REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­Kat­ki­li ek­mek sa­ta­na 12 bin TL ce­za yol­da

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Kat­ki­li ek­mek sa­ta­na 12 bin TL ce­za yol­da
382 Görüntüleme
10 Temmuz 2013 - 8:30
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Kat­ki­siz ek­mek bir­çok üre­ti­ci ta­ra­fin­dan olum­lu kar­si­la­nir­ken, ba­zi fi­rin­ci­lar ha­zir­lik­siz ya­ka­lan­di. Gi­da, Ta­rim ve Hay­van­ci­lik Il­çe Mü­dü­rü Ke­nan Uyar, yap­ti­gi açik­la­ma­da kat­ki­li ek­mek üre­ten­le­re 12 bin li­ra ce­za ke­si­le­ce­gi­ni söy­le­di.

­KAT­KI­SIZ ek­mek ile il­gi­li ya­sal dü­zen­le­me 1 Tem­muz iti­ba­riy­la yü­rür­lü­ge gir­di. Tor­ba­li’­da­ki bir­çok fi­rin­ci da bu ko­nu­da ça­lis­ma­la­ra bas­lat­ti. Tem­muz ayiy­la bir­lik­te ar­tik ek­mek es­ki­si gi­bi üre­til­me­ye­cek. Da­ha ön­ce tuz ora­ni asa­gi çe­ki­len ek­me­gin sim­di de ke­pek ora­ni yük­sel­ti­lir­ken, kat­ki mad­de­le­ri­nin kul­la­nil­ma­si da ta­ma­men ya­sak­lan­di. Gi­da, Ta­rim ve Hay­van­ci­lik Il­çe Mü­dü­rü Ke­nan Uyar, kat­ki­siz ek­mek için fi­rin­la­ri uyar­di. Uyar, gi­da mü­hen­dis­le­riy­le bir­lik­te sik sik de­ne­tim­ler ya­pi­la­ca­gi­ni be­lirt­ti. Teb­li­ge rag­men kat­ki­li ek­mek üret­me­ye de­vam eden fab­ri­ka ve fi­rin­la­ri ise agir ce­za bek­li­yor. Teb­li­gin ge­tir­di­gi sart­la­ra un fir­ma­la­ri­nin ve fi­rin­la­rin uy­ma­ma­si du­ru­mun­da 12 bin 800 li­ra ce­zai is­lem uy­gu­la­na­cak.

17 KAT­KI MAD­DE­SIN­DEN ARIN­DI­RIL­DI
­TURK Gi­da Ko­dek­si Ek­mek ve Ek­mek Çe­sit­le­ri Teb­li­gi, 30 Ha­zi­ran ta­rih­li res­mi ga­ze­te­de ya­yin­lan­di. Teb­li­ge gö­re 1 Tem­muz’­dan iti­ba­ren ek­mek­te üre­tim­den, am­ba­laj­la­ma­ya, eti­ket­len­me­den, ta­si­ma ve de­po­la­ma­ya ka­dar ye­ni bir dö­ne­me gi­ril­di. 17 kat­ki mad­de­sin­den ari­na­cak ek­mek üre­ti­min­de bug­day unu, ma­ya, tuz ve su di­sin­da hiç­bir sey kul­la­ni­la­ma­ya­cak. Sof­ra­la­rin vaz­ge­çil­me­zi ek­mek Tem­muz ayi­nin bas­lan­gi­cin­dan iti­ba­ren özü­ne dön­dü. Dü­zen­le­me­ye gö­re, ek­mek sa­de­ce bug­day unu, ma­ya, tuz ve su ka­ri­si­miy­la üre­ti­le­cek. Ka­mu­o­yun­da “Ek­mek Ge­nel­ge­si” ola­rak bi­li­nen Gi­da, Ta­rim ve Hay­van­ci­lik Ba­kan­li­gi’­nin ya­yim­la­di­gi teb­li­ge gö­re, ek­mek 17 kat­ki mad­de­sin­den arin­mis hal­de ke­pek ve ta­hil ora­ni yük­sel­ti­lip, tu­zu azal­til­mis hal­de, fi­rin di­sin­da­ki sa­tis nok­ta­la­rin­da po­set­ler­de sa­til­ma­ya bas­lan­di. Bu dü­zen­le­me ile tü­ke­ti­ci­nin da­ha sag­lik­li ek­mek ye­me­si he­def­le­ni­yor.

­EK­MEK DA­HA HIJ­YEN OLA­CAK
­EK­MEK­TE­KI de­gi­si­min sa­de­ce kat­ki mad­de­le­ri ile si­nir­li ol­ma­di­gi­ni di­le ge­ti­ren Ke­nan Uyar, ek­me­gi ki­sa­ca, ‘Ke­pek ora­ni yük­sek, tu­zu az, kat­ki mad­de­si yok’ di­ye­rek özet­le­di. Ek­me­gin sa­ti­sin­da da önem­li dü­zen­le­me­ler gel­di­gi­ni ifa­de eden Uyar: “U­la­si­min­dan, do­lap­lar­da­ki su­nu­ma ka­dar bir­çok ye­ni­lik­ler ge­li­yor. Ek­mek, bun­dan son­ra ni­hai tü­ke­ti­ci­ye ulas­ti­ri­lir­ken, da­ha hij­yen ola­cak. Fi­rin di­sin­da­ki yer­ler­de am­ba­laj­li sa­tis mec­bu­ri ha­le gel­di. Pa­zar yer­le­rin­de, ma­hal­le ara­la­rin­da, sey­yar ara­ba­lar­da, ca­mi ön­le­rin­de, kö­se bas­la­rin­da, so­kak­ta açik­ta, am­ba­laj­siz ek­mek sa­ti­si ya­sak­la­ni­yor. Bu açi­dan da fi­rin­ci­lar ve tü­ke­ti­ci­ler adi­na olum­lu ge­lis­me­ler var” di­ye ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web