REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­Ke­mal­pa­sa ar­tik ­da­ha ya­ki­ni­miz­da

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Ke­mal­pa­sa ar­tik ­da­ha ya­ki­ni­miz­da
420 Görüntüleme
02 Temmuz 2013 - 7:37
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­Tor­ba­li ­Ke­mal­pa­sa se­fer­le­ri bas­li­yor. UKO­ME ta­ra­fin­dan onay­la­nan gü­zer­gah için ar­tik so­na ge­lin­di. Se­fer­le­rin Ra­ma­zan Bay­ra­mi ön­ce­sin­de bas­la­ma­si bek­le­nir­ken, iki il­çe bir­bi­ri­ne ya­kin­la­sa­cak.

TOR­BA­LI So­för­ler Oda­si ta­ra­fin­dan 2007 yi­lin­dan bu ya­na sür­dü­rü­len Ke­mal­pa­sa’­ya gü­zer­gah ve­ril­me­si ça­lis­ma­sin­da mut­lu so­na ula­sil­di. Geç­ti­gi­miz yil hiz­lan­di­ri­lan ça­lis­ma­lar son­ra­sin­da, UKO­ME’­ye ya­pi­lan bas­vu­ru onay­lan­di. Ye­ni gü­zer­ga­hin be­lir­len­me­si için dos­ya­lar Iz­mir Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si’­ne gön­de­ri­lir­ken, Ra­ma­zan Bay­ra­mi ön­ce­sin­de se­fer­le­rin bas­la­ma­si he­def­le­ni­yor. Oto­ban­dan yan yol ve­ril­me­si için bü­yük ça­ba sarf eden So­för­ler Oda­si Bas­ka­ni Ci­va Is­ma­il Ak­man, Tor­ba­li­Ke­mal­pa­sa gü­zer­ga­hi­nin açil­ma­si ko­nu­sun­da da önem­li ça­lis­ma­la­ra im­za at­mis­ti. Se­fer­le­rin sa­at ba­sin­da ya­pi­la­ca­gi­ni di­le ge­ti­ren Ak­man, “Al­lah­’in iz­niy­le Ra­ma­zan Bay­ra­mi’n­dan ön­ce se­fer­le­re bas­la­ya­ca­giz” de­di.

35 KI­LO­MET­RE­LIK ME­SA­FE KI­SA­LA­CAK
­U­LAS­TIR­MA Ba­kan­li­gi’­nin, Iz­mir­’in par­la­yan iki yil­di­zi Tor­ba­li ve Ke­mal­pa­sa ara­sin­da ger­çek­les­tir­di­gi dub­le yol pro­je­si ile önem­li bir ti­ca­ret yo­lu­na ka­vu­san iki sa­na­yi ken­ti, sim­di bi­raz da­ha ya­kin­la­si­yor. Tor­ba­li So­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Oda­si ile Ke­mal­pa­sa So­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Oda­si ara­sin­da ger­çek­les­ti­ri­len pro­je kap­sa­min­da, iki il­çe ara­sin­da dol­mus se­fer­le­ri­nin bas­la­til­ma­si­na ka­rar ve­ril­di. Geç­ti­gi­miz yil ger­çek­les­ti­ri­len top­lan­ti son­ra­sin­da adim­lar atil­di.

­BIR HA­YAL  GER­ÇEK OL­DU
­IL­ÇE Ga­ra­ji’n­dan se­fe­re bas­la­ya­cak olan dol­mus­lar, Ke­mal­pa­sa’­da­ki ga­ra­ja gi­de­cek. Sa­at ba­si ger­çek­les­ti­ri­le­cek olan se­fer­ler ile iki il­çe ara­sin­da­ki me­sa­fe­ler ki­sa­la­cak. Pro­je kap­sa­min­da Dag­ki­zil­ca Kö­yü muh­tar­li­gi ve sa­kin­le­ri de dol­mus­la­rin ken­di köy­le­ri için­den ge­çip, Ba­yin­dir Kav­sa­gi, Ad­li­ye Sa­ra­yi ar­ka­si, Alp­kent yo­lu, tren yo­lu, su de­po­su, pos­ta­ne ar­ka­si, has­ta­ne önü, em­ni­yet bi­na­si önü ve il­çe ga­ra­ji­na gi­den gü­zer­ga­hin ve­ril­me­si için im­za top­la­di. UKO­ME’­nin bü­tün ku­rum­la­ri­nin bu gü­zer­ga­ha onay ver­di­gi­ni an­cak Tor­ba­li Be­le­di­ye­si’­nin red­det­ti­gi­ni ifa­de söy­le­yen Ak­man, “Biz bas­vur­duk an­cak be­le­di­ye onay­la­ma­di. Se­fer­le­ri­miz ki­sa bir sü­re içe­ri­sin­de bas­la­ya­cak. Ke­mal­pa­sa yo­lu üze­rin­de­ki bir­çok köy ve ma­hal­le de bu araç­lar­dan fay­da­la­na­bi­le­cek” di­ye ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web