REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­­Pes et­me­di, kan­se­ri yen­di, ti­ca­re­te atil­di

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­­Pes et­me­di, kan­se­ri yen­di, ti­ca­re­te atil­di
509 Görüntüleme
14 Mayıs 2013 - 8:35
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

39 ya­sin­da­ki Nec­la Ki­raz, ye­mek bo­ru­su kan­se­ri­ne ya­ka­lan­di, yil­ma­di kan­se­re sa­vas aç­ti. Kan­se­ri yen­di, ka­ti yi­ye­cek­ler ye­me­si ya­sak­lan­di. Yi­ye­me­di­gi seyle­ri bas­ka­la­ri­na sun­mak için is ku­ru­yor.

­A­MAN­SIZ bir se­kil­de ye­mek bo­ru­su kan­se­ri­ne ya­ka­la­nan 2 ço­cuk an­ne­si 39 ya­sin­da­ki Nec­la Ki­raz, Tor­ba­li Ti­ca­ret Oda­si’­nin dü­zen­le­di­gi KOS­GEB Gi­ri­sim­ci­lik Kur­su ile tek­rar ha­ya­ta tu­tun­du. Dok­tor­la­rin has­ta­li­gi ne­de­niy­le ka­ti yi­ye­cek­ler ye­me­si­ni ya­sak­la­di­gi genç ka­din, bu ye­mek­le­ri yi­ye­me­me­nin ken­di­si­ne ver­di­gi üzün­tü ne­de­niy­le ev ye­mek­le­ri ya­pi­lan bir is­let­me aç­ma­ya ka­rar ver­di. Bu­nun için ye­ter­li pa­ra­si ol­ma­yan Ki­raz, KOS­GEB Gi­ri­sim­ci­lik Kur­su’­na ka­ti­la­rak kur­su ba­sa­riy­la ta­mam­la­di. Kurs­la­ri bir kez da­hi ka­çir­ma­dan ka­ti­lan ve egi­ti­mi­ni ta­mam­la­yan Nec­la Ki­raz, önü­müz­de­ki gün­ler­de Iz­mir­’in en is­lek cad­de­le­ri­nin bi­rin­de ken­di is­let­me­si­ni ku­ra­rak has­ret kal­di­gi ve ye­me­si ya­sak olan yi­ye­cek­le­ri pi­si­re­rek müs­te­ri­le­ri­ne ye­di­re­cek.

­KA­TI YI­YE­CEK­LE­RI YE­ME­SI YA­SAK
2004 yi­li­na ka­dar mut­lu bir ha­yat sü­ren, Iz­mir’­de otu­ran ve asil mes­le­gi ise mu­ha­se­be­ci­lik olan 2 ço­cuk an­ne­si Nec­la Ki­raz, kan­se­re ya­ka­lan­di­gi­ni ög­ren­di­gin­de bü­tün dün­ya­si alt üst ol­du. Ye­mek bo­ru­sun­da bir kit­le tes­pit edi­len genç ka­din, he­men te­da­vi­le­ri­ne bas­la­di. Has­ta­li­ga ye­nil­me­mek için ki­ya­si­ya mü­ca­de­le ve­ren ve sa­vas­ma­ya bas­la­yan Ki­raz, bir yan­dan te­da­vi­si­ni gör­dü di­ger yan­dan ise mo­ra­li­ni hep yük­sek tut­tu. 3 yil has­ta­ne­de kan­ser te­da­vi­si gö­ren Ki­raz, gör­dü­gü ke­mo­te­ra­pi te­da­vi­si ile bu has­ta­li­gi ta­ma­men yen­di. Dok­tor­lar, genç ka­di­na si­vi ye­mek­le­rin di­sin­da her se­yi ya­sak­la­di.

­KOS­GEB UMUT OL­DU
2007 yi­lin­dan bu ya­na ka­ti ye­mek ye­me­yen ve sa­de­ce si­vi gi­da­lar­la bes­le­nen Nec­la Ki­raz, ye­mek­le­ri yi­ye­me­me­sin­den ötü­rü için­de hep bir bu­ruk­luk his­set­ti. Bu duy­gu­dan kur­tul­mak adi­na is­let­me aç­ma­ya ka­rar ve­ren Ki­raz, ye­ter­li pa­ra­si ol­ma­di­gi için Tor­ba­li Ti­ca­ret Oda­si’­nin dü­zen­le­di­gi KOS­GEB Gi­ri­sim­ci­lik Kur­su’­na ka­til­di. Al­di­gi egi­tim­le­ri ba­sa­riy­la ta­mam­la­yan Ki­raz, dün dü­zen­le­nen tö­ren­de ser­ti­fi­ka­si­na ka­vus­tu. Is­let­me­si­ni aç­mak için ça­lis­ma­la­ri­ni bas­la­tan genç ka­din, ev ye­mek­le­ri üze­ri­ne bir is­let­me aça­ca­gi­ni be­lirt­ti. Nec­la Ki­raz, “Dok­tor­la­rim ka­ti yi­ye­cek­ler ye­me­mi ya­sak­la­di. Bu yüz­den hep si­vi gi­da­lar­la bes­le­ni­yo­rum. Açik ko­nus­mak ge­re­kir­se, bö­rek­le­re fa­lan has­ret kal­dim. Ben ta­da­mi­yo­rum, ba­ri bas­ka­la­ri­na tat­ti­ra­yim di­ye­rek is­let­me aç­ma­ ka­rari ver­dim.”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web