Büyük Torbalı

40 yil­lik ko­o­pe­ra­tif ­bor­ca ye­nik düs­tü

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
40 yil­lik ko­o­pe­ra­tif ­bor­ca ye­nik düs­tü
732 Görüntüleme
22 Haziran 2013 - 8:35
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ça­pak Ta­rim­sal Kal­kin­ma Ko­o­pe­ra­ti­fi, borç­la­ri yü­zün­den ga­ze­te ila­niy­la sa­ti­sa çi­kar­til­di. 110 or­ta­gi bu­lu­nan ko­o­pe­ra­ti­fin dev­le­te 130 bin li­ra bor­cu bu­lu­nu­yor. Di­ger 7 ko­o­pe­ra­tif de borç­la­ri yü­zün­den ka­pan­mak üzere

TA­RIM ko­o­pe­ra­tif­le­ri, borç­la­ri yü­zün­den ka­pan­ma­ya de­vam edi­yor. Dev­let­ten al­di­gi kre­di­le­ri öde­ye­me­yen ve ic­ra­lik olan ko­o­pe­ra­tif­ler ker­va­ni­na ka­ti­lan Ça­pak Ta­rim­sal Kal­kin­ma Ko­o­pe­ra­ti­fi, sa­ti­li­ga çi­kar­til­di. 1974 yi­lin­da ku­ru­lan ve uzun yil­lar çift­çi­le­re can su­yu olan ko­o­pe­ra­tif, zey­tin­ya­gi fab­ri­ka­la­ri­nin art­ma­si ve za­man­la çift­çi­le­rin bu fab­ri­ka­la­ra yö­nel­me­sin­den ötü­rü is ya­pa­maz ha­le gel­di. Dev­le­te su an­da 130 bin li­ra bor­cu bu­lu­nan Ça­pak Ta­rim­sal Kal­kin­ma Ko­o­pe­ra­ti­fi’­nin yö­ne­ti­mi, geç­ti­gi­miz gün­ler­de al­di­gi ka­rar­la bir ga­ze­te ila­ni ve­re­rek ko­o­pe­ra­ti­fe ait fab­ri­ka­yi sa­ti­li­ga çi­kar­di­gi­ni ilan et­ti.
ZOR DU­RUM­DA
­TOR­BA­LI’­DA bu­lu­nan ta­rim­sal kal­kin­ma ve su­la­ma ko­o­pe­ra­tif­le­ri­nin bir­ço­gu ic­ra­lik. Il­çe­de 7 ta­rim­sal kal­kin­ma ko­o­pe­ra­ti­fi ve 10 ta­ne de ta­rim­sal su­la­ma ko­o­pe­ra­ti­fi bu­lu­nu­yor. Tor­ba­li’­da 10 bi­nin üze­rin­de çift­çi bu­lun­ma­si­na rag­men bu ko­o­pe­ra­tif­le­rin top­lam­da 2032 or­ta­gi var. Ta­rim­sal kal­kin­ma ko­o­pe­ra­tif­le­rin­den Ça­pak ve Ya­zi­ba­si borç­la­ri yü­zün­den ic­ra­lik ol­du. Bor­cu­nu öde­ye­me­yen Ça­pak Ko­o­pe­ra­ti­fi, ga­ze­te ila­niy­la fab­ri­ka­yi sa­ti­sa çi­kar­di­.

“­BORÇ­ ÇOK”
1974 yi­lin­da ku­ru­lan Ça­pak Ta­rim­sal Kal­kin­ma Ko­o­pe­ra­tif yö­ne­ti­mi, 2002 yi­lin­da fab­ri­ka için­de­ki ma­ki­ne­le­ri ye­ni­le­mek adi­na dev­let­ten 190 bin li­ra kre­di al­di. 110 or­ta­gi bu­lu­nan ko­o­pe­ra­ti­fe üye­le­ri da­hil zey­tin ver­me­yin­ce borç­lar öde­ne­me­di ve fa­iz­ler is­le­me­ye bas­la­di. Borç­la­ri ya­pi­lan­di­ran yö­ne­tim, yil­da 26 bin li­ra dev­le­te borç ödü­yor. Gün­lük 490 ton ka­pa­si­te­ye sa­hip olan fab­ri­ka­nin borç­la­ri yü­zün­den zor gün­ler ge­çi­ren yö­ne­tim, bu yü­kün al­tin­dan kal­ka­ma­di­gi için ko­o­pe­ra­ti­fi sa­ti­li­ga çi­kar­ma ka­ra­ri al­di. Su an­da dev­le­te 130 bin li­ra borç­la­ri ol­du­gu­nu söy­le­yen Ko­o­pe­ra­tif Bas­ka­ni Yu­suf Cin, “Fab­ri­ka­yi 2 yil ön­ce ki­ra­ya ver­dik ama yi­ne­de al­tin­dan kal­ka­mi­yo­ruz. Bun­dan ötü­rü sa­ti­li­ga çi­kar­dik” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web