Büyük Torbalı

­Ba­yin­dir Dub­le yo­lu ar­tik da­ha ra­hat

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Ba­yin­dir Dub­le yo­lu ar­tik da­ha ra­hat
1.091 Görüntüleme
20 Mayıs 2013 - 8:33
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

TOR­BA­LI-­Ba­yin­dir ara­sin­da­ki dub­le yol­da ça­lis­ma­lar sü­rü­yor. Yak­la­sik 30 ki­lo­met­re uzun­lu­gun­da olan bu yo­la Ka­ra­yol­la­ri 2.in­ci Böl­ge Mü­dür­lü­gü 8 köp­rü in­sa edi­yor. Köp­rü­le­rin ta­mam­lan­ma­si­nin ar­din­dan yol ge­nis­let­me ça­lis­ma­si bas­la­ya­cak.

­Tor­ba­li, Öde­mis, Ki­raz, Ba­yin­dir dub­le yol pro­je­si kap­sa­min­da yo­lun çift gi­dis ge­li­si­ni sag­la­mak amaç­li 8 köp­rü in­sa­a­ti tüm hi­ziy­la sü­rü­yor. Iha­le­yi alan Ata In­sa­at fir­ma­si, 540 is gü­nü son­ra ça­lis­ma­la­ri­ni ta­mam­la­ya­cak. Ça­lis­ma­lar kap­sa­min­da Arik­ba­si, Çan­li Ka­sa­ba­si, Ba­yin­dir gi­ri­si, Tor­ba­li gi­ri­si ve bir­kaç ay­ri nok­ta­ya da­ha köp­rü in­sa edi­li­yor. Fir­ma yet­ki­li­le­ri ça­lis­ma­la­rin tüm hi­ziy­la sür­dü­gü­nü ve su­an­da se­ki­zin­ci köp­rü­nün ya­pi­mi­na bas­la­nil­di­gi­ni söy­le­di­ler. Ya­pi­lan olan 8 köp­rü top­lam­da 8 mil­yon li­ra­ya mal ola­cak. Tor­ba­li si­nir­la­ri içe­ri­sin­de bu­lu­nan Ba­yin­dir Köp­rü­sü ve Tas­ke­sik Tren ge­çi­ti­nin ol­du­gu böl­ge­ler­de­ki köp­rü­le­rin ya­pi­mi ise tüm hi­ziy­la de­vam edi­yor.

­TOR­BA­LI SI­NI­RI­NA 2 KÖP­RU
­TOR­BA­LI­Ba­yin­dir ara­sin­da­ki dub­le yol­da ça­lis­ma­lar sü­rü­yor. Yak­la­sik 30 ki­lo­met­re uzun­lu­gun­da olan ve ol­duk­ça önem­li ula­sim yol­la­ri ara­sin­da bu­lu­nan dub­le yo­lun, ge­lis ve gi­dis gü­zer­ga­hi­na 8 ay­ri köp­rü­nün ya­pi­li­yor. Ka­ra­yol­la­ri 2.in­ci Böl­ge Mü­dür­lü­gü’­nün yap­ti­gi iha­le­yi alan Ata In­sa­at fir­ma­si, yol bo­yun­ca 8 ay­ri köp­rü in­sa et­mek için ge­ce gün­düz ça­lis­ma­la­ri­ni sür­dü­rü­yor. Köp­rü­ler top­lam­da 8 Mil­yon li­ra­ya mal ola­cak. Çift gi­dis ge­li­sin da­ha ra­hat ve gü­ven­li ya­pil­ma­si için ya­pi­lan bu köp­rü­le­rin su­an iti­ba­riy­le 7 ta­ne­si ta­mam­lan­di. Bu sa­ye­de yol­da mey­da­na ge­len tra­fik ka­za­la­ri­nin da bü­yük öl­çü­de önü­ne ge­çil­me­si he­def­le­ni­yor. Fir­ma ça­li­san­la­ri su­an­da Ba­yin­dir Köp­rü­sü ya­nin­da ve Tas­ke­sik Kö­yü mev­ki­sin­de ça­lis­ma­la­ri­ni sür­dü­rü­yor.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web