Büyük Torbalı

It­fa­i­ye ra­por­la­ri için YE­NI AD­RES IZ­MIR

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
It­fa­i­ye ra­por­la­ri için YE­NI AD­RES IZ­MIR
1.970 Görüntüleme
03 Temmuz 2013 - 8:35
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­Is ye­ri aç­mak is­te­yen­ler ta­ra­fin­dan alin­ma­si zo­run­lu olan it­fa­i­ye ra­por­la­ri, ar­tik Iz­mir’­de ve­ri­li­yor. Tor­ba­li­li es­naf ve­ya gi­ri­sim­ci­ler, bir ev­rak için Iz­mir yol­la­ri­ni asin­dir­mak zo­run­da.

SA­NA­YI ken­ti olan Tor­ba­li’­da fa­a­li­yet gös­te­ren ge­rek es­na­fi ge­rek­se fir­ma­la­ri ol­duk­ça ya­kin­dan il­gi­len­di­ren bir ge­lis­me ya­san­di. Ye­ni hiz­me­te gi­ren is­let­me­ler, bun­dan böy­le ruh­sat is­lem­le­ri için ge­rek­li olan it­fa­i­ye ra­por­la­ri­ni Iz­mir It­fa­i­ye Da­i­re Bas­kan­li­gi’n­dan ala­cak. 1 ay ön­ce ali­nan bu ka­rar ile Iz­mir­’in il­çe­le­rin­de­ki hiç­bir it­fa­i­ye amir­li­gin­den ruh­sat için ra­por ve­ri­le­mi­yor. Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­si Bas­ka­ni Se­zai Ta­mer, bu du­ru­mun bir an ön­ce de­gis­me­si ge­rek­ti­gi­ni be­lir­te­rek, “Ye­rin­de hiz­met ve­ril­me­li. Mev­cut hiz­met na­sil olur da il­çe di­si­na ak­ta­ri­lir? Bu ka­rar­dan bir an ön­ce ge­ri adim atil­ma­li” de­di.

­HAF­TA­LAR SU­RE­BI­LIR
2006 yi­lin­dan bu ya­na Tor­ba­li’­da ve­ri­len it­fa­i­ye ra­po­ru, ar­tik Iz­mir’­de ve­ri­li­yor. Iz­mir It­fa­i­ye Da­i­re Bas­kan­li­gi ta­ra­fin­dan 1 ay ön­ce ali­nan bu ka­rar ile il­çe­ler­de­ki it­fa­i­ye amir­lik­le­ri­nin elin­den ruh­sat is­lem­le­ri için ra­por ver­me yet­ki­si ta­ma­men alin­di. Bu ra­por, ar­tik sa­de­ce da­i­re bas­kan­li­gi ta­ra­fin­dan ve­ri­le­cek. Is ye­ri aç­mak is­te­yen­ler bun­dan böy­le ruh­sat is­lem­le­ri kap­sa­min­da it­fa­i­ye ra­po­ru için so­lu­gu Iz­mir’­de ali­yor. Ruh­sat ali­na­bil­me­si için umu­ma açik is­ti­ra­hat ve eg­len­ce yer­le­ri, ana gi­ris ka­pi­la­ri di­sin­da cad­de ve so­ka­ga dog­ru­dan bag­lan­ti­si ol­ma­yan ve bir­den faz­la is ye­ri­nin bir ara­da bu­lun­du­gu is ha­ni ve is yer­le­rin­de yan­gi­na kar­si ge­rek­li ön­lem­le­ri­nin alin­di­gi­ni gös­te­ren it­fa­i­ye ra­po­ru­nun alin­ma­si ge­re­ki­yor. Bu ra­po­ru ala­bil­mek için ya­pi­lan bas­vu­ru son­ra­sin­da ge­rek­li in­ce­le­me­ler ya­pi­li­yor. Ekip­le­rin ya­pa­ca­gi in­ce­le­me son­ra­sin­da ra­po­run or­ta­la­ma 2 haf­ta­da çik­ma­si bek­le­ni­yor. Ola­si bir ek­sik­lik ve­ya ha­ta­da ise bu sü­re­nin da­ha faz­la uza­ma­si da gün­dem­de.

­­YIL­DA 650 IS YE­RI AÇI­LI­YOR

TOR­BA­LI’­DA yil­lik or­ta­la­ma 300 ki­si es­naf­li­ga adim atar­ken, yak­la­sik 350 adet de fir­ma is dün­ya­si­na ati­li­yor. Yil­da or­ta­la­ma 650 is­let­me­nin fa­a­li­ye­te geç­ti­gi il­çe­de, ya­ti­rim­ci­lar ar­tik ruh­sat ala­bil­mek için so­lu­gu Iz­mir­’e al­mak zo­run­da. Mes­le­ge ye­ni gi­ris ya­pan­lar için si­kin­ti­li bir du­rum ol­du­gu­nu ifa­de eden Se­zai Ta­mer, “Bu hiz­me­tin Iz­mir’­de ve­ril­me­si­nin akil­li­ca bir ta­ra­fi yok. Ye­rin­de hiz­met ya­pil­ma­li. Yil­lar­dir bu hiz­met il­çe­miz­de ve­ri­li­yor­du. Sim­di es­naf, it­fa­i­ye ra­po­ru al­mak için Iz­mir­’in yol­la­ri­ni asin­dir­mak zo­run­da. Iz­mir It­fa­i­ye Da­i­re Bas­kan­li­gi bu yet­ki­yi ye­ni­den il­çe­le­re ver­me­li. Bu ya­pi­la­mi­yor­sa bi­le bu­nun için bi­ri­le­ri gö­rev­len­di­ril­me­li. Es­na­fin za­man ve pa­ra kay­bi ön­len­me­li” seklinde konusarak sözlerini noktaladi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web