Büyük Torbalı

Be­den is­çi­si bi­le ­BU­LA­MI­YO­RUZ

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Be­den is­çi­si bi­le ­BU­LA­MI­YO­RUZ
863 Görüntüleme
05 Temmuz 2013 - 8:35
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Is-­Kur Mü­dü­rü Mus­ta­fa Sim­sek, il­çe­de bir­çok is da­lin­da ele­man ye­ter­siz­li­gi­nin ol­du­gu­nu ta­le­bi kar­si­la­ya­ma­dik­la­ri­ni söy­le­di. Sim­sek, “Tor­ba­li’­da is­siz­lik ke­sin­lik­le yok. Is çok ama is be­ge­nen yok.”

­SA­NA­YI ve ta­rim ken­ti ol­ma­si ne­de­niy­le is ara­yan bir­çok ki­si için ek­mek ka­pi­si ko­nu­mun­da olan Tor­ba­li’­da sik sik is­siz­lik­ten ya­ki­nil­sa da Is­Kur­’un ra­kam­la­ri du­ru­mu­nun tam ter­si­ni söy­lü­yor. Tor­ba­li Is­Kur Mü­dü­rü Mus­ta­fa Sim­sek, il­çe­de bir­çok is da­lin­da ele­man ye­ter­siz­li­gi­nin ol­du­gu­nu, fab­ri­ka­la­rin ta­le­bi­ne ce­vap ver­me­dik­le­ri için is­let­me sa­hip­le­ri­nin ci­var il­çe ve il­ler­den per­so­nel ge­tir­mek zo­run­da kal­di­gi­ni söy­le­di.

­BU MES­LEK­LER IS­SIZ KAL­MI­YOR
­TOR­BA­LI’­NIN ya­ni si­ra Öde­mis, Ti­re, Ba­yin­dir, Sel­çuk, Ki­raz ve Bey­dag il­çe­le­ri­ne de hiz­met ve­ren Is­Kur­’un bas­vu­ru­lar ara­sin­da yap­ti­gi tes­pi­te gö­re il­çe­de kay­nak­çi, tor­na­ci, CNC ope­ra­tör­lü­gü, elekt­rik tek­nis­yen­li­gi, te­si­sat, me­tal is­le­ri mes­lek­le­ri­nin men­sup­la­ri ke­sin­lik­le is­siz kal­mi­yor. Ba­yan­lar­da ise ma­ki­ne­ci ve over­lok­çu­lar is­le­yen, ta­lep gö­ren mes­lek­ler.  Il­çe­de fab­ri­ka ve kü­çük is­let­me sa­yi­si çok ol­ma­si­na rag­men is­siz­lik ya­san­ma­sin­da­ki en bü­yük et­ken, ka­li­fi­ye ele­man az­li­gi. Fab­ri­ka­lar ih­ti­yaç duy­du­gu ka­li­fi­ye ele­ma­ni Tor­ba­li di­sin­dan ge­tir­mek zo­run­da ka­li­yor. Is ara­yan­la­rin ge­nel­de ma­sa ba­si isi ter­cih et­me­si de is­siz­lik ra­ka­mi­nin bir tür­lü düs­me­me­sin­de et­ken.

5 AY­DA 2165  KI­SI ISE YER­LES­TI­RIL­DI
­IL­ÇE­DE 2013 yi­li Ma­yis ayi iti­ba­riy­le 2165 ki­si­nin ise yer­les­ti­ril­di­gi­ni söy­le­yen Is Kur Mü­dü­rü Mus­ta­fa Sim­sek, “Va­sif, al­tin bi­le­zik. Ba­zi alan­lar­da va­sif­li ol­mak bü­yük avan­taj. Kay­nak­çi, gaz al­ti kay­nak­çi­si, ar­gon kay­nak­çi­si, mev­sim­lik is­çi, so­för, yük ta­si­ma, Ag­ri va­si­ta so­för­lü­gü, CNC ope­ra­tör­lü­gü ala­nin­da ta­lep­ler kar­si­la­na­mi­yor. En çok da mo­bil­ya, mo­bil­ya dö­se­me­si, ön mu­ha­se­be, bü­ro ele­man­li­gi­na ele­man gön­de­ri­yo­ruz. Çok il­ginç ama be­den is­çi­si bi­le bu­la­mi­yo­ruz. Is be­gen­me­me çok yo­gun. Be­den is­çi­si, hiç­bir vas­fi ol­ma­yan de­mek. Bu­nu bi­le bu­la­mi­yo­ruz. Mev­sim­lik is­çi bi­le yok. Is­let­me sa­hip­le­ri Ay­din’­dan, Ka­ra­bag­lar’­dan ele­man ge­ti­ri­yor­lar.Is ara­yan­lar bi­ze ka­yit yap­tir­sin. Ör­ne­gin Tu­kas biz­den 9001000 ara­si ele­man is­te­di ama kar­si­la­ya­ma­dik” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web