REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ka­mu­ya ‘Ge­zi’ mo­la­si

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Ka­mu­ya ‘Ge­zi’ mo­la­si
449 Görüntüleme
06 Haziran 2013 - 8:35
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­DISK, KESK, TM­MOB ve TTB’­nin ey­lem ka­ra­ri ile bir­lik­te Tor­ba­li’­da da bir­çok nok­ta­da ha­yat dur­du. ES­HOT’­la­rin bir kis­mi, has­ta­ne per­so­ne­li­nin ta­ma­mi ve çok sa­yi­da ög­ret­men is bi­rak­ti.

TAK­SIM’­DE­KI Ge­zi Par­ki’­na AVM ya­pil­ma­si ka­ra­ri ile bas­la­yan tar­tis­ma­lar al­tin­ci gü­nü­ne ge­lir­ken, ka­mu ça­li­san­la­ri ve sen­di­ka­lar is bi­rak­ma ka­ra­ri al­di. DISK, KESK, TM­MOB ve TTB’­nin ey­lem ka­ra­ri ile bir­lik­te Tor­ba­li’­da da bir­çok nok­ta­da ha­yat dur­du. Ka­mu ku­rum­la­ri­nin bir­ço­gun­da per­so­nel is bi­ra­kir­ken, ço­gu da ise git­me­di. Ey­lem ka­ra­ri en çok okul­lar­da ve Tor­ba­li Dev­let Has­ta­ne­si’n­de his­se­dil­di.

U­LA­SIM AK­SA­DI
­TURK­Is Sen­di­ka­si ey­le­me ka­til­ma­di­gi için be­le­di­ye­nin ES­HOT ve IZU­LAS Ge­nel Mü­dür­lü­gü bün­ye­sin­de ça­li­san 400­’ün üze­rin­de­ki oto­büs so­fö­rü is ba­si yap­ti. Ge­nel Is Sen­di­ka­si’­nin ör­güt­lü ol­du­gu IZEL­MAN­’a bag­li so­för­ler ça­lis­ma­yin­ca oto­büs­ler se­fer­le­re çi­ka­ma­di, araç­lar ga­raj­lar­da kal­di. Iz­mir’­de bi­nin üze­rin­de oto­büs ög­le­ye ka­dar tra­fi­ge çik­ma­di. Ka­mu ku­rum­la­rin­da ve bir­çok yer­de ey­lem ka­ra­ri alin­ma­si, va­tan­das­la­rin ev­le­rin­den sa­bah sa­at­le­rin­de çik­ma­si­na ne­den ol­du.

­SI­NIF­LAR BOS KAL­DI
­KESK ve Egi­tim­Sen üye­si çok sa­yi­da ög­ret­men dün is bi­ra­kin­ca bir­çok si­nif­ta ders is­len­me­di. Ög­ret­men­le­rin is bi­rak­ma ey­le­mi, kar­ne­le­rin bir haf­ta ön­ce­si­ne denk ge­lin­ce si­nif­lar iyi­ce bo­sal­di. Çet­men Mo­bil­ya önün­de top­la­nan ög­ret­men­ler, se­hir mer­ke­zi­ne ka­dar yü­rü­dü. “Pa­ra­siz egi­tim is­ti­yo­ruz. KESK’­li tut­sak­lar onu­ru­muz­dur. Her yer Ta­kim her yer di­re­nis” slo­gan­la­ri ata­na ög­ret­men­le­re va­tan­das­lar­da des­tek ver­di. Yak­la­sik 1 sa­at sü­ren pro­tes­to yü­rü­yü­sün­de ög­ret­men­ler, yap­tik­la­ri ba­sin açik­la­ma­sin­da Tak­sim di­re­ni­si­ne se­lam gön­de­rir­ken, po­li­sin sert mü­da­ha­le­le­ri­ni ise ki­na­di­lar. Ba­sin açik­la­ma­sin­da olay­lar­da ölen­le­rin ai­le­le­rin bas­sag­li­gi me­saj­la­ri ile­til­di.

­HAS­TA­LAR GE­RI DÖN­DU
­TOR­BA­LI­LI Egi­tim­ci­ler da­ha son­ra M. En­ver Se­ner­dem Tor­ba­li Dev­let Has­ta­ne­si’n­de­ki gre­ve des­te­ge git­ti­ler. SES Is Ye­ri Tem­sil­ci­li­gi ön­cü­lü­gün­de bas­la­ti­lan gre­ve ka­ti­lim tam ol­du. Tor­ba­li Dev­let Has­ta­ne­si’n­de sa­bah 06.00’­dan iti­ba­ren ey­lem bas­la­di. Yak­la­sik 60 dok­tor ve 90­’in üze­rin­de­ki hem­si­re dün is bi­rak­ti. Da­ha ön­ce­den grev­den ha­be­ri ol­ma­yan has­ta­lar has­ta­ne­ye ge­lin­ce bil­gi­len­di­ri­lip ge­ri gön­de­ril­di­ler.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web