REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Gö­rev de­gi­sik­li­gi i­le YO­LA DE­VAM

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Gö­rev de­gi­sik­li­gi i­le YO­LA DE­VAM
327 Görüntüleme
23 Mayıs 2013 - 8:35
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

TTO’da dün yönetim kurulu seçimi yapildi. Abdulvahap Olgun, yeni yönetim kurulu baskani seçildi. Yeni meclis baskani ise Behçet Çinar oldu.

­TOR­BA­LI Ti­ca­ret Oda­si’n­da 15 Ma­yis’­ta ger­çek­le­sen or­gan se­çim­le­ri­nin ar­din­dan, mec­lis üye­le­ri dün tek­rar san­dik ba­si­na gi­de­rek yö­ne­tim ku­ru­lu­nu seç­ti. 7 ko­mi­te­de ger­çek­le­sen or­gan se­çim­le­riy­le oda mec­lis üye­li­gi­ne se­çi­len 20 ki­si­nin oy kul­lan­di­gi se­çim­ler­de yö­ne­tim ku­ru­lu, di­sip­lin ku­ru­lu ve TOBB Ge­nel Ku­rul De­le­ge­le­ri se­çil­di. Tor­ba­li Il­çe Se­çim Ku­ru­lu de­ne­ti­min­de ya­pi­lan se­çim so­nu­cun­da Es­ki Mec­lis Bas­ka­ni Ab­dul­va­hap Ol­gun Tor­ba­li Ti­ca­ret Oda­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Bas­kan­li­gi’­na, Es­ki Yö­ne­tim Ku­ru­lu Bas­ka­ni Beh­çet Çi­nar ise Ti­ca­ret Oda­si Mec­lis Bas­kan­li­gi’­na se­çil­di.

­KA­TI­LIM ILE TUR­KI­YE RE­KO­RU
15 Ma­yis’­ta ger­çek­les­ti­ri­len Tor­ba­li Ti­ca­ret Oda­si Or­gan Se­çim­le­ri’n­de mev­cut yö­ne­ti­min des­tek­le­di­gi Ma­vi Lis­te ile 17 yil­lik TTO Es­ki Bas­ka­ni Mu­zaf­fer Sek­ban­’in des­tek­le­di­gi Di­ya­log Gru­bu ya­ris­mis­ti. 1800 üye­den 1400­’ü­nün oy kul­lan­di­gi se­çim­de mev­cut yö­ne­tim 7 mes­lek ko­mi­te­sin­den 6’­si­ni ka­za­na­rak gü­ve­no­yu al­di. Dün de yö­ne­tim ku­ru­lu ve mec­lis bas­kan­li­gi se­çim­le­ri ya­pil­di. 20 üye­den 16’­si­nin oyu­nu ala­rak TTO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Bas­ka­ni olan Ab­dul­va­hap Ol­gun, ilk açik­la­ma­sin­da des­tek ve­ren her­ke­se te­sek­kür et­ti. Ol­gun, “Geç­ti­gi­miz haf­ta ger­çek­les­ti­ri­len se­çim­de bü­yük ka­ti­lim ora­ni ile ala­ni­miz­da Tür­ki­ye re­ko­ru kir­dik. Tür­ki­ye’­nin en genç mec­li­si­ni olus­tur­duk ve bu ener­ji ile yo­lu­mu­za de­vam ede­ce­giz. Bu, bi­ze Al­lah­’in bir ih­sa­ni­dir. Ha­yir­li­si ile önü­mü­ze ba­ka­rak bir­lik be­ra­ber­lik için­de ça­li­sa­ca­giz. Ust­len­di­gi­miz so­rum­lu­lu­gu çok iyi bi­le­rek yö­ne­ti­me tek­rar ta­lip ol­duk ve se­çil­dik. Ye­ni yö­ne­tim, ha­yir­li ve ugur­lu ol­sun” de­di.

­SE­ÇIM SU­RE­CI BIT­TI, GÖ­REV SU­RE­CI BAS­LA­DI
­TOR­BA­LI Ti­ca­ret Oda­si Mec­li­si’­ne se­çi­len­ler, en yasli üye Ahmet Çetin baskanliginda ilk top­lan­ti­si­ni yap­ti. Ya­pi­lan se­çim so­nun­da üye­le­rin ço­gun­lu­gu­nun oyu­nu alan Beh­çet Çi­nar, mec­lis bas­kan­li­gi­na se­çil­di. Ye­ni Mec­lis Bas­ka­ni Beh­çet Çi­nar, “Gel­di­gi­miz nok­ta­yi sür­dür­mek ve koy­du­gu­muz he­def­le­ri­mi­zi ta­mam­la­mak için bu gö­re­vi bir dö­nem da­ha üst­len­mek is­te­dik. Uye­le­ri­mi­zin gü­ve­no­yu ile bir dö­nem da­ha vi­ze al­dik. Bir dö­nem da­ha bi­ze gü­ve­ne­rek oy ve­ren tüm üye­le­ri­mi­ze te­sek­kür edi­yo­rum. Bun­dan son­ra za­man, bi­zim için gö­re­ve de­vam za­ma­ni­dir. Se­çim sü­re­ci bit­mis, gö­rev sü­re­ci bas­la­mis­tir. Ye­ni dö­nem il­çe­mi­ze ve is dün­ya­si­na ha­yir­li ol­sun” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web