Büyük Torbalı

­Ka­çak elekt­ri­ge 616 bin TL nester

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Ka­çak elekt­ri­ge 616 bin TL nester
998 Görüntüleme
22 Mayıs 2013 - 8:35
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Te­das Il­çe Su­be Mü­dür­lü­gü ta­ra­fin­dan 2012 yi­li içe­ri­sin­de ka­çak elekt­rik kul­la­ni­mi ya­pan va­tan­das­la­rin is­ta­tis­tik­le­ri­ni açik­ladi. 2012 yi­lin­da 353 ai­le ka­çak elekt­rik kul­la­nir­ken, top­lam­da 616 bin 126 li­ra pa­ra ce­za­si ke­sil­di

­TOR­BA­LI Il­çe Te­das Mü­dür­lü­gü, 2012 yi­li içe­ri­sin­de ka­çak elekt­rik kul­la­ni­mi is­ta­tis­tik­le­ri­ni açik­la­di. 2012 yi­li içe­ri­sin­de 353 ai­le­nin ka­çak elekt­rik kul­lan­di­gi tes­pit edi­lir­ken, top­lam 616 bin 126 li­ra da ce­za ke­sil­di. Geç­ti­gi­miz yil ya­pi­lan ça­lis­ma­lar son­ra­sin­da Tor­ba­li Te­das Mü­dür­lü­gü bas­lat­mis ve yap­mis ol­du­gu ça­lis­ma­lar son­ra­sin­da 353 ai­le­ye ka­çak elekt­rik kul­la­ni­mi ne­de­niy­le fark­li ra­kam­lar­da pa­ra ce­za­si kes­ti. Tor­ba­li’­nin fark­li böl­ge­le­rin­de ya­pi­lan ça­lis­ma­lar son­ra­sin­da en çok ka­çak elekt­rik kul­la­nan böl­ge­ler ise yok­sul ke­sim­le­rin ya­sa­di­gi böl­ge ola­rak be­lir­len­di. Ya­sa­la­ra uy­gun ola­rak bir­çok ai­le­ye ka­çak elekt­rik kul­la­ni­mi ne­de­niy­le ce­za­lar ke­sil­di. 616 bin 126 li­ra ke­si­len top­lam ce­za­nin 495 bin li­ra­si­nin öden­di­gi de bil­gi­ler ara­sin­da yer al­di.

­YA­SA DI­SI IS­LE­RE, SUÇ DU­YU­RU­SU
­SON yil­lar­da ka­çak elekt­rik kul­la­ni­mi art­ma­ya bas­la­di. Ul­ke ge­ne­lin­de bu ra­kam her ge­çen gün yük­se­li­yor. Ka­çak elekt­rik kul­la­ni­mi, özel­lik­le gü­ney­do­gu ve do­gu böl­ge­le­rin­de yay­gin se­kil­de de­vam edi­yor. Bu böl­ge­le­ri ise Is­tan­bul ve Iz­mir ta­kip edi­yor. Tor­ba­li da ka­çak elekt­rik kul­la­nan il­çe­ler ara­sin­da ye­ri­ni ali­yor. 2012 ve­ri­le­ri­ne gö­re 353 ai­le­nin ka­çak elekt­rik kul­la­nil­di­gi tes­pit edi­lip ce­zai is­lem ya­pil­di. Ya­pi­lan ce­zai is­lem­de top­lam 616 bin 126 li­ra pa­ra ce­za­si ke­sil­di. Ay­ri­ca Te­das gö­rev­li­le­ri ta­ra­fin­dan tes­pit edi­len ve ce­za is­lem­le­ri ya­pi­lan ai­le­le­re suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nul­du.

“­KA­ÇAK ELEKT­RI­GE GE­ÇIT VER­ME­YE­CE­GIZ”
2012 yi­li içe­ri­sin­de be­lir­le­nen ve ka­çak elekt­rik kul­la­nan va­tan­das­la­ra agir pa­ra ce­za­si ke­sil­di. Te­das Tor­ba­li Su­be Mü­dü­rü Ib­ra­him Gür­gen, “2012 yi­li içe­ri­sin­de ka­çak elekt­rik kul­la­nan ev­le­ri tes­pit et­tik. Top­lam 353 ai­le­ye 616 bin 126 li­ra ce­za ke­sil­di. Biz­ler bu ko­nu­da çok has­sa­siz. Va­tan­das­la­rin hak­ki ye­ni­yor. Ka­çak elekt­ri­ge ke­sin­lik­le izin ver­me­ye­ce­giz. Ay­ri­ca va­tan­das­la­ri­miz­dan tek bir sey is­ti­yo­ruz, çev­re­de ka­çak elekt­rik kul­la­nan va­tan­das­lar var­sa der­hal 186 elekt­rik ari­za hat­ti­ni ara­yip ka­çak elekt­rik kul­la­nan­la­ri ih­bar et­sin­ler. 2012 yi­lin­da bu sa­yi­yi bu yil da­ha da dü­sü­re­ce­giz” sek­lin­de ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web