4 ça­­lar gi­­bi çe­­sit­­li he­­di­­ye­­ler ve­­ri­­le­­cek. Hz. Mu­­ham­­med­­’i (SAV) ta­­ni­­til­­ma­­si­­nin amaç­­lan­­di­­gi bu kam­­pan­­ya için bü­­yük bir ha­­zir­­lik ya­­pil­­di. Ya­­ris­­may­­la ög­­ren­­ci­­ler hem oku­­ma alis­­kan­­li­­gi ka­­za­­na­­cak hem de bü­­tün in­­san­­li­­gin reh­­be­­ri olan pey­­gam­­be­­ri­­mi­­zi da­­ha ya­­kin­­dan ta­­ni­­ma im­­ka­­ni bu­­la­­cak.

600 KI­­SI SI­­NA­­VA GIR­­MEK IÇIN BAS­­VUR­­DU
9, 10, 11 ve 12. si­­nif ög­­ren­­ci­­le­­ri­­nin ka­­ti­­la­­bi­­le­­ce­­gi si­­nav­­da bas­­vu­­ru­­lar yo­­gun bir se­­kil­­de ya­­pi­­li­­yor. Ki­­tap­­lar ki­­sa sü­­re ön­­ce da­­gi­­til­­ma­­si­­na rag­­men, yak­­la­­sik 600 ög­­ren­­ci si­­na­­va gi­­re­­bil­­mek için Kör­­fez Ders­­ha­­ne­­si’­­ne bas­­vur­­du. Özel Ol­­gun Ko­­le­­ji’n­­de ya­­pi­­la­­cak olan si­­nav sa­­at 11.00’­­de ger­­çek­­les­­ti­­ri­­le­­cek. Son bas­­vu­­ru ta­­ri­­hi olan 19 Ni­­san­­’a ka­­dar, si­­na­­va bas­­vu­­ru sa­­yi­­si­­nin 1250’­­ye ulas­­ma­­si bek­­le­­ni­­yor. Ög­­ren­­ci­­ler, hem Pey­­gam­­ber Efen­­di­­mi­­zin ha­­ya­­ti­­ni ög­­re­­ne­­bil­­mek hem de si­­na­­vi ka­­za­­na­­bil­­mek için ki­­ta­­bi bi­­tir­­me­­ye ça­­li­­si­­yor. Efen­­di­­mi­­zin Nur­­lu Ha­­ya­­ti ad­­li ki­­ta­­bi ha­­ril ha­­ril oku­­yan li­­se­­li ög­­ren­­ci­­ler, kam­­pan­­ya­­nin çok gü­­zel ol­­du­­gu­­nu ve ge­­le­­cek yil­­da bu­­na ben­­zer bir or­­ga­­ni­­zas­­yon ya­­pil­­ma­­si ge­­rek­­ti­­gi­­ni be­­lirt­­ti.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web