Büyük Torbalı

K­re­di mag­du­ru ai­le, tar­la­da ya­si­yor

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
K­re­di mag­du­ru ai­le, tar­la­da ya­si­yor
891 Görüntüleme
06 Mart 2013 - 7:23
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Çek­ti­gi kre­di yü­zün­den 4 kat­li evi­ni ve kam­yo­nu­nu sa­tan Ya­vuz Ai­le­si, sim­di­ler­de tar­la­da yap­tik­la­ri 2 oda­li bir ev­de ya­sam mü­ca­de­le­si ve­ri­yor. Ai­le, çift­çi­lik ya­pa­rak ge­çi­mi­ni sag­li­yor.

­ÇO­CUK­LA­RI­NIN is bü­yüt­mek için çek­ti­gi kre­di­yi öde­ye­me­yin­ce 4 kat­li evi­ni ve ara­ba­si­ni sa­tan ve if­las bay­ra­gi­ni çe­ken Meh­met Ya­vuz (70), esi Ha­ti­ce Ya­vuz (60) ile bir­lik­te zor­luk için­de ya­si­yor. Ya­vuz Ai­le­si, Ye­ni­köy’­de bu­lu­nan tar­la­la­ri­nin or­ta­si­na sun­dur­ma­dan yap­tik­la­ri bir ba­ra­ka­da ya­sam mü­ca­de­le­si ve­ri­yor. Asil mes­le­gi kam­yon so­för­lü­gü olan Meh­met Ya­vuz, sim­di­ler­de tar­la­sin­da ye­tis­tir­di­gi do­ma­tes ve sa­la­ta­lik gi­bi ürün­ler­le ge­çi­mi­ni sag­li­yor. Tar­la­si­nin or­ta­si­na yap­ti­gi evin elekt­ri­gi­ni ise kam­yo­ne­ti­nin akü­sün­den te­min eden ai­le, in­san­lar­dan uzak ve do­ga­nin tam or­ta­sin­da bir ya­sam sü­rü­yor. “Kim­se­ye muh­taç de­gi­liz” di­yen Meh­met Ya­vuz, “Ha­yat­ta in­sa­nin ba­si­na her sey ge­lir. Önem­li olan pes et­me­mek, mü­ca­de­le et­mek” seklinde konustu.

4 KAT­LI EVI­NI VE  KAM­YO­NU­NU SAT­TI
­YUK­SEK fa­iz­ler ve çe­sit­li göz bo­ya­yi­ci rek­lam­lar­la ih­ti­yaç sa­hi­bi in­san­la­ra pa­ra da­gi­tan ban­ka­lar, sim­di­ye ka­dar bir­çok in­sa­nin ha­ya­ti­ni zin­da­na çe­vir­di. Bir­çok ki­si ban­ka­lar­dan al­di­gi kre­di kart­la­ri ve fa­iz­li pa­ra­yi ge­ri öde­ye­me­di­gi için in­ti­har ede­rek ca­ni­na bi­le kiy­di. Ban­ka­la­rin dar­ma­da­gin et­ti­gi ai­le­ler­den bir ta­ne­si olan Ya­vuz Ai­le­si, bu­nun en ba­riz ör­nek­le­rin­den bir ta­ne­si ola­rak çi­ki­yor kar­si­mi­za. 3 ço­cuk ve 5 to­run sa­hi­bi olan Meh­met Ya­vuz, Iz­mir’­de bü­fe is­le­ten ogul­la­ri­nin is­le­ri­ni bü­yüt­me­si için ban­ka­dan kre­di çek­ti. Çe­rez ba­yi­li­gi için kre­di çe­ken ai­le, bu kre­di­yi öde­ye­me­yin­ce ic­ra­lik ol­du. Meh­met Ya­vas, ev­lat­la­ri­nin ic­ra­lik ol­ma­ma­si için hem kam­yo­nu­nu hem de 4 kat­li evi­ni sat­ti. Ha­ya­ti pa­ram­par­ça olan Meh­met Ya­vuz, esi­ni de ya­ni­na ala­rak da­ha ön­ce­den sa­tin al­di­gi tar­la­si­na 2 oda­dan olu­san sun­dur­ma­lar­dan bir ev yap­ti.

“­BÖY­LE DA­HA ÇOK MUT­LU­YUZ”
SGK’­DAN emek­li olan Meh­met Ya­vuz, yak­la­sik 4 ay­dir esiy­le tar­la­nin or­ta­sin­da­ki ba­ra­ka­da ya­si­yor. Son de­re­ce mut­lu olan ai­le, 30 met­re­ka­re­lik se­ra­da ye­tis­tir­dik­le­ri do­ma­tes ve sa­la­ta­lik­la­ri sa­ta­rak ge­çim­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. Evi­nin elekt­ri­gi­ni ise kam­yo­ne­ti­nin akü­sün­den ali­yor ve sa­de­ce ay­din­lat­ma için kul­la­ni­yor. “In­san­la­ra muh­taç ol­mak­tan­sa, onur­lu bir ya­sam sür­me­yi ter­cih ede­rim” di­yen Ya­vuz, “Kim­se­ye muh­taç de­gi­liz. Ha­yat bu, ki­mi za­man düs­mek de var. Önem­li olan mü­ca­de­le et­mek­tir. Top­rak ana bi­ze her se­yi bah­se­di­yor. Eki­yo­ruz, bi­çi­yo­ruz. Kar­ni­miz do­yu­yor çok sü­kür. Evi­miz git­ti, ara­ba­miz git­ti ama bun­lar önem­li de­gil. Ev­lat­la­rim ve ai­lem sag ol­sun, iyi ol­sun­lar ye­ter. Sim­di bu ufak evi­miz­de in­san­lar­dan ve se­hir­ler­den uzak ya­sam sü­rü­yo­ruz. Böy­le da­ha çok mut­lu­yuz. Kim­se­ye de muh­taç de­gi­liz” sek­lin­de ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web