Büyük Torbalı

T­rak­tö­rü­nü zey­tin­ya­giy­la ça­lis­ti­ri­yor

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
T­rak­tö­rü­nü zey­tin­ya­giy­la ça­lis­ti­ri­yor
1.002 Görüntüleme
17 Nisan 2013 - 9:03
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ko­ru­cuk Kö­yü’n­de ika­met eden Ha­san Dinç, 2 yil ön­ce ma­zo­ta ya­pi­lan zam­lar­dan son­ra ma­zot ala­cak na­kit pa­ra­si bu­lun­ma­di­gi için tar­la­sin­da bu­lu­nan zey­tin­ya­gin­dan ya­kit yap­ma­ya bas­la­di

­KO­RU­CUK Kö­yü’n­de ika­met eden 46 ya­sin­da­ki Ha­san Dinç, 2 yil ön­ce ma­zot ala­ma­di­gi için trak­tö­rü­ne zey­tin­ya­gi dö­ke­rek ça­lis­tir­di. 2 yil bo­yun­ca zey­tin­ya­gi dö­ke­rek trak­tö­rü­nü ça­lis­ti­ran Dinç, na­kit pa­ra­si ol­ma­yin­ca bu çö­zü­me bas­vur­du­gu­nu söy­le­di. Te­sa­dü­fen yap­mis trak­tö­rü­ne koy­du­gu zey­tin­ya­gi ile ça­lis­ma­ya bas­la­yan araç Ha­san Dinç­’i de sa­sirt­mis. Ai­le­den mi­ras ka­lan 20 dö­nüm­lük zey­tin ara­zi­si­ni her yil bu­da­dik­la­ri­ni ve son 3 yil­dir ma­zot fi­yat­la­ri­nin asi­ri zam­lan­ma­sin­dan do­la­yi ma­zot ala­cak pa­ra­si­nin ol­ma­di­gi­ni söy­le­yen Dinç, na­kit pa­ra ol­ma­di­gin­dan ma­zot ala­ma­dik­la­ri­ni, bu ne­den­le si­ki­lan zey­ti­nin ya­gin­dan ya­kit yap­ti­gi­ni söy­le­di.

­MA­ZO­TU TAR­LA­DA YE­TI­SI­YOR
T­RAK­TÖ­RE zey­tin­ya­gi­nin ka­til­ma­si­nin te­sa­düf ol­du­gu­nu söy­le­yen dol­mus so­fö­rü ve ay­ni za­man­da çift­çi olan Ha­san Dinç, ma­zo­ta ya­pi­lan zam­lar­dan son­ra faz­la da­ya­na­ma­di­gi­ni ve trak­tö­rün de­po­su­na ma­zot ye­ri­ne zey­tin­ya­gi koy­ma­ya ka­rar ver­di­gi­ni söy­le­di. Trak­tö­rün ça­lis­ti­gi­ni fark edin­ce elin­de bu­lu­nan zey­tin­yag­la­ri­ni trak­tör için kul­lan­ma­ya bas­la­di. Zey­tin tar­la­sin­dan top­la­dik­la­ri zey­tin­le­ri ya­ga çe­vi­ren Ha­san Dinç, sim­di­ler­de ise stok­la­di­gi zey­tin­yag­la­riy­la trak­tö­rü­nü ça­lis­ti­ri­yor. Dinç, ken­di tar­la­sin­da ve köy­de ra­hat bir se­kil­de is­le­ri­ni trak­tö­rüy­le gö­rü­yor.

“HIÇ­BIR SO­RUN YOK”
­SON yil­lar­da akar­ya­kit­la­ra ya­pi­lan zam­lar­dan çift­çi de na­si­bi­ni al­mis gi­bi gö­rü­nü­yor. Va­tan­das­lar fark­li ara­yis­lar içe­ri­si­ne gir­di. Ko­ru­cuk Kö­yü’n­de bu­lu­nan Ha­san Dinç, il­ginç bir yön­tem­le ma­zot al­mak­tan kur­tul­du. Tar­la­si­ni sür­mek için kul­lan­di­gi trak­tö­re ma­zot yet­me­yin­ce zey­tin­ya­gi kul­lan­ma­ya bas­la­di. Dinç, “Her ay ma­zot fi­yat­la­rin­da ar­tis ya­sa­ni­yor. Bu du­rum çift­çi­le­ri ol­duk­ça zor­lu­yor. Ben de ça­re­yi zey­tin­ya­gi­ni trak­tö­rün içe­ri­si­ne dö­küp ça­lis­tir­mak­ta bul­dum. 2 yil­dir trak­tö­rü­mü bu sis­tem ile ça­lis­ti­ri­yo­rum. Her­han­gi bir si­kin­ti da gör­me­dim. Pa­ra­siz­lik­tan do­la­yi bu du­ru­ma gel­di­gi­miz her ha­li­miz­den bel­li olu­yor sa­ni­rim” dedi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web