REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­Va­ta­ni kan­la­riy­la ko­ru­yan ­kah­ra­man­la­ri­mi­zi an­dik

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Va­ta­ni kan­la­riy­la ko­ru­yan ­kah­ra­man­la­ri­mi­zi an­dik
474 Görüntüleme
19 Mart 2013 - 7:24
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ta­ri­hin say­fa­la­ri­na al­tin harf­ler­le ya­zi­lan 18 Mart Ça­nak­ka­le Za­fe­ri, dün cos­ku ve göz­ya­siy­la kut­lan­di. Aziz se­hit­le­ri­miz için dü­zen­le­nen tö­ren­de, ga­zi ve se­hit ya­kin­la­ri göz­yas­la­ri­na ha­kim ola­ma­di.

18 Mart Ça­nak­ka­le Se­hit­le­ri­ni An­ma Gü­nü ve Ça­nak­ka­le De­niz Za­fe­ri’­nin 98. yildö­nü­mü do­la­yi­siy­la dün Tor­ba­li’­da tö­ren dü­zen­len­di. Uze­rin­den ya­rim asir geç­me­si­ne rag­men sa­vas yil­la­ri­nin aci­si ilk gün­kü gi­bi his­se­di­le­rek, se­hit­ler için du­a­lar edil­di. Ye­di dü­ve­le mey­dan oku­yan kah­ra­man Türk mil­le­ti­nin or­ta­ya koy­du­gu ce­sa­ret ve va­tan­se­ver­li­gi an­mak ve se­hit dü­sen as­ker­le­rin ema­net bi­rak­ti­gi va­ta­ni sa­hip­len­me­nin bir gös­ter­ge­si ola­rak ya­pi­lan tö­ren, dün sa­bah 10.00’­da Ata­türk Mey­da­ni’n­da bas­la­di. Tö­re­ne, Tor­ba­li Kay­ma­ka­mi Ay­din Me­mük, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­ni adi­na Per­so­nel Yüz­ba­si Ser­kan Içöz, Be­le­di­ye Bas­ka­ni Is­ma­il Uy­gur, as­ker­ler, mu­ha­rip ga­zi­ler, bü­rok­rat ve si­vil top­lum ku­ru­lu­su üye­le­ri, ga­zi ço­cuk­la­ri, se­hit ya­kin­la­ri ve ög­ren­ci­ler ka­til­di. Çe­lenk­le­rin su­nu­mu­nun ar­din­dan se­hit­ler ani­si­na say­gi du­ru­su ya­pil­di ve Is­tik­lal Mar­si okun­du.

­SE­HIT­LIK ANI­TI’­NA KA­RAN­FIL
­GU­NUN an­lam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nus­ma­yi ya­pan Jan­dar­ma Teg­men Ha­kan Çag­lar­’in ko­nus­ma­si es­na­sin­da, ga­zi­ler ve se­hit ya­kin­la­ri göz­yas­la­ri­na ha­kim ola­ma­di. “Türk va­ta­ni ve mil­le­ti­nin ebe­di var­li­gi ve va­ta­nin bö­lün­mez bü­tün­lü­gü ug­ru­na can­la­ri­ni hi­çe sa­yan, yur­du­mu­zun ve dün­ya­nin dört bir kö­se­sin­de se­hit­lik­ler­de ya­tan kah­ra­man se­hit­le­ri­mi­zi, po­lis­le­ri­mi­zi, ög­ret­men­le­ri­mi­zi ve dip­lo­mat­la­ri­mi­zi min­net ve sük­ran­la an­mak üze­re bu­ra­da bu­lu­nu­yo­ruz” di­yen Çag­lar, bü­yük al­kis al­di. Ko­nus­ma­la­rin ar­din­dan tö­ren, has­ta­ne ya­nin­da bu­lu­nan Se­hit­lik Ani­ti’n­da de­vam et­ti. Du­a­la­rin okun­ma­si­nin ar­din­dan ani­ta kir­mi­zi ka­ran­fil­ler bi­ra­kil­di. Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu’n­da, Ana­do­lu Li­se­si ög­ren­ci­le­ri­nin ha­zir­la­di­gi ti­yat­ro oyu­nu sah­ne­len­di. Tor­ba­li Be­le­di­ye­si ise ga­zi­le­re, se­hit ya­kin­la­ri­na ve pro­to­ko­le  ög­le ye­me­gi ver­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web