Büyük Torbalı

­Ve gö­let­ler­de ilk kaz­ma vu­rul­du

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Ve gö­let­ler­de ilk kaz­ma vu­rul­du
1.050 Görüntüleme
16 Mayıs 2013 - 8:31
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ars­lan­lar ve Ka­ra­kiz­lar­’a ya­pi­la­cak olan Su­lu­ma Gö­let­le­ri için kaz­ma vu­rul­du. Ekip­ler ilk ola­rak Ars­lan­lar Kö­yü’n­de­ki gö­let için ça­lis­ma­la­rin star­ti­ni ver­di

­DaG köy­le­rin­de­ki çift­çi­le­rin can su­yu olan Su­la­ma Gö­let­le­ri­nin iha­le­si geç­ti­gi­miz gün­ler­de ya­pil­mis­ti. Dev­let Su Is­le­ri 21. Su­be Mü­dür­lü­gü ta­ra­fin­dan ya­pi­lan gö­let­le­rin iha­le so­nuç­la­ri açik­la­nir açik­lan­maz ça­lis­ma­la­rin star­ti ve­ril­di. Bu yil içe­ri­sin­de ta­mam­lan­ma­si plan­la­nan gö­let­ler için ça­lis­ma­lar ilk ön­ce Ars­lan­lar Kö­yü’n­de bas­la­til­di. Ekip­ler, kep­çe ve di­ger ekip­man­lar­la dag­lik böl­ge­de­ki ka­ya­lik­la­ri ki­ra­rak ça­lis­ma­la­ri tüm hi­ziy­la sür­dü­rü­yor. Bu­ra­da­ki ça­lis­ma­nin ta­mam­lan­ma­si­nin ar­din­dan Ka­ra­kiz­lar böl­ge­si­ne ge­çi­le­cek. Ya­pi­la­cak olan gö­let­ler ya­pi­mi ta­mam­lan­ma­si­nin ar­din­dan böl­ge çift­çi­si­ne can su­yu ola­cak.

­KÖY­LU SU­YA DO­YA­CAK
­DAG köy­le­rin­de­ki çift­çi­le­rin en bü­yük so­run­la­rin­dan bir ta­ne­si su­lu ta­rim ya­pa­ma­ma­si. Her tür­lü ürü­nün ye­tis­ti­ril­di­gi Tor­ba­li’­da ya­sa­nan yer al­ti su­yu si­kin­ti­si, üre­tim­de ka­li­te­nin ve re­kol­te­nin dü­sük ol­ma­si­na ne­den olu­yor. Dag köy­le­rin­de su­lu ta­ri­ma ge­çil­me­si için ya­pi­mi­na ka­rar ve­ri­len Ka­ra­kiz­lar ve Ars­lan­lar Su­la­ma Gö­let­le­ri’­nin star­ti ve­ril­di. DSI Böl­ge Mü­dür­lü­gü’­nün yü­rüt­tü­gü pro­je ze­min etüt ça­lis­ma­la­ri­nin ta­mam­lan­ma­si­nin ar­din­dan pro­je geç­ti­gi­miz gün­ler­de iha­le­ye çi­ka­ril­mis­ti. Iha­le so­nuç­la­ri­nin açik­lan­ma­si­nin he­men ar­din­dan ise ça­lis­ma­la­ra hiz­li­ca bas­la­nil­di. Ka­ra­kiz­lar Kö­yü’­ne ya­pi­la­cak olan gö­let, 822 bin met­re­küp su haz­ne­sin sa­hip ola­cak ve top­lam­da 246 hek­tar ta­rim ara­zi­si­ni su­la­ya­cak­ken, Ars­lan­lar Kö­yü’­ne ya­pi­la­cak olan gö­let ta­mam­lan­dik­tan son­ra 280 bin met­re­küp suy­la 54 hek­tar­lik bir ala­nin su ih­ti­ya­ci­ni kar­si­la­ya­cak.

ARS­LAN­LAR­LI ÇIFT­ÇI­LER SE­VINÇ­LI
­ÇIFT­ÇI­LE­RE can su­yu ol­ma­si dü­sü­nü­len gö­let­le­rin ya­pi­mi­na bas­lan­ma­si ise böl­ge hal­ki­nin se­vin­ci­ne yol aç­ti. Ars­lan­lar’­da bu­lu­nan çift­çi­ler eme­gi ge­çen yet­ki­li­le­re te­sek­kür et­ti­ler. Ars­lan­lar Kö­yü Ayaz­de­re mev­ki­sin­de su­an ça­lis­ma­la­ri sü­ren gö­let, böl­ge­ye bü­yük fay­da sag­la­ya­ca­gi be­lir­ti­li­yor. Ko­nu hak­kin­da geç­ti­gi­miz gün­ler­de ga­ze­te­mi­ze açik­la­ma­lar­da bu­lu­nan Dev­let Su Is­le­ri 21. Su­be Mü­dür­lü­gü Böl­ge Mü­dür Ve­ki­li Mus­ta­fa Gök­çe, pro­je­nin ol­duk­ça önem­li ol­du­gu­nu ve üze­rin­de has­sa­si­yet­le dur­duk­la­ri­ni söy­le­mis­ti.­

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web