REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­Sap­la sa­man­la oku­lun ek­sik­le­ri ta­mam­la­ni­yor

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Sap­la sa­man­la oku­lun ek­sik­le­ri ta­mam­la­ni­yor
437 Görüntüleme
18 Haziran 2013 - 8:35
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

 ­Pa­muk­ya­zi Il­kög­re­tim Oku­lu’­na ait 35 dö­nüm­lük tar­la, oku­lun bir­çok ek­si­gi­ni gi­de­ri­yor. Tar­la­dan el­de edi­len bug­day, sa­man ve sa­man sa­pin­dan el­de edi­len ge­lir oku­la har­ca­ni­yor.

50 yil ön­ce köy­lü­ler ta­ra­fin­dan Pa­muk­ya­zi Il­kög­re­tim Oku­lu’­na ba­gis­la­nan tar­la, oku­lun her der­di­ne der­man ol­mus du­rum­da. Her yil tar­la­ya eki­len bug­day­lar sa­ye­sin­de oku­lun bir ek­si­gi ye­ri­ne ge­ti­ri­li­yor. El­de edi­len bug­day ve sa­man sa­ye­sin­de oku­lun bil­gi­sa­yar la­bo­ra­tu­ar­la­rin­dan kir­ta­si­ye mal­ze­me­le­ri­ne ve tek­no­lo­jik si­nif­la­ri­na ka­dar her ek­si­gi tar­la­dan el­de edi­len ge­lir­le kar­si­la­ni­yor. Bu yil ha­sa­di ya­pi­lan 35 dö­nüm­lük bug­day tar­la­sin­dan 16 bin li­ra ge­lir el­de edil­di. Okul ai­le bir­li­gi ve ma­hal­le muh­tar­li­gi­nin or­tak­la­sa ça­lis­ma­si sa­ye­sin­de oku­la bü­yük bir ge­lir sag­lan­mis olu­yor.

O­KU­LUN KA­SA­SI­NA  16 BIN TL GIR­DI
­PA­MUK­YA­ZI Tam­sa Se­ra­mik Il­kög­re­tim Oku­lu, uzun yil­lar ön­ce adi­na ba­gis­la­nan 35 dö­nüm­lük ara­zi­ye bug­day eke­rek el­de edi­len ge­lir­le oku­lun ih­ti­yaç­la­ri­ni kar­si­li­yor. Ön­ce­ki yil­lar­da muh­tar­lar ta­ra­fin­dan ki­ra­ya ve­ri­len tar­la, mev­cut muh­tar Mu­ham­met Ali Çü­rük­çü’­nün ça­lis­ma­la­ri so­nu­cun­da oku­la dev­re­dil­di. Oku­la ait olan tar­la­nin eki­mi­ni ve bi­çi­mi­ni muh­tar­lik ve okul ai­le bir­li­gi ya­pi­yor. Tar­la­dan bu yil 15 ton bug­day ve 750 bal­ya sa­man el­de edi­lir­ken, bu ürün­le­rin sa­ti­si son­ra­sin­da okul ka­sa­sin yak­la­sik 16 bin li­ra pa­ra gir­di. Bu ge­lir sa­ye­sin­de oku­lun ek­sik­lik­le­ri gi­de­ril­di ve oku­la pro­jek­tör, bil­gi­sa­yar ve da­ha bir­çok ih­ti­yaç alin­di.

­GE­LI­RIN TA­MA­MI OKU­LA HAR­CA­NI­YOR

35 dö­nüm olan ara­zi­ye yaz ay­la­rin­da bug­day ve si­laj­lik mi­sir eki­li­yor. El­de edi­len ge­li­rin ta­ma­mi oku­la ba­gis­la­na­rak oku­lun ek­sik olan araç ve ge­reç­le­ri ta­mam­la­ni­yor. 2 kat ve 3 ay­ri blok­tan olu­san Tam­sa Se­ra­mik Il­kög­re­tim Oku­lu’­nun 18 ders­li­gi, 1 ana­si­ni­fi, 1 bil­gi­sa­yar atöl­ye­si ve 1 kü­tüp­ha­ne­si bu­lu­nu­yor. 400 ög­ren­ci ka­pa­si­te­li olan okul, çev­re köy­ler­den ge­len bir­çok ta­si­ma­li ög­ren­ci­ye de egi­tim ve­ri­yor.  Tar­la­nin oku­lun ek­sik­lik­le­ri­ni gi­der­me­de önem­li bir rol oy­na­di­gi­ni söy­le­yen Okul Ai­le Bir­li­gi Bas­ka­ni Sab­ri Ka­ra­te­pe, bu yil­ki ha­sa­din ise iyi geç­ti­gi­ni, el­de edi­len ge­lir­le­rin ta­ma­mi­nin okul için har­can­di­gi­ni ve si­nif­la­rin ek­sik­lik­le­ri­nin gi­de­ril­di­gi­ni söy­le­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web