Büyük Torbalı

94’­lük sü­per ni­ne ­dok­tor yü­zü gör­me­di

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
94’­lük sü­per ni­ne ­dok­tor yü­zü gör­me­di
626 Görüntüleme
17 Nisan 2013 - 9:05
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Iler­le­mis ya­si­na rag­men sag­lik­li ya­sa­mi ve ör­nek dav­ra­nis­la­riy­la çev­re­si­ne ne­se sa­çan 94 ya­sin­da­ki Ma­ci­de Çe­ti­nel, çev­re­sin­de “sü­per ni­ne” ola­rak ta­ni­ni­yor. Sü­per ni­ne, ay­da bir ta­ne ki­tap oku­yor ve her gün bul­ma­ca çö­zü­yor.

­ALP­KENT Ma­hal­le­si’n­de otu­ran 94 ya­sin­da­ki Ma­ci­de Çe­ti­nel, sag­lik­li ya­sa­miy­la gö­ren­le­re ma­sal­lah de­dir­ti­yor. Gün­lük ga­ze­te­le­ri ta­kip eden, bul­ma­ca çö­zen, gün­lük yü­rü­yüs ve bes­len­me­si­ne dik­kat eden Çe­ti­nel, genç­le­re ade­ta tas çi­kar­ti­yor. Her isi­ni ken­di­si gö­ren ve çev­re­sin­de ‘sü­per ni­ne’ ola­rak ta­ni­nan Çe­ti­nel, hiç­bir ra­hat­siz­li­gi­nin ol­ma­di­gi­ni, iler­le­yen ya­si­na rag­men kalp, tan­si­yon, se­ker gi­bi hiç­bir has­ta­li­gin ken­di­sin­de bu­lun­ma­di­gi­ni söy­le­di. Çe­ti­nel, “Ki­tap oku­mak in­sa­nin zih­ni­ni ça­lis­ti­rir. Ça­li­san bir zi­hin as­la yas­lan­maz. Ay­ri­ca ne ye­di­gi­me ne iç­ti­gi­me çok dik­kat edi­yo­rum. Spo­ru, ki­tap oku­ma­yi ve bul­ma­ca çöz­me­yi as­la ih­mal et­mem” de­di.

AY­DA BIR KI­TAP OKU­YOR
­ÇO­CUK­LU­GUN­DAN bu ya­na ki­tap oku­yan ve sag­lik­li bes­le­ne­rek spor ya­pan 94 ya­sin­da­ki Ma­ci­de Çe­ti­nel, ya­sa­ma tu­tun­ma az­mi ile er­kek­le­re tas çi­kar­ti­yor. 47 ço­cuk, 8 to­run ve 3 to­run ço­cu­gu sa­hi­bi olan sü­per ni­ne, Tor­ba­kent Si­te­si’n­de ki­zi Fe­hi­me Gü­zin In­ce ile bir­lik­te ya­si­yor. Ne­se­li ha­li ve gü­leç yü­züy­le çev­re­sin­de­ki in­san­la­ra ne­se da­gi­tan Çe­ti­nel, her gün bul­ma­ca çöz­me­yi ih­mal et­mi­yor. Yas­li ka­di­ni ayak­ta tu­tan­lar­dan bi­ri de ay­da bir ta­ne ki­tap bi­tir­me­si. O, her gün sag­lik­li ya­sam yü­rü­yüs­le­ri ya­pa­rak, bul­ma­ca çö­ze­rek ve en önem­li­si gü­lüm­se­ye­rek ha­ya­ta tu­tu­nu­yor. Dinç­li­gi ve genç­le­re tas çi­kar­ta­cak ha­re­ket­le­riy­le dik­kat çe­ken Çe­ti­nel­’in hiç­bir sag­lik prob­le­mi bu­lun­mu­yor. Yasli kadin bugüne kadar doktor yüzü görmedi.

“­MUT­LU YA­SA­YIN”
­MER­HUM Bas Ko­mi­ser esi Zey­nel Çe­ti­nel­’i kay­bet­tik­ten son­ra bi­le ha­ya­ta küs­me­di­gi­ni söy­le­yen Çe­ti­nel, “Ben ha­yat­ta­ki so­run­lar­la faz­la il­gi­len­mi­yo­rum. Ne­sey­le ya­si­yo­rum ha­ya­ti. Bir gün bu dün­ya­dan her­kes gö­çüp gi­de­cek. Bu yüz­den ne­se­mi boz­mu­yo­rum. Gez­me­yi çok se­ve­rim, ki­tap oku­mak ve bul­ma­ca çöz­mek be­nim vaz­ge­çil­me­zim­dir. Genç­ler be­ni kis­ka­ni­yor­lar ço­gu kez. Ben de on­la­ra ha­ya­tin sir­ri­ni ve­ri­yo­rum. On­la­ra mut­lu ol­ma­la­ri­ni, mut­lu ya­sa­ma­la­ri­ni, zi­hin­le­ri­ni sü­rek­li ça­lis­tir­ma­la­ri­ni öne­ri­yo­rum. Ul­ke si­ya­se­ti­ni, ha­ber­le­ri ya­kin­dan ta­kip ede­rim” seklinde konustu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web