Büyük Torbalı

­Çift­çi­nin ka­bu­su sir­ra ka­dem bas­ti

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Çift­çi­nin ka­bu­su sir­ra ka­dem bas­ti
1.058 Görüntüleme
03 Mayıs 2013 - 8:35
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Te­ke­li, Men­de­res, Pan­car, Çi­le­me, Ka­ra­ku­yu köy­le­rin­de­ki mi­sir üre­ti­ci­si çift­çi­ler­den 8 mil­yon de­ge­rin­de ton­lar­ca mi­sir alan ve or­ta­dan kay­bo­lan Sük­rü Tüy­süz isim­li sa­his, bir tür­lü bu­lu­na­mi­yor. Köy­lü­ler, gü­ven­lik güç­le­ri­nin üze­ri­ne dü­sen gö­re­vi yap­ma­la­ri­ni is­ti­yor.

­PAN­CAR Ma­hal­le­si’n­de Ekim 2012 ta­ri­hin­de mi­sir üre­ti­ci­le­ri­ni do­lan­di­ra­rak 8 mil­yon li­ra­yi ala­rak ka­yip­la­ra ka­ri­san Sük­rü Tüy­süz isim­li sa­his, sir­ra ka­dem bas­ti. Ya­pi­lan tüm ça­lis­ma­la­ra rag­men bir tür­lü bu­lu­na­ma­yan Tüy­süz­’ün do­lan­dir­di­gi çift­çi­ler ise gü­ven­lik kuv­vet­le­rin­den ha­yir­li bir ha­ber bek­li­yor. Ay­lar­dir sah­sin izi­ne ula­si­la­ma­ma­si­na ki­zan Pan­car­li çift­çi­ler, yet­ki­li­le­ri bu ko­nu­da da­ha ti­tiz ça­lis­ma­ya da­vet et­ti­ler. Mi­sir üre­ti­ci­si köy­lü­le­re gü­ven ve­rip dost­luk kur­duk­tan son­ra, ka­çan Sük­rü Tüy­süz­’ün bu­lu­na­ma­ma­si­na hay­ret et­tik­le­ri­ni söy­le­yen mag­dur çift­çi­ler­den Öz­kan Bur­ga, “Tek­no­lo­ji­nin bu den­li ge­lis­ti­gi bir çag­da bu­lu­na­ma­ma­si hay­ret ve­ri­ci”

ÖN­CE GU­VEN KA­ZAN­DI, SON­RA DO­LAN­DIR­DI
­IL­GINÇ do­lan­di­ri­ci­lik ola­yi geç­ti­gi­miz yil mey­da­na gel­mis­ti. Sük­rü Tüy­süz isim­li sa­his, 2 yil­dir Pan­car Ma­hal­le­si’n­de mi­sir se­zo­nun­da dük­kan ki­ra­la­ya­rak çift­çi­ler­den mi­sir ali­mi ger­çek­les­ti­ri­yor­du. Pan­car­’in ya­ni si­ra Men­de­res il­çe­si ve çev­re köy­ler­de de ay­ni du­ru­mu ser­gi­le­yen Tüy­süz, da­ha ön­ce­le­ri Te­tik Ta­rim adi­na sa­tin al­di­gi mal­la­ri, geç­ti­gi­miz yil ken­di­si­ne ait ST To­hum­cu­luk fir­ma­si adiy­la sa­tin al­di. Mi­sir üre­ti­ci­si çift­çi­ler, ken­di mal­la­ri­ni sat­mak için iyi bir ko­mis­yon­cu ol­du­gu­nu dü­sün­dük­le­ri Sük­rü Tüy­süz ile mal­la­ri­ni ver­mek için an­las­ti. Böl­ge­de çift­çi­ler­den ürün alan sa­his, Ba­li­ke­sir Ban­dir­ma’­da mi­sir­la­ri top­tan ala­cak bir fab­ri­ka ile an­las­ti­gi­ni söy­le­di. Bu ya­la­na ina­nan çift­çi­ler bü­yük emek ve­re­rek ye­tis­tir­dik­le­ri mi­sir­la­ri, Sük­rü Tüy­süz­’ün kam­yon­la­ri­na yük­le­di. An­cak üre­ti­ci­ler Tüy­süz’­den bir da­ha ha­ber ala­ma­di.

“­ÇOK MAG­DU­RUZ”
­PAN­CAR Ma­hal­le­si’­nin ya­ni si­ra Te­ke­li, Men­de­res, Pan­car, Çi­le­me, Ka­ra­ku­yu köy­le­rin­de­ki mi­sir üre­ti­ci­si çift­çi­le­ri do­la­sa­rak 3 yil­dir gü­ven­le­ri­ni ka­za­nan Tüy­süz, al­di­gi ton­lar­ca mi­sir­la bir­lik­te bir ge­ce­de or­ta­dan kay­bol­du. Çift­çi­ler sa­his­tan uzun sü­re ha­ber ala­ma­yin­ca du­ru­mu jan­dar­ma ekip­le­ri­ne bil­dir­di. Sah­sin, Pan­car ve ci­var böl­ge­ler­den yak­la­sik 14 bin ton mi­sir top­la­di­gi be­lir­til­di. Do­lan­di­ri­ci Tüy­süz, Pan­car Ma­hal­le­si’n­de Ali Bas­yi­git isim­li çift­çi­den 100 bin, Se­rif Ali Ki­rak’­tan 30 bin, Er­dinç Çi­ran’­dan 20 bin, Ce­lil Esen’­den 13 bin, çay oca­gi is­let­me­ci­si Gök­han Çe­le­bi’­den ise bin 650 li­ra al­mis­ti. “Öm­rüm­de böy­le bir sey gör­me­dim” di­yen mag­dur çift­çi Gök­han Çe­le­bi, “Kaç yil­lik çift­çi­yim, ilk kez ba­si­ma böy­le bir olay gel­di. Evi­mi­zin riz­ki­ni alip git­ti­. Emniyet güçleri arastirmayi derinlestirmeli” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web