Büyük Torbalı

­­Li­se­li­ler kep­le­ri­ni ha­va­ya FIR­LAT­MA­YA HA­ZIR­LA­NI­YOR

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­­Li­se­li­ler kep­le­ri­ni ha­va­ya FIR­LAT­MA­YA HA­ZIR­LA­NI­YOR
1.122 Görüntüleme
22 Nisan 2013 - 9:00
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Li­se ve Or­ta­o­kul­larda me­zu­ni­yet he­ye­ca­ni ya­san­ma­ya bas­la­di. li­se­ler ara­sin­da Tor­ba­li Ata­türk Ana­do­lu Li­se­si­nin me­zu­ni­yet prog­ra­mi bel­li olur­ken, ög­ren­ci­ler de okul bah­çe­sin­de ha­ti­ra fo­tog­ra­fi çek­tir­me­ye bas­la­di

­O­KUL­LA­RIN ka­pan­ma­si­na çok az bir sü­re kal­di. okul­lar­da ise ha­re­ket­li­lik bas­la­di. 8. si­nif ve 12. si­nif ög­ren­ci­le­ri bü­yük bir he­ye­can içe­ri­si­ne gir­di. bu yil me­zun ola­cak olan ög­ren­ci­ler sim­di­den kep ha­zir­lik­la­ri­na bas­la­di. özel­lik­le 12. si­nif ög­ren­ci­le­ri bu he­ye­can­la­ri gö­rül­me­ye de­ger. bu yil me­zun ola­cak olan 12. si­nif ög­ren­ci­le­ri ise kep­le­ri­ni sim­di­den ayar­la­ma­ya bas­la­di. cüb­be­le­ri­ni ve kep­le­ri­ni ta­kan ög­ren­ci­ler özel­lik­le okul bah­çe­sin­de fo­tog­raf çek­tir­me­ye bas­la­di. bu yil me­zun ola­cak olan ög­ren­ci­ler, ha­ti­ra ola­rak da oku­lun fark­li böl­ge­le­rin­de çek­tir­dik­le­ri­ni fo­tog­raf­lar­la li­se yil­la­ri­ni ölüm­süz­les­ti­ri­yor­lar. Tor­ba­li Ata­türk Ana­do­lu Li­se­si ög­ren­ci­le­rin­den Gül­çin Tas­kin, Gür­cü Çak­mak ve Ar­zu Uçar ön­ce­ki gün okul bah­çe­sin­de kep pro­va­si yap­ti­lar. pro­va­la­ri­ni ta­mam­la­dik­tan son­ra ög­ren­ci­ler bol bol ha­ti­ra fo­tog­ra­fi çek­tir­di.

­ME­ZU­NI­YET PROG­RA­MI BEL­LI OL­DU
­BU yil li­se ve or­ta­o­kul­lar ara­sin­da me­zu­ni­yet ba­lo­la­ri dü­zen­le­ne­cek. bun­lar­dan Tor­ba­li Ata­türk Ana­do­lu Li­se­si prog­ra­mi­ni be­lir­le­di. Okul, ba­lo ge­ce­si­ni 6 Ha­zi­ran Per­sem­be gü­nü Met­ro­po­lis Otel­de ya­pa­cak. Ba­lo ön­ce­sin­de ög­ren­ci­ler pro­va­la­ri­na si­ki se­kil­de ça­li­si­yor. bu yil ög­ren­ci­ler sik­lik­la­ri ve gü­zel­lik­le­riy­le de dik­kat çe­ke­cek. me­zu­ni­yet için ilk atak Tor­ba­li Ata­türk Ana­do­lu Li­se­si ög­ren­ci­le­rin­den gel­di. Ög­ren­ci­ler ça­lis­ma­la­ri­na tüm hi­ziy­la de­vam eder­ken, 12. si­nif ög­ren­ci­le­rin­den Ar­zu Uçar, ha­yat­la­ri­nin en he­ye­can ve­ri­ci an­la­ri­ni ya­sa­ya­cak­la­ri­ni söy­le­di.

‘­HA­TI­RA­LA­RI­MIZ­DA YER ALA­CAK’
12. SI­NIF ög­ren­ci­le­rin­den Ar­zu Uçar, li­se ha­ya­ti­nin son gün­le­ri­ni ya­sa­dik­la­ri­ni söy­le­di. ay­ri­ca me­zu­ni­yet ge­ce­si için de ha­zir­lik­la­ri sür­dür­dük­le­ri­ni söy­le­yen Uçar, tüm ça­lis­ma­la­ri­mi­zi ve ha­zir­lik­la­ri ta­mam­la­ma­ya ça­lis­tik­la­ri­ni söy­le­di. Uçar, “12 yil bo­yun­ca ha­ya­ti­miz hep oku­mak­la geç­ti ve her yil bir ka­de­me at­la­ya­rak, bir üst si­ni­fa geç­tik. sim­di Li­se ha­ya­ti­nin so­nun­da­yiz. bu du­rum biz­ler için hem üzü­cü hem de se­vin­di­ri­ci. ar­ka­das­la­ri­miz­dan ay­ri­la­ca­gi­miz için üz­gü­nüz. ama me­zun ola­ca­gi­miz için­de mut­lu­yuz. okul bah­çe­sin­de ar­ka­das­la­ri­miz­la bol bol ha­ti­ra fo­tog­ra­fi çek­tir­dik. bun­lar biz­ler için bir ani ola­rak ka­la­cak. iler­le­yen yil­lar­da fo­tog­raf­la­ra bak­ti­gi­miz­da duy­gu­la­na­ca­giz.” dedi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web