Büyük Torbalı

­Yaz yan­gi­ni­na dik­kat!

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Yaz yan­gi­ni­na dik­kat!
1.028 Görüntüleme
30 Temmuz 2013 - 7:29
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­IZ­MIR Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si It­fa­i­ye­si, her yil ol­du­gu gi­bi yaz ay­la­riy­la bir­lik­te yan­gin­la­rin hiz­la art­ti­gi­ni be­lir­te­rek va­tan­das­la­ri yan­gi­na se­bep ola­bi­le­cek olay­la­ra kar­si da­ha dik­kat­li ol­ma­la­ri ko­nu­sun­da uyar­di. 2013 yi­li­nin Ocak ayin­da ço­gun­lu­gu iz­ma­rit ne­de­niy­le alev alan 62 adet or­man, agaç, fi­dan­lik, ot ve sa­man yan­gi­ni­na mü­da­ha­le eden Iz­mir It­fa­i­ye­si, bu ra­ka­min Ha­zi­ran ayin­da yak­la­sik 14 kat ar­ta­rak 891­’e ulas­ti­gi­ni açik­la­di. Yaz ay­la­rin­da Iz­mir’­de­ki top­lam yan­gin sa­yi­si­nin da üç ka­ti­na çik­ti­gi­ni be­lir­ten It­fa­i­ye yet­ki­li­le­ri, “Yi­lin ilk al­ti ayin­da 27 mil­yon 106 bin TL’­lik za­ra­ra yol açan top­lam 3 bin 551 yan­gin mey­da­na gel­di. Ocak ayin­da mey­da­na ge­len 384 yan­gi­nin 213­’ü ko­nut, 31­’i is­ye­ri, 40­’i mo­tor­lu araç, 62’­si or­man, agaç, fi­dan­lik, ot, sa­man, çöp ve ekin yan­gin­la­rin­dan olus­tu. Ha­zi­ran ayin­da ise top­lam yan­gin sa­yi­si yak­la­sik 3 ka­ti­na çik­ti ve bin 180 yan­gi­na mü­da­ha­le et­tik. Söz ko­nu­su yan­gin­la­rin 103­’ü ko­nut, 43­’ü is­ye­ri, 61­’i de mo­tor­lu araç. Or­man, agaç, fi­dan­lik, ot, sa­man, çöp ve ekin­ler­den çi­kan yan­gin­lar ise, ne ya­zik ki Ocak ayi­na gö­re yak­la­sik 14 kat art­ti ve ra­kam 891­’e ulas­ti” bil­gi­si­ni ver­di.

YI­NE IZ­MA­RIT BAS­ROL­DE

IZ­MIR Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si It­fa­i­ye­si yet­ki­li­le­ri, Ha­zi­ran ayin­da mey­da­na ge­len bin 180 yan­gin­dan 660­’i­nin, ya­ni yak­la­sik ya­ri­si­nin si­ga­ra iz­ma­ri­ti kay­nak­li ol­du­gu­nu vur­gu­la­di. Yet­ki­li­ler, “Yan­gin­la­rin 286’­si açik alan­da ya­ki­lan ates­ten kay­nak­la­ni­yor. Va­tan­das­la­ri­mi­zi ih­mal ve dik­kat­siz­lik ne­de­niy­le mey­da­na ge­len yan­gin­la­ra se­bep ol­ma­ma­la­ri ko­nu­sun­da uya­ri­yo­ruz. Ge­rek ken­di can ve mal gü­ven­lik­le­ri­ni, ge­rek­se ye­sil alan­la­ri ve or­man­la­ri ko­ru­mak ama­ciy­la da­ha dik­kat­li ol­ma­ya ça­gi­ri­yo­ruz” di­ye ko­nus­tu. Iz­mir it­fa­i­ye­si, 2012 yi­lin­da ise 35 mil­yon 92 bin TL za­ra­ra ne­den olan top­lam 8 bin 287 yan­gi­na mü­da­ha­le et­mis­ti.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web