REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­E­vi ya­nan ai­le, ­muh­ta­rda ka­li­yor

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­E­vi ya­nan ai­le, ­muh­ta­rda ka­li­yor
512 Görüntüleme
20 Nisan 2013 - 9:05
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ça­pak Muh­ta­ri Ali Ay­din, evi ya­nan ai­le­ye sa­hip çik­ti. Yan­gin­da ev­le­ri kul­la­ni­la­maz ha­le ge­len Sa­vas Ai­le­si, 11 gün­dür muh­ta­rin evin­de ka­li­yor

10 NI­SAN Çar­sam­ba gü­nü Ça­pak Ma­hal­le­si’n­de ika­met eden Sa­vas Ai­le­si’­nin evin­de yan­gin çik­mis­ti. Buz­do­la­bin­dan çi­kan ale­vin bü­yü­me­si ile çi­kan yan­gin­dan son­ra ev kul­la­ni­la­maz ha­le gel­mis, ev­de bu­lu­nan tüm es­ya­lar kü­le dön­müs­tü. Ali­Ha­ti­ce Sa­vas çif­ti­nin fer­yat­la­ri ob­jek­tif­le­ri­mi­ze yan­si­mis­ti. Ya­sa­nan olay son­ra­sin­da Ça­pak Ma­hal­le­si Muh­ta­ri Ali Ay­din, Sa­vas Ai­le­si’­ne ka­pi­la­ri­ni aç­ti. 11 gün­dür evin­de Sa­vas Ai­le­si’­ni mi­sa­fir eden ve ai­le­nin tüm mas­raf­la­ri­ni kar­si­la­yan Muh­tar Ali Ay­din, ai­le için se­fer­ber ol­du. Ai­le­nin bu du­ru­mu­nu gö­ren Ça­pak Ma­hal­le­si sa­kin­le­ri, ai­le­ye gi­da ve el­bi­se yar­di­min­da bu­lun­du. Ai­le­nin su an­ki mas­raf­la­ri­ni muh­tar ve Ça­pak Ma­hal­le­si sa­kin­le­ri sag­li­yor. Ai­le zor du­rum­da ve yet­ki­li­ler­den yar­dim bek­li­yor.

“­DI­SA­RI­DA BI­RA­KA­MAZ­DIK”
11 GUN ön­ce ev­le­rin­de çi­kan yan­gin son­ra­sin­da ha­yat­la­ri ka­ra­ran Sa­vas Ai­le­si’­ne, sim­di­ler­de yar­dim­se­ver Ça­pak Ma­hal­le­si Muh­ta­ri Ali Ay­din yar­dim edi­yor. Her gün gi­da yar­di­min­da bu­lu­nan Ay­din, Tor­ba­li Be­le­di­ye­si ve kay­ma­kam­lik­tan Sa­vas Ai­le­si’­ne yar­dim is­ti­yor. Yar­dim için ge­rek­li mer­ci­le­re di­lek­çe­le­ri gön­der­dik­le­ri­ni söy­le­yen Ma­hal­le Muh­ta­ri Ali Ay­din, “A­i­le­nin du­ru­mu­na ma­hal­le sa­kin­le­ri ola­rak biz­ler de üzül­dük. Yar­dim için eli­miz­den ge­le­ni ya­pi­yo­ruz. Ai­le­yi bu du­rum­da di­sa­ri­da bi­ra­ka­maz­dik. Evi­mi­zin ka­pi­la­ri­ni Sa­vas Ai­le­si’­ne aç­tik. Fa­kat ai­le­nin ken­di evin­de tek­rar otur­ma­si için ge­rek­li mer­ci­ler­den yar­dim ta­le­bin­de bu­lu­nu­yo­ruz. Ali­Ha­ti­ce Sa­vas çif­ti­nin 2 ço­cu­gu bu­lu­nu­yor. Daha ra­hat bir or­tam­da kal­ma­la­ri için yar­dim bek­li­yo­ruz” seklinde ko­nus­tu.
­YET­KI­LI­LER­DEN YAR­DIM BEK­LI­YOR
­EV­LE­RI göz­le­ri önün­de ya­nar­ken bir sey ya­pa­ma­dan ev­le­ri­nin kül olu­su­nu iz­le­yen Ha­ti­ce­A­li Sa­vas çif­ti, su an­da yar­di­ma muh­taç du­rum­da. Yet­ki­li­ler­den ça­re­siz­ce yar­dim bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­yen Ali Sa­vas, tek is­tek­le­ri­nin ev­le­ri­ne ka­vus­mak ol­du­gu­nu bil­dir­di. Ali Sa­vas, “Geç­ti­gi­miz haf­ta­lar­da evi­mi­zin ya­nip kül olun­ca Ma­hal­le Muh­ta­ri Ali Ay­din evi­nin ka­pi­la­ri­ni biz­le­re aç­ti, Al­lah on­dan ra­zi ol­sun. Gün­ler­dir muh­ta­ri­mi­zin evin­de ka­li­yo­ruz. Gi­da, el­bi­se ve di­ger ih­ti­yaç­la­ri­mi­zi kar­si­li­yor. Ay­ri­ca ma­hal­le sa­kin­le­ri de biz­le­re yar­dim­da bu­lu­nu­yor. Tor­ba­li Be­le­di­ye­si ve kay­ma­kam­lik­tan yar­dim bek­li­yo­ruz ve evi­mi­ze tek­rar­dan ka­vus­ma­yi is­ti­yo­ruz” dedi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web