Büyük Torbalı

­Köy­le­re ula­sim da­ha ra­hat ola­cak

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Köy­le­re ula­sim da­ha ra­hat ola­cak
858 Görüntüleme
13 Mayıs 2013 - 8:33
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Köy yol­la­ri bu yaz as­fal­ta ka­vu­sa­cak. Ay­ri­lan 430 bin li­ra­lik öde­nek­le yol­lar­da bu haf­ta ça­lis­ma bas­la­ti­la­cak. Kay­ma­kam Me­mük, as­falt­la­nan yol­lar ile üre­ti­ci­le­rin ra­hat ne­fes ala­ca­gi­ni söy­le­di.

­KÖY­LE­RE Hiz­met Gö­tür­me Bir­li­gi, ha­va­la­rin isin­ma­siy­la bir­lik­te köy yol­la­rin­da hum­ma­li bir ça­lis­ma içe­ri­si­ne gi­re­cek. Bo­zuk olan köy yol­la­ri­ni, ye­ni ya­pi­lan yol­lar ve ikin­ci kat as­fal­ta ih­ti­ya­ci olan yol­la­rin ta­ma­min­da ça­lis­ma bas­la­ti­la­cak. Yol ça­lis­ma­la­ri­na bu se­zon top­lam­da 430 bin li­ra öde­nek ay­ril­di. Yol­la­rin ya­pi­mi için ön­ce­ki gün Iz­mir’­de iha­le ya­pil­di. Iha­le so­nuç­la­ri açik­la­nir açik­lan­maz köy­ler ara­sin­da­ki yol­la­rin ya­pi­mi­na bas­la­na­cak. Bu sa­ye­de hem köy­le­re ula­sim ra­hat­li­gi ar­ta­cak, hem de ye­ni ya­pi­lan bir­çok yol as­fal­ta ka­vu­sa­cak.

430 BIN LI­RA­LIK ÖDE­NEK AY­RIL­DI
­ÇA­LIS­MA­LAR Ka­ra­ku­yu­ Ko­ru­cuk, Ka­ra­ku­yu­Ka­ra­ot, Ka­ra­ot­Ke­mal­pa­sa, Dü­ver­lik­ Hel­va­ci ara­sin­da ya­pi­la­cak. Ay­ri­lan 430 bin li­ra öde­nek­le top­lam­da 19 ki­lo­met­re­lik yol­lar as­falt­la­na­cak. Ça­lis­ma­la­ri me­rak­la bek­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten köy sa­kin­le­ri, yaz­lik ürün­le­rin ha­sat­la­ri­nin bas­la­ma­dan ön­ce as­falt­la­ma ça­lis­ma­la­ri­nin bi­ti­ril­me­si­nin fay­da­li ola­ca­gi­ni söy­le­di­ler. Köy­le­re Hiz­met Gö­tür­me Bir­li­gi ta­ra­fin­dan yü­rü­tü­le­cek olan ça­lis­ma­lar kap­sa­min­da öte yan­dan Ka­ra­ku­yu­Dag­tek­ke ara­si yol ge­nis­let­me ça­lis­ma­la­ri da ya­pi­la­cak. Ya­pi­la­cak olan ça­lis­ma­la­rin ar­din­dan hem bu köy­le­re ge­len­ler hem de böl­ge çift­çi­si da­ha ra­hat ula­sim im­ka­ni­na sa­hip ola­cak.

­ME­MUK: URE­TI­CI RA­HAT NE­FES ALA­CAK
­ÇA­LIS­MA­LA­RI de­ger­len­di­ren Tor­ba­li Kay­ma­ka­mi Ay­din Me­mük, Ko­ru­cuk Ka­ra­ku­yu ara­si 2.5, Ka­ra­kiz­lar­Ka­ra­ot Kö­yü ara­sin­da bu­lu­nan 11 ki­lo­met­re­lik yo­la da ikin­ci kat as­falt ya­pi­la­ca­gi­ni söy­le­di. Böl­ge hal­kin­dan bu ça­lis­ma­la­rin ya­pil­ma­si için yo­gun bir ta­lep ol­du­gu­nu be­lir­ten Me­mük, “Böl­ge­de­ki üre­ti­ci­le­ri­miz yol­lar­la il­gi­li ola­rak sü­rek­li is­tek­te bu­lu­nu­yor­lar­di. Ça­lis­ma­la­ri­na ar­din­dan bu si­kin­ti­la­ri gi­de­ril­mis ola­cak, üre­ti­ci­le­ri­miz ra­hat ne­fes ala­cak. Ay­ri­ca su­an­da yol ge­nis­let­me ça­lis­ma­la­ri­miz var. Özel­lik­le Dag­tek­ke ve Or­man Köy böl­ge­si, pik­nik alan­la­ri­nin ol­du­gu bir böl­ge, ya­ni eko­no­mik bir ha­re­ket­li­lik var. Haf­ta son­la­ri va­tan­das­la­ri­miz ora­la­ra akin edi­yor. Yol­la­rin dar ve vi­raj­li ol­ma­sin­dan ka­za­lar mey­da­na ge­li­yor­du. Bun­la­ri ön­le­mek va­tan­das­la­rin ra­hat ulas­ma­si için yol­la­ri ge­nis­let­tik” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web