Büyük Torbalı

­Su­basi ovasi su­lar al­tin­da

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Su­basi ovasi su­lar al­tin­da
1.050 Görüntüleme
14 Mayıs 2013 - 8:31
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Pa­zar ge­ce­sin­den bu ya­na ara­lik­siz ya­gan yag­mur, ba­zi böl­ge­ler­de ta­rim ara­zi­le­ri­ni su­lar al­tin­da bi­rak­ti. Bin­ler­ce dö­nüm ta­rim ara­zi­si su­lar al­tin­da ka­lir­ken, çift­çi­le­rin he­de­fin­de ise Çift­çi Mal­la­ri­ni Ko­ru­ma Bas­kan­li­gi var­di.

­TOR­BA­LI’­DA iki gün­dür et­ki­li olan ya­gis, ya­sa­mi olum­suz et­ki­le­di. Pa­zar ge­ce­sin­den bas­la­yan yag­mur, ba­zi böl­ge­ler­de ta­rim ara­zi­le­ri­ni su al­tin­da bi­rak­ti. Su­ba­si, Pa­muk­ya­zi ve Göl­lü­ce böl­ge­le­rin­de bin­ler­ce dö­nüm do­ma­tes tar­la­si­ni su bas­ti. Id­di­a­la­ra gö­re tar­la ke­nar­la­rin­da bu­lu­nan su ka­nal­la­ri­nin açik ol­ma­ma­sin­dan ötü­rü su­la­rin bo­sal­ti­la­ma­di. Çift­çi Mal­la­ri­ni Ko­ru­ma Bas­kan­li­gi’­ni suç­la­yan çift­çi­ler, yet­ki­li­le­rin si­kin­ti­la­ri­ni çöz­me­dik­le­ri­ni ve yil­lik ko­ru­ma üc­re­ti ver­me­le­ri­ne rag­men hiz­met ala­ma­dik­la­ri­ni id­dia et­ti­ler
­ÇIFT­ÇI KO­RU­MA BAS­KAN­LI­GI’­NA ELES­TI­RI
­PA­ZAR gü­nü bas­la­yan ve et­ki­si­ni art­ti­ran sid­det­li ya­gis ne­de­niy­le ba­zi ev­le­rin bah­çe ve bod­rum kat­la­ri­ni su bas­ti. Ya­gis ne­de­niy­le tra­fik­te de ki­mi za­man ak­sak­lik­lar gö­ze çarp­ti. Su al­tin­da ka­lan ta­rim ara­zi­le­ri, ye­ni olus­mus bir göl gö­rün­tü­sü olus­tur­du. Su­ba­si böl­ge­sin­de su­lar al­tin­da ka­lan ta­rim ara­zi­le­ri­nin sa­hip­le­ri ise du­ru­ma is­yan et­ti. 90 de­kar­lik ta­rim ara­zi­si su­lar al­tin­da ka­lan Ne­zir Den­li, Çift­çi Mal­la­ri­ni Ko­ru­ma Bas­ka­ni Çe­tin Kurt­’a is­yan et­ti. Yag­mur su­yu­nu çek­mek için su pom­pa­la­ri­ni kul­la­nan Den­li, “Ge­ce bo­yun­ca ya­gan yag­mur bas­ta be­nim ol­mak üze­re bir­çok in­sa­nin tar­la­si­ni gö­le çe­vir­di. Çe­tin Kurt­’u de­fa­lar­ca ara­ma­mi­za rag­men bir tür­lü bi­ze ge­ri dö­nüs yap­ma­di. Çift­çi­le­rin mal­la­ri­ni ko­ru­mak için var olan bir ku­rum, çift­çi­le­ri­ne hiz­met et­mi­yor. Ko­ru­ma pa­ra­si öde­me­mi­ze rag­men, ka­nal­la­rin açil­ma­si­ni is­te­dik ve biz­den 1000 li­ra ma­zot üc­re­ti is­ten­di” di­ye­rek tep­ki gös­ter­di.

­KURT: ID­DI­A­LAR YA­LAN­DAN IBA­RET­TIR
­E­LES­TI­RI ok­la­ri­nin he­de­fi olan Çift­çi Mal­la­ri­ni Ko­ru­ma Bas­ka­ni Çe­tin Kurt ise yap­ti­gi açik­la­ma­da sun­la­ri söy­le­di: “Tor­ba­li Be­le­di­ye­si ve IZ­SU ekip­le­ri Su­ba­si’­ni su­dan kur­tar­mak için Ata­lan böl­ge­sin­de ve Su­ba­si Ova­si’n­da ça­lis­ma­lar yü­rü­tü­yor. Ba­na yö­nel­ti­len id­di­a­lar ke­sin­lik­le dog­ru de­gil­dir. Biz bu­gü­ne ka­dar hiç­bir çift­çi­miz­den, hiç­bir isim al­tin­da pa­ra ta­lep et­me­dik, et­me­yiz de. Kim­se bi­zim is­mi­mi­zi kir­let­me­ye kalk­ma­sin. Çift­çi Mal­la­ri­ni Ko­ru­ma Bas­kan­li­gi’­nin ken­di­si­ne ait kep­çe­si bi­le yok. Ge­rek gö­rül­dü­gü za­man be­le­di­ye­den kep­çe ali­riz. Bu id­di­a­lar ke­sin­lik­le dog­ru de­gil­dir.”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web