Büyük Torbalı

­­Ö­­zel egi­­tim ali­­yo­­ruz

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­­Ö­­zel egi­­tim ali­­yo­­ruz
1.115 Görüntüleme
13 Mayıs 2013 - 8:35
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­­Tor­­ba­­li’­­da egi­­tim ala­­nin­­da al­­tin yil­­la­­ri­­ni ya­­sa­­yan, ulu­­sal ve ulus­­la­­ra­­ra­­si de­­re­­ce­­ler el­­de eden özel okul­­la­­rin sa­­yi­­sin­­da ar­­tis var. Ha­­liha­­zir­­da 2 ko­­lej ve 5 özel ana­­o­­ku­­lu bu­­lu­­nan il­­çe­­de, 1 li­­se, 1 ko­­lej ve 1 özel ana­­o­­ku­­lu da­­ha açi­­la­­cak.

SON yil­­lar­­da hiz­­li bir bü­­yü­­me içi­­ne gi­­ren Tor­­ba­­li’­­ya ya­­pi­­lan ya­­ti­­rim­­la­­rin sa­­yi­­si da her ge­­çen gün ar­­ti­­yor. Is dün­­ya­­sin­­da ya­­pi­­lan ya­­ti­­rim­­la­­rin ya­­ni si­­ra, egi­­tim ala­­nin­­da ger­­çek­­les­­ti­­ri­­len ati­­lim­­lar­­la özel egi­­tim ku­­rum­­la­­ri­­nin sa­­yi­­sin­­da da ar­­tis ya­­san­­ma­­ya bas­­lan­­di. Özel Ol­­gun Ko­­le­­ji ile bas­­la­­yan özel egi­­tim ku­­rum­­la­­ri­­nin sa­­yi­­si da­­ha son­­ra ana­­o­­kul­­la­­riy­­la bir­­lik­­te hiz­­la art­­ma­­ya bas­­la­­di. Tor­­ba­­li nü­­fu­­su­­nun art­­ma­­siy­­la bir­­lik­­te olu­­san ta­­le­­be kar­­si­­lik ver­­mek adi­­na özel okul­­lar açil­­ma­­ya bas­­lan­­di. 2012-2013 Egi­­timÖg­­re­­tim Yi­­li’n­­da açi­­lan Pres­­tij Okul­­la­­ri’n­­dan son­­ra sim­­di de Özel Ma­­vi Ege Sag­­lik Mes­­lek Li­­se­­si açi­­li­­yor. Ha­­zir­­lik­­la­­ri ya­­pi­­lan li­­se­­nin ya­­ni si­­ra Ay­­ran­­ci­­lar Ma­­hal­­le­­si’n­­de de Ege­­Ko­­op AVM bi­­na­­si­­nin da ko­­lej ol­­ma­­si için çalisiliyor.

 FARK YA­­RA­­TI­­YOR
­­E­­GI­­TIM ala­­nin­­da bü­­yük bir iv­­me ya­­ka­­la­­yan Tor­­ba­­li, açi­­lan özel okul­­lar­­la bir­­lik­­te egi­­tim ala­­nin­­da ade­­ta çag at­­li­­yor. 15 yil ön­­ce egi­­tim ha­­ya­­ti­­na bas­­la­­yan Özel Ol­­gun Ko­­le­­ji, Tor­­ba­­li’­­da bir­­çok il­­ke im­­za at­­ti. Ve­­ri­­len egi­­tim­­ler ile ulu­­sal ve ulus­­la­­ra­­ra­­si bir­­çok alan­­da önem­­li ba­­sa­­ri­­lar el­­de eden Ol­­gun Ko­­le­­ji ög­­ren­­ci­­leri, Tür­­ki­­ye’­­nin en iyi li­­se­­le­­rin­­de egi­­tim gö­­rü­­yor. Pres­­tij Okul­­la­­ri da uzun yil­­lar Tor­­ba­­li’­­da ana­­o­­ku­­lu ala­­nin­­da egi­­tim ver­­dik­­ten son­­ra ar­­tan ta­­lep ve is­­tek­­ler dog­­rul­­tu­­sun­­da ilk ve or­­ta­­o­­kul ola­­rak hiz­­met ver­­me­­ye bas­­la­­di. Ya­­zi­­ba­­si Mev­­ki­­i’n­­de 2012-2013 Egi­­timÖg­­re­­tim Yi­­li’n­­da egi­­tim ha­­ya­­ti­­na bas­­la­­yan Pres­­tij Okul­­la­­ri da ki­­sa sü­­re­­de far­­ki­­ni or­­ta­­ya koy­­du ve ba­­sa­­ri­­li ça­­lis­­ma­­la­­ra im­­za at­­ti. Özel okul­­lar­­da ve­­ri­­len egi­­tim­­ler ile ög­­ren­­ci­­le­­rin se­­vi­­ye­­sin­­de hiz­­li bir ar­­tis ya­­sa­­niyor ve Tür­­ki­­ye de­­re­­ce­­le­­ri de el­­de edi­­li­­yor.

­­LI­­SE, KO­­LEJ VE ANA­­O­­KU­­LU YOL­­DA
­­OL­­DUK­­ÇA ba­­sa­­ri­­li ög­­ren­­ci­­le­­rin bu­­lun­­du­­gu Tor­­ba­­li’­­da, Özel Ol­­gun ve Pres­­tij Okul­­la­­ri’­­nin ya­­ni si­­ra Tu­­run­­cu Kül­­tür ve Sa­­nat Mer­­ke­­zi, Pan­­da Ana­­o­­ku­­lu, Bir­­ta­­nem Ana­­o­­ku­­lu, Yav­­ru Yu­­nus Ana­­o­­ku­­lu ve Kir­­çi­­çe­­gim Ana­­o­­ku­­lu il­­çe­­de­­ki mi­­nik ög­­ren­­ci­­le­­re hiz­­met ve­­ri­­yor. Öte yan­­dan Al­­tin Ana­­o­­ku­­lu’­­nun açil­­ma­­si için de hum­­ma­­li bir ça­­lis­­ma ya­­pi­­li­­yor. Il­­çe­­de­­ki özel egi­­tim ku­­rum­­la­­ri­­na 20132014 Egi­­timÖg­­re­­tim Yi­­li’n­­da ye­­ni bir okul da­­ha ek­­le­­ne­­cek. Özel Ma­­vi Ege Sag­­lik Mes­­lek Li­­se­­si, ye­­ni dö­­nem­­le bir­­lik­­te Tor­­ba­­li’­­da egi­­tim ve­­re­­cek. Ça­­pak yol ay­­ri­­min­­da bu­­lu­­nan bir fab­­ri­­ka­­da ta­­di­­lat ça­­lis­­ma­­la­­ri hiz­­li bir se­­kil­­de de­­vam ediyor. Ayni zamanda bu okul, Tor­­ba­­li’­­nin ilk özel li­­se­­si ol­­ma özel­­li­­gi­­ne de sa­­hip. Özel Ma­­vi Ege Sag­­lik Mes­­lek Li­­se­­si’­­nin ya­­ni si­­ra Ay­­ran­­ci­­lar Ege Ko­­op AVM de ko­­lej­­ler ta­­ra­­fin­­dan oku­­la çev­­ril­­mek is­­te­­nen bi­­na­­lar ara­­sin­­da yer ali­­yor. Bas­­ta Ame­­ri­­kan Ko­­le­­ji ol­­mak üze­­re Is­­tan­­bul ve Iz­­mir’­­den çok sa­­yi­­da özel okul, ko­­o­­pe­­ra­­tif yet­­ki­­li­­le­­riy­­le bir ara­­ya ge­­le­­rek bi­­na­­yi ki­­ra­­la­­mak is­­ti­­yor. Ay­­ran­­ci­­lar’­­da da 20132014 Egi­­timÖgretim  Yi­­li’n­­da ko­­lej açil­­ma­­si­­na ke­­sin gö­­züy­­le ba­­ki­­li­­yor.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web