Büyük Torbalı

­Ba­raj su­yu bi­ra­kil­di ova su­la­ma­ya açil­di

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Ba­raj su­yu bi­ra­kil­di ova su­la­ma­ya açil­di
1.064 Görüntüleme
12 Temmuz 2013 - 8:35
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Is­lah ça­lis­ma­la­ri ne­de­niy­le ova­ya ay­lar­dir su ver­me­yen Bey­dag Ba­ra­ji, ön­ce­ki gün ova­yi su­la­ma­ya bas­la­di. 40 mil­yon met­re­küp su­dan Tor­ba­li’­da bin­ler­ce dö­nüm do­ma­tes, mi­sir, pa­muk ve da­ha bir­çok ürü­nün ekil­di­gi tar­la fay­da­la­ni­yor

­YAK­LA­SIK 4 yil­dir Kü­çük Men­de­res Hav­za­si’n­da­ki bin hek­tar­dan faz­la ta­rim ara­zi­si­nin su ih­ti­ya­ci­ni sag­la­yan Bey­dag Ba­ra­ji, ova­yi ay­lar­dir su­la­mi­yor­du. Bu yil üre­ti­ci­le­rin bü­yük ço­gun­lu­gu, su ol­ma­ma­sin­dan do­la­yi tar­la­la­ri­nin bü­yük kis­mi­na ürün eke­me­di. Bey­dag Ba­ra­ji’n­dan da­ha ön­ce se­be­ke ol­ma­di­gi için ana ya­ta­ga bi­ra­ki­lan su­la­ma su­yu, ilk de­fa ba­sinç­li bo­ru­lu sis­tem­le ön­ce­ki gün çift­çi­le­rin hiz­me­ti­ne su­nul­du. Bu uy­gu­la­ma ile ilk asa­ma­da 10 bin de­kar ara­zi su­la­ma­ya açil­di. Su­yun tar­la­la­ri­na ulas­ti­gi­ni gö­ren çift­çi­ler ise se­vin­ce bo­gul­du. Ba­raj­dan bi­ra­ki­lan suy­la, bas­ta Çir­pi, Kir­bas, Has­köy ol­mak üze­re, Pa­muk­ya­zi, Su­ba­si, Sag­lik ve da­ha bir­çok kö­yün ta­rim ara­zi­si su­ya doy­du.

26 KÖY VE 19 BIN 500 ARA­ZI­YE CAN SU­YU
250 mil­yon met­re­küp su ka­pa­si­te­li Bey­dag Ba­ra­ji, böl­ge­de Kü­çük Men­de­res Neh­ri’­nin çev­re­sin­de ku­ru­lu 6 bel­de ve 26 kö­yün ara­zi­le­ri­ne can ve­ri­yor. 19 bin 500 hek­tar ala­ni su­la­yan ba­raj, üre­ti­ci­le­ri bü­yük öl­çü­de ra­hat­la­ti­yor. Çay­la­ri ve de­re­le­ri fab­ri­ka atik­la­riy­la ze­hir ku­san ve kul­la­ni­la­maz ha­le ge­len Tor­ba­li Ova­si da ba­raj­dan bi­ra­ki­lan bu su­dan bü­yük öl­çü­de fay­da­la­ni­yor. Su­la­ma ka­nal­la­ri ara­ci­li­giy­la ova­ya ula­san ve ta­rim cen­ne­ti Tor­ba­li’­ya ade­ta can su­yu olan bu ba­raj su­yu, is­lah ça­lis­ma­la­rin­dan do­la­yi ay­lar­dir ova­ya bi­ra­kil­mi­yor­du. Ça­lis­ma­la­rin ta­mam­lan­ma­si­nin ar­din­dan ön­ce­ki gün ova­ya su ve­ril­di. Se­vin­ce bo­gu­lan çift­çi­ler, ürün­le­ri­ni su­la­ma­ya bas­la­di. Mi­sir, do­ma­tes, pa­muk ve da­ha bir­çok ürü­nü eken çift­çi­ler, su­yun böy­le­si bir za­man­da ken­di­le­ri­ne ilaç gi­bi gel­di­gi­ni, ürün­le­ri­ni he­men su­la­ma­ya bas­la­dik­la­ri­ni söy­le­di­ler.

­MA­LI­YET DU­SE­CEK
­TOR­BA­LI’­DA Su­ba­si, Pa­muk­ya­zi ve Sag­lik Kö­yü bas­ta ol­mak üze­re ba­raj­dan bi­ra­ki­lan yak­la­sik 40 mil­yon met­re­küp su­dan bin­ler­ce dö­nüm do­ma­tes, mi­sir, pa­muk ve da­ha bir­çok ürü­nün ekil­di­gi tar­la fay­da­la­ni­yor. Da­ha ön­ce se­be­ke ol­ma­di­gin­dan ana ya­ta­ga bi­ra­ki­lan su, bu de­fa ba­sinç­li bo­ru­lu sis­tem­le çift­çi­le­rin hiz­me­ti­ne su­nul­du. Tor­ba­li­li çift­çi­le­rin yil­lar­dir bek­le­di­gi ve da­ha az su ile da­ha faz­la ürün el­de et­me im­ka­ni­na sa­hip ola­ca­gi bu uy­gu­la­ma ile su an için 10 bin de­kar­lik alan ba­sinç­li bo­ru­lu sis­tem­le su­la­ni­yor. Da­ha ön­ce yer al­ti su­yu­nu kul­la­nan çift­çi­ler ku­yu­lar­dan pom­pay­la su­yu çi­kar­mak ve ta­rim ala­ni­na ulas­tir­mak için elekt­rik ma­li­yet­le­ri­ne kat­lan­mak zo­run­da ka­li­yor­du. Ba­raj­dan ba­sinç­li bo­ru­lu sis­tem­le ca­zi­be­li ola­rak ge­len su ile ar­tik elekt­rik pa­ra­si da öden­mek zo­run­da ka­lin­ma­ya­cak. Su­yun ve­ril­me­ye bas­lan­ma­siy­la ürün­le­ri­ni su­la­ma­ya bas­la­dik­la­ri­ni be­lir­ten Pa­muk­ya­zi çift­çi­le­rin­den Ali Te­kel, “Ay­lar­dir gö­zü­müz ku­la­gi­miz bu ha­ber­dey­di. çok mut­luyuz” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web