Büyük Torbalı

­Bi­zans­li­lar onar­di, ha­la ayak­ta

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Bi­zans­li­lar onar­di, ha­la ayak­ta
920 Görüntüleme
18 Haziran 2013 - 8:31
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

He­le­nis­tik çag­da in­sa edi­lip, Bi­zans dö­ne­min­de Arap akin­la­ri­na kar­si ön­lem ola­rak da­ha güç­len­di­ri­lip ge­nis­le­ti­len Met­ro­po­lis’­te­ki ta­ri­hi ka­le, de­for­me ol­sa da ha­la ayak­ta.

­KA­ZI­LA­RI 1989 yi­lin­dan bu ya­na de­vam eden, su si­ra­lar ören ye­ri ça­lis­ma­si ile ha­re­ket­li gün­ler ge­çi­ren Met­ro­po­lis An­tik ken­ti bün­ye­sin­de bir­çok önem­li ka­lin­ti­ya ev sa­hip­li­gi ya­pi­yor bu­gü­ne ka­dar sa­yi­siz ese­rin gün yü­zü­ne çi­ka­ril­di­gi Met­ro­po­lis­’in en önem­li ta­ri­hi ka­lin­ti­la­rin­dan bi­ri de ha­la dim­dik ayak­ta olan ka­le. He­le­nis­tik çag­da in­sa edi­lip, Bi­zans dö­ne­min­de Arap akin­la­ri­na kar­si ön­lem ola­rak da­ha güç­len­di­ri­lip ge­nis­le­ti­len Met­ro­po­lis’­te­ki ta­ri­hi ka­le, de­for­me ol­sa da ha­la ayak­ta.

HÂLÂ AYAK­TA

M­.Ö­.I­I­I.­Yüz­yil­da ku­ru­lan Met­ro­po­lis An­tik ken­ti, , M.Ö.150 yil­la­rin­da bü­yük ge­li­sim gös­ter­mis, Ro­ma ve Bi­zans dö­nem­le­rin­de öne­mi­ni ko­ru­mus, Türk­le­rin Ana­do­lu’­ya yer­les­me­le­rin­den ki­sa bir sü­re son­ra da ter­ke­dil­mis­tir. Ye­ni­köy ve Öz­bey köy­le­ri ara­sin­da ova­ya hâ­kim bir te­pe­de bu­lu­nan Met­ro­po­lis an­tik ken­tin­de ilk yer­le­sim He­le­nis­tik dö­nem­de bas­la­mis­tir. Ro­ma ve Bi­zans dö­ne­min­de da­ha da ge­li­sen se­hir­de­ki an­tik ya­pi­lar ti­yat­ro ve ka­le­si gü­nü­mü­ze iyi bir du­rum­da ge­le­bil­mis­tir. Bu­ra­da­ki ka­le He­le­nis­tik çag­da ya­pil­mis, Bi­zans dö­ne­min­de Arap akin­la­ri­na kar­si ön­lem ola­rak da­ha güç­len­di­ril­mis ve ge­nis­le­til­mis­tir. Ka­le­de Iz­mir 9 Ey­lül Uni­ver­si­te­si ta­ra­fin­dan ka­zi ça­lis­ma­la­ri ya­pil­di.

TAS VE MO­LOZ­DAN YA­PI­LDI

KA­LE kes­me tas ve mo­loz tas­tan ya­pil­mis olup, yer­le­sim ala­ni­nin bü­yük bir kis­mi­ni çev­re­le­yen sur­lar­la des­tek­len­mis­tir. Du­var ör­gü­le­rin­de an­tik ya­pi­la­ra ait mi­ma­ri par­ça­lar ve hey­kel­ler kul­la­nil­mis­tir. Ka­le dik­dört­gen plan­li olup burç­lar­la des­tek­len­mis­tir. Bü­yük ku­le­nin ku­zey­do­gu kö­se­sin­de bü­yük tas blok­la­ri ile sa­vun­ma te­sis­le­ri ku­rul­mus­tur. Bu­ra­dan da an­la­si­la­ca­gi gi­bi Bi­zans dö­ne­min­de ya­pi­lan ila­ve­ler­le Bi­zans ka­le­si He­le­nis­tik sur­lar­la bir­les­ti­ril­mis ve ku­ze­ye dog­ru yö­nel­til­mis­tir. Ka­le içe­ri­sin­de çe­sit­li ya­pi­la­ra ait to­noz­lu ga­le­ri­ler bu­lun­mak­ta­dir. Ka­le çev­re­sin­de çok sa­yi­da se­ra­mik, kü­pe, sik­ke, bronz eser, cam, top­rak ve se­ra­mik es­ya bu­lun­mus­tu. Ken­te adi­ni ve­ren Ana Tan­ri­ça’­ya ait kült ma­ga­ra­si üze­ri­ne ya­pi­lan aras­tir­ma­lar ve Met­ro­po­lis’­te­ki ka­zi ça­lis­ma­la­ri Doç.Dr. Ser­dar Ay­bek bas­kan­li­gin­da ha­len de­vam et­mek­te­dir.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web