Büyük Torbalı

­Bü­rok­ra­si­de yap­rak dö­kü­mü

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Bü­rok­ra­si­de yap­rak dö­kü­mü
1.103 Görüntüleme
27 Haziran 2013 - 8:35
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­Ta­yin dö­ne­mi­nin bas­la­ma­siy­la bir­lik­te Tor­ba­li’­da yap­rak dö­kü­mü ya­sa­ni­yor. Müf­tü Mus­ta­fa Ay­dos ve As­ker­lik Su­be­si Bas­ka­ni Ser­kan Içöz ta­yin olur­ken, Halk Egi­tim Mü­dü­rü Se­la­hat­tin Da­ver emek­li ol­du. Em­ni­yet Mü­dür Yar­dim­ci­si Ugur Ih­san Azap da ter­fi et­ti.

TOR­BA­LI bü­rok­ra­si­sin­de son gün­ler­de önem­li ge­lis­me­ler ya­sa­ni­yor. Ta­yin dö­ne­mi­nin gel­me­siy­le bir­lik­te il­çe­de­ki bü­rok­rat­la­rin yer­le­rin­de de de­gi­sik­li­ge gi­di­li­yor. Gö­rev sü­re­le­ri do­lan isim­ler bas­ka böl­ge­le­re ta­yin olur­ken, ata­ma­la­ri ger­çek­les­ti­ri­len­ler de ye­ni gö­rev yer­le­ri­ne git­mek için gün sa­yi­yor. Uzun yil­lar ka­mu­da hiz­met ve­ren isim­ler ise emek­li­ye ay­ril­ma­nin plan­la­ri­ni ya­pi­yor. Il­çe bü­rok­ra­si­nin önem­li isim­le­ri­nin de bu ta­yin ve ata­ma dö­ne­min­de yer­le­ri de­gi­se­cek. Bu­na gö­re Il­çe Müf­tü­sü Mus­ta­fa Ay­dos ile As­ker­lik Su­be Bas­ka­ni Yüz­ba­si Ser­kan Içöz­’ün ta­yin­le­ri çi­kar­ken, Il­çe Em­ni­yet Mü­dür Yar­dim­ci­si Ugur Ih­san Azap­’in da rüt­be­si yük­sel­di ve önü­müz­de­ki haf­ta­lar­da bir il­çe­nin em­ni­yet mü­dü­rü ola­rak ata­na­cak. Halk Egi­tim Mer­ke­zi Mü­dü­rü Se­la­hat­tin Da­ver de emek­li­ye ay­ri­la­rak gö­re­vi­ne son nok­ta­yi ko­ya­cak.

­BIR YIL­LA­RI­NI DOL­DUR­MA­DI­LAR
­ILK ta­yin, müf­tü­lük­te ya­san­di. Geç­ti­gi­miz yi­lin 10. ayin­da An­ka­ra’­nin Nal­li­han il­çe­sin­den Tor­ba­li’­ya ata­nan Müf­tü Mus­ta­fa Ay­dos, ki­sa sü­re­de önem­li ça­lis­ma­la­ra im­za at­ti. 27 yil­lik mes­le­ki ha­ya­ti­nin 8 ay­lik kis­mi­ni Tor­ba­li’­da ge­çi­ren Ay­dos, ai­le­vi ne­den­ler­den do­la­yi ta­yin is­te­di. Ya­pi­lan in­ce­le­me­ler son­ra­sin­da Ay­dos, An­ka­ra’­nin Çan­ka­ya Il­çe Müf­tü­lü­gü’­ne atan­di. Il­çe­den ay­ri­la­cak olan bir di­ger isim ise Il­çe Em­ni­yet Mü­dür Yar­dim­ci­si Ugur Ih­san Azap. Men­de­res il­çe­si­ne ata­nan Em­ni­yet Mü­dür Yar­dim­ci­si Ah­met Çift­çi’­nin ye­ri­ne ata­nan Ugur Ih­san Azap, geç­ti­gi­miz yi­lin agus­tos ayin­da kol­tu­gu­na otur­mus­tu. Sel­çuk Il­çe Em­ni­yet Mü­dür Yar­dim­ci­li­gi’n­dan Tor­ba­li’­ya ta­yin olan Azap da Müf­tü Mus­ta­fa Ay­dos gi­bi il­çe­den ki­sa sü­re­de ay­ri­la­cak isim­ler­den. Iç Is­le­ri Ba­kan­li­gi ta­ra­fin­dan ter­fi­si onay­la­nan ve ‘3. Si­nif Em­ni­yet Mü­dü­rü’ olan Azap, önü­müz­de­ki haf­ta­lar­da bir il­çe­ye am­ni­yet mü­dü­rü ola­rak ata­na­cak.

­YUZ­BA­SI GIT­TI, DA­VER EMEK­LI OL­DU
­TOR­BA­LI As­ker­lik Su­be Bas­ka­ni Per­so­nel Yüz­ba­si Ser­kan Içöz de ta­yi­ni çi­kan isim­ler­den. Uzun yil­lar bo­yun­ca Tor­ba­li’­da gö­rev ya­pan ve bu sü­re zar­fin­da üs­teg­men­lik­ten yüz­ba­si­li­ga ka­dar ter­fi eden Içöz, dün ili­si­gi­ni kes­ti. Adi­ya­man Göl­ba­si As­ker­lik Su­be­si’­ne ta­yi­ni çi­kan Içöz, il­çe­den ay­ril­di. Ta­yin ve ata­ma­la­rin ya­ni si­ra emek­li­ye ay­ri­lan isim­ler de bu­lu­nu­yor. Halk Egi­tim Mer­kez Mü­dü­rü Se­la­hat­tin Da­ver emek­li­ye ay­ri­li­yor. 33 yil­lik me­mur­luk ha­ya­ti­nin son 3 yi­li­ni Tor­ba­li’­da ge­çi­ren ve bir­çok il­ke im­za atan Da­ver, su ara­lar yil­lik izin­de. 1 Tem­muz ta­ri­hin­de gö­re­vi­nin ba­si­na ge­çe­cek olan Se­la­hat­tin Da­ver, 15 Tem­muz’­da ili­si­gi­ni ke­se­cek ve 33 yil­lik egi­tim­ci­lik ha­ya­ti­na son nok­ta­yi ko­ya­cak.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web