Büyük Torbalı

Tek bi­na, iki okul

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Tek bi­na, iki okul
973 Görüntüleme
29 Haziran 2013 - 7:36
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Okul sikintisi nedeniyle, Gazi ve Çetineller okullari ayni binayi kullaniyor. Bina; ortaokula dönüstürülen Çetineller tarafindan sabahleyin, ilkokula çevrilen Gazi tarafindan ögleden sonra kullanilacak.

­HA­YA­TA ge­çi­ril­di­gi gün­den bu ya­na tar­tis­ma­la­ra ne­den olan 4+4+4 egi­tim sis­te­mi, Tor­ba­li’­da da il­ginç bir gö­rün­tü­ye ev sa­hip­li­gi ya­pa­cak. Geç­ti­gi­miz yil yi­ki­lan Ga­zi Il­kög­re­tim Oku­lu’y­la ay­ni bi­na­yi pay­la­san Çe­ti­nel­ler Il­kög­re­tim Oku­lu’n­da, 1300­’ü as­kin ög­ren­ci egi­tim gö­rü­yor­du. Iki okul ay­ni bi­na­yi gün bo­yun­ca kul­la­ni­yor­du. Ya­pi­lan un­van de­gi­sik­li­giy­le bir­lik­te Ga­zi Il­kög­re­tim Oku­lu, Ga­zi Il­ko­ku­lu’­na çev­ri­lir­ken, Çe­ti­nel­ler Il­kög­re­tim Oku­lu da Çe­ti­nel­ler Or­taoku­lu’­na dö­nüs­tü­rül­dü. 2013-2014 Egi­timÖg­re­tim Yi­li’y­la bir­lik­te bi­na­da Çe­ti­nel­ler Or­taoku­lu sa­bah­tan, Ga­zi Ilkoku­lu ise ög­le­den son­ra egi­tim ve­re­cek.

600 ÖG­REN­CI VE 35 ÖG­RET­ME­NIN YE­RI DE­GIS­TI
20112012 Egi­timÖg­re­tim Yi­li­’nin so­na er­me­siy­le bir­lik­te dep­re­me da­ya­nik­siz ol­du­gu ge­rek­çe­siy­le yi­ki­lan Ga­zi Il­kög­re­tim Oku­lu’­nun yak­la­sik 500 ög­ren­ci­si, ög­ret­men ve ida­re­ci­le­ri top­lu­ca Çe­ti­nel­ler Il­kög­re­tim Oku­lu’­na geç­mis­ti. Çe­ti­nel­ler Il­kög­re­tim Oku­lu’­na ait bi­na­yi iki okul bir yil bo­yun­ca or­tak­la­sa kul­lan­di. Iki okul ög­ren­ci­le­ri ay­ni an­da egi­tim gör­dük­le­ri için yer yer tar­tis­ma­lar ve si­kin­ti­lar mey­da­na ge­li­yor­du. Her iki oku­lun ve­li­le­ri de bu du­rum­dan si­ka­yet­çiy­di. Ya­sa­nan olum­suz­luk­lar ve ar­tan si­ka­yet­ler son­ra­sin­da, Il­çe Mil­li Egi­tim Mü­dür­lü­gü okul­la­rin un­van­la­rin­da de­gi­sik­li­ge git­ti. Ga­zi ilkokul, Çe­ti­nel­ler ise or­taokul ol­du. Bu de­gi­sik­lik son­ra­sin­da, Çe­ti­nel­ler’­de­ki 15 si­nif ög­ret­me­ni Ga­zi’­ye geç­ti. Ga­zi’­de­ki 10 ta­ne brans ög­ret­me­ni de Çe­ti­nel­ler­’e ge­çis yap­ti.

­ILK VE OR­TAOKUL ÖG­REN­CI­LE­RI  OKULDA KAR­SI­LAS­MA­YA­CAK

­YA­PI­LAN un­van de­gi­sik­li­giy­le bir­lik­te, iki okul­da ög­ret­men ve ög­ren­ci trans­fer­le­ri de ger­çek­les­ti­ril­di.  Çe­ti­nel­ler Or­ta Oku­lu ye­ni egi­tim ög­re­tim yi­liy­la bir­lik­te sa­bah­çi, Ga­zi Ilk Oku­lu ise ög­len­ci ola­cak. Tek bi­na­da iki fark­li okul egi­tim ve­re­cek. Ay­ni za­man­da 2 fark­li mü­dür de gö­rev ya­pa­cak. Bu de­gi­sik­lik ile bir­lik­te 1, 2, 3 ve 4 si­nif ög­ren­ci­ler ile 5, 6, 7 ve 8 si­nif ög­ren­ci­le­ri, fark­li an­lar­da egi­tim gö­re­cek. Okul si­kin­ti­si çek­tik­le­ri­ni be­lir­ten Ma­hal­le Muh­ta­ri Hü­se­yin Ku­ran: “Ög­ren­ci­le­ri­mi­zin ar­tik ken­di okul­la­rin­da oku­ma­si­ni is­ti­yo­ruz. Bir yil­dir bü­yük si­kin­ti çe­ki­yo­ruz. De­fa­lar­ca yet­ki­li­le­re si­kin­ti­mi­zi di­le ge­tir­dik ama bir çö­züm bu­lun­ma­di. Yi­ki­lan oku­lu­muz bir an ön­ce ya­pil­sin.”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web