Büyük Torbalı

­Köy­le­re yer­li tu­rist akini

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Köy­le­re yer­li tu­rist akini
988 Görüntüleme
08 Mayıs 2013 - 8:30
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Se­hir ya­san­ti­sin­dan uzak­las­mak is­te­yen­ler, Tor­ba­li’­nin dag köy­le­ri­ne akin edi­yor. Gü­nü bir­lik ge­zi amaç­li ge­len­le­rin ya­ni si­ra, bu­ra­lar­da yaz­lik in­sa eden­le­rin sa­yi­si da bir hay­li faz­la. Son yillarda köyde arazi fiyatlari artista.

­YAZ­LIK bel­de­ler ka­dar Tor­ba­li’­nin dag köy­le­ri de tu­rist çe­ki­yor. Iz­mir­li­ler, haf­ta son­la­ri ka­fa din­le­mek için il­çe­nin do­ga­si te­miz ve ses­siz köy­le­ri­ni se­çi­yor­lar. Ki­mi köy kah­ve­sin­de otu­rup ça­yi­ni içi­yor, ki­mi me­si­re alan­la­rin­da pik­nik ya­pi­yor. Ama öy­le­le­ri var ki, ta­si ta­ra­gi top­la­yip dag köy­le­ri­ne yer­le­si­yor­lar. De­ni­zi de­gil de or­ma­ni se­ven ba­zi Iz­mir­li­ler, yaz­lik­la­ri­ni bu köy­le­re ya­pi­yor. Son yil­lar­da köy yol­la­ri­nin ya­pil­ma­si ile ula­sim da ko­lay­las­ti. Böy­le­ce tu­rist­ler zor­luk çek­me­den dag ev­le­ri­ne ula­sa­bi­li­yor­lar. Çam­li­ca, Dü­ver­lik, Dag­tek­ke, Ka­ra­ot, Ça­kir­bey­li, Ka­ra­kiz­lar, Dag­ki­zil­ca ve Hel­va­ci köy­le­ri en çok ta­lep gö­ren böl­ge­ler­den.

­DO­GAL GU­ZEL­LIK­LER
­TOR­BA­LI’­NIN dag köy­le­ri, do­gal gü­zel­lik­le­ri­nin ya­ni si­ra kay­nak su­la­ri ve ye­sil or­man­la­riy­la mes­hur. Köy­le­rin çes­me­le­rin­den akan ter­te­miz su­la­rin­dan iç­mek, agaç­la­rin göl­ge­sin­de se­rin­le­mek ve dag mey­ve­le­ri­nin ta­di­na bak­mak is­te­yen­ler için iyi bir al­ter­na­tif olus­tu­ru­yor köy­ler. Seh­rin kar­ma­sa­sin­dan ve gü­rül­tü­sün­den bir­kaç sa­at­li­gi­ne uzak­las­mak is­te­yen­ler so­lu­gu bu böl­ge­ler­de ali­yor. Ka­ra­kiz­lar’­da­ki In­cir­cik Pik­nik Ala­ni, si­fa­li su­yu ile ün­lü Dag­tek­ke Kö­yü ve ye­sil or­man­la­riy­la Çam­li­ca, se­hir­li­le­rin ade­ta ko­nak­la­ma mer­ke­zi ha­li­ne gel­di. Si­fa­li su al­ma­ya ge­len­ler, or­ma­nin tam or­ta­sin­da­ki köy­de unu­tul­maz bir gün ya­si­yor. ­

­ SE­HIR­DEN UZAK­TA, DO­GA­NIN IÇIN­DE

TOR­BA­LI’­NIN dag köy­le­ri­ne gü­nü­bir­lik ge­len­le­rin di­sin­da, yaz­lik ev ya­pan­la­rin sa­yi­si da bir hay­li faz­la­las­ti. Se­hir ya­san­ti­sin­dan si­ki­lan­lar, bir neb­ze de ol­sa gü­rül­tü­den kur­tul­mak ve te­miz bir ha­va al­mak ama­ciy­la il­çe­nin or­man köy­le­rin­de ar­sa ali­yor. Al­dik­la­ri bu ar­sa­ya kü­çük bir de ev ya­pan­lar, haf­ta son­la­ri so­lu­gu bu yaz­lik ev­ler­de ali­yor. Bah­çe­li ev­le­rin­de gö­nül­le­rin­ce eg­le­nen ve do­ga­nin ta­di­ni so­nu­na ka­dar ya­sa­yan­lar, 2 gün bo­yun­ca st­res­ten uzak bir se­kil­de va­kit ge­çi­ri­yor. Ki­mi­le­ri do­ga yü­rü­yüs­le­ri ya­par­ken, ki­mi­le­ri ise bah­çe­le­rin­de bi­ber, do­ma­tes, pat­li­can ve sa­la­ta­lik ye­tis­ti­ri­yor. Ya­zin bü­yük bir bö­lü­mü­nü yaz­lik ev­le­rin­de ge­çi­ren ai­le­ler, haf­ta son­la­ri ise ak­ra­ba ve ya­kin dost­la­ri­ni agir­li­yor. Köy­lü­ler­le iç içe olan yaz­lik ev sa­kin­le­ri, do­gal ürün­ler­le bes­len­me­nin key­fi­ne va­ri­yor. Bir­çok ai­le da­ha sim­di­den emek­li­lik plan­la­ri­ni köy­de ya­sa­mak için yap­mis bi­le. Se­hir­li bir­çok ai­le ise köy­ler­den ara­zi al­mak için ade­ta si­ra­ya gir­mis du­rum­da. Köylerde arazi fiyatlari da oldukça yüksek

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web