Büyük Torbalı

­Do­ga kat­li­a­mi­na Kay­ma­kam fre­ni

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Do­ga kat­li­a­mi­na Kay­ma­kam fre­ni
1.097 Görüntüleme
21 Mayıs 2013 - 8:35
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Kay­ma­kam Ay­din Me­mük, kent­te ya­sa­nan çev­re kat­li­a­mi­ni sert bir dil­le eles­tir­di. “Bu do­ga kat­li­a­mi­na ses­siz ka­la­ma­yiz” di­yen Me­mük, “Bu isin pe­si­ni bi­rak­ma­ya­ca­gim” de­di. 

­TOR­BA­LI’­DA ya­sa­nan çev­re kat­li­a­mi ka­mu­o­yu­nun tar­tis­ti­gi en bü­yük me­se­le­ler­den bir ta­ne­si. Kay­ma­kam Ay­din Me­mük, ya­sa­nan çev­re kir­li­li­gi ve do­gal su kay­nak­la­ri­nin kat­le­di­li­si­ne ses­siz kal­ma­di. Son yil­lar­da agir sa­na­yi­nin gi­de­rek yay­gin­las­ma­si, yüz­ler­ce fab­ri­ka­nin bir­ço­gun­da arit­ma sis­te­mi bu­lun­ma­ma­si ve sa­na­yi atik­la­ri­ni do­ga­ya ve de­re­le­re dök­me­le­ri, mül­kü ami­ri ha­re­ke­te ge­çir­di. Ko­nu­ya ilis­kin ola­rak bir ra­por ha­zir­la­yan Kay­ma­kam Me­mük, Çev­re ve Se­hir­ci­lik Il Mü­dür­lü­gü, Tor­ba­li Be­le­di­ye­si, Iz­mir Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si, IZ­SU Ge­nel Mü­dür­lü­gü’­ne ko­nu hak­kin­da ra­por­lar su­na­rak ça­lis­ma bas­la­til­ma­si­ni is­te­di. “Bu do­ga kat­li­a­mi­na ses­siz ka­la­ma­yiz” di­yen Me­mük, bu isin pe­si­ni bi­rak­ma­ya­ca­gi­ni söy­le­di.

­HIZ­LA KIR­LE­NI­YO­RUZ
­TOR­BA­LI’­DA çev­re so­ru­nu her gün bi­raz da­ha bü­yü­yor. Ye­ral­ti su­la­ri ve top­ra­gin kir­len­di­gi üni­ver­si­te­ler­ce tes­cil­len­di. Özel­lik­le son 10 yil­dir ar­tik ne­re­dey­se da­ma­ca­na su gir­me­yen ev kal­ma­di gi­bi. Fet­rek ve Çev­lik çay­la­rin­dan kim­ya­sal atik aki­yor. Fet­rek, Çev­lik ve Mos­kof çay­la­ri bu bi­linç­siz­ce ta­vir­dan ötü­rü ar­tik ta­rim ara­zi­le­ri­ni ze­hir­le su­lu­yor. De­re­de ya­sa­yan ba­lik ve di­ger can­li ölüm­le­ri ise bu­nun en ba­riz ör­ne­gi ola­rak gös­te­ri­li­yor. Aki­ti­lan atik su­lar, ta­rim alan­la­ri bas­ta ol­mak üze­re yer al­ti su­la­ri­ni da bü­yük oran­da teh­li­ke­ye so­ku­yor. Bi­linç­siz bir se­kil­de atik su­la­ri­ni de­re­le­re bo­sal­tan fab­ri­ka­la­rin ta­rim alan­la­ri­ni çöl ol­ma­ya mah­kum et­me­si bir ya­na, kent­te ya­sa­yan­la­rin ve ye­tis­ti­ri­len bu ürün­le­ri tü­ke­ten her in­sa­nin ha­ya­ti­ni teh­li­ke­ye so­ku­yor.

­ME­MUK: BU KI­YI­MA SES­SIZ KA­LA­MAM
­DE­NE­TIM­SIZ­LIK yü­zün­den ba­si­bos ka­lan fab­ri­ka­ci­la­rin bu vur­dum­duy­maz­li­gi, geç­ti­gi­miz ay­lar­da do­ru­ga ulas­ti. Ka­ra­ku­yu Ma­hal­le­si’n­den ge­çen Fet­rek Ça­yi, mer­mer atik­la­rin­dan ötü­rü bem­be­yaz ak­mis­ti. Geç­ti­gi­miz haf­ta ise Tu­lum ve Na­i­me Kö­yü ara­sin­da bu­lu­nan bir ara­zi­yi böl­ge­de­ki fab­ri­ka­lar çöp­lü­ge çe­vir­mis ve böl­ge hal­ki bu du­ru­ma is­yan et­mis­ti. Ya­sa­nan bu si­kin­ti­la­ra el atan Kay­ma­kam Ay­din Me­mük, “Be­le­di­ye yet­ki­li­le­ri de­ne­tim­le­ri­ni sür­dü­rü­yor ama fab­ri­ka­lar böl­ge­le­re ge­ce­le­yin ge­lip çöp ve atik­la­ri­ni ati­yor­lar. Do­ga­yi kat­let­me­ye kim­se­nin hak­ki yok, ge­le­ce­gi­mi­ze za­rar ve­ri­yor­lar. Ha­zir­la­di­gi­miz ra­por­la­ri Çev­re Se­hir­ci­lik Mü­dür­lü­gü’­ne ilet­tik. IZ­SU Ge­nel Mü­dür­lü­gü de Fet­rek Ça­yi’­ni is­lah et­mek için bü­yük bir pro­je ha­zir­li­yor ve yi­ne Iz­mir Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si’­nin ba­zi pro­je­le­ri var. Bu ki­yi­ma ses­siz ka­la­ma­yiz. De­re­le­ri­miz res­men ze­hir ku­su­yor” seklinde konustu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web