REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­Ak­sam kö­se ya­za­rin­dan ga­ze­te­mi­ze öv­gü: Tür­ki­ye’­nin en iyi ye­rel ga­ze­te­si

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Ak­sam kö­se ya­za­rin­dan ga­ze­te­mi­ze öv­gü: Tür­ki­ye’­nin en iyi ye­rel ga­ze­te­si
377 Görüntüleme
12 Nisan 2013 - 9:02
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ön­ce­ki gün Tor­ba­li Ugur Ders­ha­ne­si ta­ra­fin­dan dü­zen­le­nen Ka­ri­yer Gü­nü’­ne ka­ti­la­rak se­mi­ner ve­ren Ak­sam Ga­ze­te­si Kö­se Ya­za­ri Tur­gay Po­lat, Bü­yük Tor­ba­li Ga­ze­te­si’­nin Tür­ki­ye’­nin en iyi ye­rel ga­ze­te­le­rin­den bi­ri ol­du­gu­nu be­lirt­ti.

­U­GUR Ders­ha­ne­si ta­ra­fin­dan geç­ti­gi­miz gün or­ga­ni­ze edi­len ve ba­sa­riy­la ta­mam­la­nan Ka­ri­yer Gü­nü’­nün son ko­nu­gu, Bah­çe­se­hir Uni­ver­si­te­si Rek­tör Da­nis­ma­ni ve Ak­sam Ga­ze­te­si Kö­se Ya­za­ri Tur­gay Po­lat ol­du. Po­lat, ög­ren­ci­le­re “LYS Ana­li­zi ve Ka­ri­yer” ad­li bir se­mi­ner ver­mis­ti. Po­lat, ön­ce­ki gün ga­ze­te­mi­ze ver­di­gi rö­por­taj­da Tor­ba­li’­nin ol­duk­ça il­ginç ve gü­zel bir il­çe ol­du­gu­nu, nü­fu­su ile ge­li­sen bir il­çe ol­du­gu­nu ve il­çe­de her tür­lü im­kan­lar­dan ya­rar­la­ni­la­cak alan­la­rin bulundugunu söy­le­di. Ög­ren­ci­le­ri bil­gi­len­di­ren Po­lat, da­ha son­ra ga­ze­te­mi­zi in­ce­le­di. Mu­ha­bi­ri­miz Ame­de Al­pa­gut­’un so­ru­la­ri­ni ya­nit­la­yan ba­sa­ri­li kö­se ya­za­ri, ga­ze­te­mi­ze ise öv­gü­ler yag­dir­di. Po­lat, “Bü­yük Tor­ba­li Ga­ze­te­si’­ni in­ce­le­me fir­sa­ti bu­lu­yo­rum ve çok ba­sa­ri­li bu­lu­yo­rum” de­di.

­“ILK ÖN­CE YE­REL GA­ZE­TE OKU­NUR”
­TOR­BA­LI Ugur Ders­ha­ne­si’­nin dü­zen­le­di­gi Ka­ri­yer Gü­nü’­ne ka­ti­lan Ak­sam Ga­ze­te­si Kö­se Ya­za­ri Tur­gay Po­lat, ders­ha­ne­nin yap­mis ol­du­gu ba­sa­ri­li ça­lis­ma­dan do­la­yi yö­ne­ti­me de te­sek­kür et­ti. Se­mi­ne­ri bit­tik­ten son­ra ba­zi de­ger­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Po­lat, Tor­ba­li’­da egi­tim sis­te­mi­nin çok il­ginç ve ba­sa­ri­li ol­du­gu­nu söy­le­di. Da­ha son­ra ye­rel ga­ze­te­le­re ba­kan Po­lat, Bü­yük Tor­ba­li Ga­ze­te­si’­ni çok be­gen­di. Ga­ze­te­mi­zin ha­ber an­la­yi­si­nin da çok iyi ol­du­gu­nu söy­le­yen Po­lat, “Tor­ba­li’­da her sey çok il­ginç, bu­nu kö­tü an­lam­da söy­le­mi­yo­rum. Egi­tim ko­nu­sun­dan tu­tun eko­no­mi­si­ne ka­dar ba­sa­ri­li bir il­çe. Ay­ri­ca ye­rel ga­ze­te­ler­den olan Bü­yük Tor­ba­li Ga­ze­te­si ise fev­ka­la­de gü­zel­lik­te ve ol­duk­ça ba­sa­ri­li bir ga­ze­te, ken­di­le­ri­ni kut­lu­yo­rum. Bir ga­ze­te­ci ola­rak ga­ze­te­yi çok be­gen­dim. Da­ha ön­ce in­ter­net si­te­sin­den ta­kip et­ti­gim ga­ze­te bu­gün kar­sim­da. Gazeteyi inceledigimde karsimda çok ciddi bir çalisma gördüm. Gerek habercilik açisindan, gerekse de görsellik alaninda Büyük Torbali Gazetesi çok kaliteli. Gazete sayesinde ilçedeki birçok konu ulusal medyaya tasindi. Bunlari da yakindan takip ediyorum. Torbalililar yerel gazetelerinin kiymetini bilmeli. Emegi geçen herkese tesekkür ediyorum” dedi.

­“­TUR­KI­YE’­NIN EN BA­SA­RI­LI GA­ZE­TE­LER­INDEN BI­RI”
BU­YUK Tor­ba­li Ga­ze­te­si’­ni ta­kip et­ti­gi­ni ve Tür­ki­ye’­nin en iyi ye­rel ga­ze­te­le­ri ara­sin­da yer al­di­gi­ni söy­le­yen Bah­çe­se­hir Uni­ver­si­te­si Rek­tör Da­nis­ma­ni ve Ak­sam Ga­ze­te­si Kö­se Ya­za­ri Tur­gay Po­lat, ga­ze­te­mi­ze öv­gü­ler yag­dir­di. Ga­ze­te­mi­zin ol­duk­ça ba­sa­ri­li bir ye­rel ga­ze­te ol­du­gu­nu söy­le­yen Po­lat, say­fa­la­ri tek tek in­ce­le­di. Ye­rel ga­ze­te­le­rin öne­mi­ne de de­gi­nen Po­lat, “Tür­ki­ye’­de ye­rel ga­ze­te­le­rin çok önem­li bir ko­num­da ol­du­gu­nu ve va­tan­das­la­rin el­le­ri­ne al­dik­la­ri ilk ga­ze­te­nin ye­rel ga­ze­te­ler oldu­gu­nu söy­le­ye­bi­li­rim” de­di. Ga­ze­te­mi­zin çok düz­gün ve ba­sa­ri­li bir ha­ber an­la­yi­si ol­du­gu­nu ve gün­dem ya­ra­ta­cak ha­ber­le­rin ya­pil­di­gi­ni söy­le­yen Turgay Po­lat, Bü­yük Tor­ba­li Ga­ze­te­si’­ne hay­ran kal­di­gi­ni da giz­le­ye­me­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web