Büyük Torbalı

50 yil­lik ese ­bü­yük ve­fa!

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
50 yil­lik ese ­bü­yük ve­fa!
686 Görüntüleme
11 Haziran 2013 - 8:35
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Agaç­tan dü­se­rek felç olan yas­li ada­ma, ha­yat ar­ka­da­si kol ka­nat ol­du. 65 ya­sin­da­ki Pa­ki­ze Ni­ne, 73 ya­sin­da­ki ko­ca­si Sük­rü Al­tin­’a ço­cuk gi­bi ba­ki­yor.

5 yil ön­ce zey­tin top­la­ma­ya git­ti­gi tar­la­sin­da agaç­tan dü­se­rek ya­ta­ga mah­kum olan 73 ya­sin­da­ki Sük­rü Al­tin­’a, 65 ya­sin­da­ki ha­yat ar­ka­da­si Pa­ki­ze Al­tin ha­yat ol­du. 50 yi­li as­kin­dir bir yas­ti­ga bas koy­du­gu esi­ne ço­cuk­lar gi­bi ti­tiz­lik­le ba­kan Pa­ki­ze Ni­ne, esi­nin her is­te­giy­le ken­di­si il­gi­le­ni­yor. Ta­lih­siz ka­di­nin çek­ti­gi aci­lar bu­nun­la da si­nir­li de­gil. Ön­ce esi­nin ya­ta­ga mah­kum ol­ma­siy­la dün­ya­si ka­ra­ran Al­tin­’in ha­ya­ti, geç­ti­gi­miz yil ce­za­e­vin­den çi­kan kar­de­si­nin in­ti­har et­me­siy­le zin­da­na dön­dü. Aci­la­ri­ni esi­ne sa­ri­la­rak unut­tu­gu­nu ve esi­nin ha­yat­ta­ki tek tu­tun­du­gu dal ol­du­gu­nu söy­le­yen Al­tin, bu dav­ra­ni­siy­la gü­nü­müz genç­le­ri­ne ade­ta ders ve­ri­yor.

A­GAÇ­TAN DUS­TU FELÇ OL­DU
­ÇA­PAK Ma­hal­le­si’­nin ta­nin­mis si­ma­la­rin­dan olan Sük­rü Al­tin, 5 yil ön­ce tar­la­ya zey­tin top­la­ma­ya git­ti. Iler­le­mis ya­si­na rag­men o gü­ne ka­dar her­han­gi bir sag­lik prob­le­mi ol­ma­yan Al­tin, zey­tin top­la­di­gi agaç­tan den­ge­si­ni kay­be­de­rek ye­re düs­tü. Ak­sa­ma ka­dar ken­di­sin­den ha­ber ala­ma­yan ya­kin­la­ri ise tar­la­ya git­ti­gin­de yas­li ada­mi bay­gin bir se­kil­de bul­du. Has­ta­ne­ye kal­di­ri­lan Sük­rü Al­tin­’in vü­cu­du­nun yüz­de 90­’i­nin felç ol­du­gu an­la­sil­di. O gün bu gün­dür ya­ta­ga mah­kum olan ta­lih­siz ada­ma, ha­yat ar­ka­da­si gö­zü gi­bi ba­ki­yor. Ko­ca­siy­la ade­ta bir ço­cuk­mus gi­bi il­gi­le­nen Pa­ki­ze Al­tin, 24 sa­at esi­nin ya­nin­dan ay­ril­mi­yor. Bir ye­re gi­de­cek ol­sa bi­le esi­ni te­ker­lek­li san­dal­ye­ye bin­di­re­rek onun da di­sa­ri çik­ma­si­ni sag­li­yor.

“­SE­VEN IN­SAN SI­KA­YET ET­MEZ”
­GU­NU­MUZ genç­le­ri­ne ör­nek olan Pa­ki­ze Ni­ne, 16 ya­sin­da ge­lin gel­di­gi­ni ve esi­nin ken­di­si­ne hem an­ne hem ba­ba ol­du­gu­nu söy­le­di. Esi­ni ilk gün­kü gi­bi çok sev­di­gi­ni be­lir­ten Al­tin, “Bir se­yi se­ver­se­niz mü­ca­de­le et­mek si­zi yor­maz. Ben esi­mi çok se­vi­yo­rum bu yüz­den onun­la il­gi­len­mek be­ni yor­mu­yor, se­ven in­san yo­rul­maz. Bun­ca yil o ça­li­sip ba­na bak­ti sim­di ben ona ba­ki­yo­rum ve son ne­fe­si­me ka­dar ba­ka­ca­gim” de­di. Has­ta bez­le­ri­nin be­da­va ve­ril­me­si­ni is­te­yen Al­tin, “Dev­le­ti­miz sag ol­sun, 500 li­ra ba­kim üc­re­ti ve­ri­yor ama bu pa­ra yet­mi­yor. Al­di­gi­miz bez­ler çok faz­la pa­ra tu­tu­yor. Dev­le­ti­miz­den tek is­te­gi­miz, bez­le­ri bu tür has­ta­la­ri olan­la­ra be­da­va ver­me­le­ri.”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web